Johan Kelder

Johan Kelder docent Scolea

 info@scolea.nl  |  06 222 029 50

Johan Kelder

Trainer | Consultant | Casemanager | Arbeidsdeskundige

Hoe zou je jouw werk(zaamheden) omschrijven?

In mijn werk als trainer bij Enkwest heb ik veel afwisseling. Van casemanager tot arbeidsdeskundige en van inkomensadviseur tot gevolmachtigd agent. Ik train deze mensen met veel praktische kennis over de financiële risico’s bij arbeidsongeschiktheid voor werkgevers maar ook voor de werknemer.

Wat zijn jouw sterke kanten volgens anderen?

Mijn expertises zijn het duidelijk maken van deze financiële risico’s in de praktijk van alledag als het gaat om ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Mijn sterke punt is dat ik het vooral praktisch wil houden om echt duidelijk te maken wat de gevolgen zijn. Deze kennis overdragen zodat het ook direct praktisch toepasbaar is. En niet alleen aandacht voor de financiën, maar ook voor de mens achter het dossier en vooral hoe je die kunt helpen.

Ik heb ooit van een cursist teruggekregen dat mijn praktische uitleg van die hele saaie kennis van WIA zeker ook praktisch toepasbaar is nadat je hebt verteld in een training hoe dit handen en voeten te geven.

Wanneer weet je dat je echt van je werk houdt?

Als ik voor een klas met studenten sta bij Scolea of andere opdrachtgevers sta ik in mijn kracht als mens en als docent. Als ik dan zie dat het spreekwoordelijke kwartje valt en hoor hoe daar vervolgens in de praktijk direct gebruik van wordt gemaakt dan denk ik: ik hou van dit werk!

Waar streef je naar in je werk? En als docent bij Scolea? Wat is jouw visie?

Ik streef ernaar om cursisten te begeleiden in hun leerproces door zo dicht mogelijk bij de praktijk te blijven en continu duidelijk te maken wat je met de kennis kunt in je dagelijkse werk. Dat geldt ook voor mijn lessen die ik voor Scolea geef. Daarmee sluit ik nauw aan bij de visie van Scolea om reisbegeleider te zijn in een weg om theoretische kennis toepasbaar te maken voor de praktijk.

Scolea past bij mij door de mensen achter Scolea en de docenten en dat ik dat we volgens mij allemaal graag willen dat de overgedragen kennis in de praktijk toepasbaar is. Het gaat tenslotte om de praktijk van alle dag voor die casemanager, arbeidsdeskundige of re-integratie-specialist.

Expertises

  1. Financiële risico’s van verzuim en arbeidsongeschiktheid;
  2. Theorie praktisch toepasbaar maken;
  3. Specialist sociale zekerheid.

Trainingen en opleidingen