Erik Kooij

Erik Kooij intervisiebegeleider bij Scolea

 info@scolea.nl

Erik Kooij

Veranderingsbegeleider | Managementadviseur

Mijn werk: Veranderingsbegeleiding

Ik help mensen in organisaties bij het realiseren van hun ontwikkelingsdoelen, op persoonlijk-, team- en organisatieniveau. Mijn rol kan variëren: adviseur, trainer, coach, assessor, teambegeleider of begeleider van intervisiegroepen.

Ik ben psycholoog, afgestudeerd in de combinatie Klinische- en Arbeids- & Organisatiepsychologie. Sinds 1991 werk ik als zelfstandig professional. Veel opdrachten vervul ik ‘solo’, in andere werk ik met veel plezier samen: o.a. in De Leeuwenkooij (netwerkorganisatie). Voor Scolea verzorg ik vanaf 2012 modules in diverse opleidingen; o.a. Intervisie en de Inleiding Vaardigheden.

Wat zijn jouw expertises?

Ik krijg vaak als feedback dat ik het gesprek in een groep op een rustige en natuurlijke manier leid. Ik werk bij voorkeur vraaggericht: de uitleg van methodiek en modellen stem ik af op de behoefte in de groep, zodat dit deel zo kort en gericht mogelijk wordt. Daarna gaan we aan de slag, aan de hand van vragen en voorbeelden (cases) uit de praktijk van deelnemers.

Wat is jouw visie op jouw vakgebied?

Ik kan me helemaal vinden in het beeld wat Scolea hanteert van de opleider als reisbegeleider. Er is een parallel tussen de praktijk van de verzuimspecialist / reïntegratie-adviseur en intervisie, namelijk: er is geen ‘standaard-recept’. Waar het bij elke casus weer op neerkomt, is: met frisse blik onderzoeken, vragen stellen, inleven, afstand nemen, een ander helpen om zélf een oplossing te vinden (collegiaal coachen).

Ik doe dit werk nu zo’n 30 jaar en blijf het boeiend vinden om vooraf nooit te weten waar de crux zit. Mijn dag is geslaagd als deelnemers de onderlinge verschillen in de groep weten te gebruiken, om de kwaliteit en creativiteit van oplossingen te vergroten.

Expertises

  1. Procesbegeleiding
  2. Managementadviseur
  3. Intervisie
  4. Coaching

Trainingen en opleidingen

  • Klinische, arbeids- en organisatiepsychologie.