Workshop Schijf van 5

Workshop 'De Schijf van 5'

Voor gezond conflictgedrag!

Waar je ook werkzaam bent, de werkvloer is een bron van energie. Je werkt samen om iets te bereiken, dat gaat meestal goed, maar soms ben je het niet met elkaar eens. Dan ontstaat er wrijving en wordt de samenwerking verstoord. Verschil in belangen en behoeften vormen dan de oorzaak van conflicten. Het is belangrijk dat je dit tijdig herkent zodat je samen aan een oplossing kunt gaan werken en weer verder kunt. Dat begint met elkaar aan te spreken. Maar hoe die je dat nu? Hoe zorg je ervoor dat je samen tot een oplossing komt, in plaats van dat je in een conflict belandt?

Duur: 1 halve dag van 13.30 uur tot 16.30 uur
Datum: 12-03-2019
Locatie:’t Veerhuis Nieuwegein
Kosten: € 195 (ex. 21% BTW)

In deze workshop krijg je op een actieve en verbeeldende manier inzicht in gedrag van jezelf, in conflicten en wat nodig is om er samen uit te komen. Vervolgens leer je, maar vooral ook, oefen je met de ‘Schijf van 5′ hoe je ‘conflictvaardig’ kunt handelen zodat zaken niet uit de hand lopen maar juist de-escaleren en samen met de ander worden opgelost.

Programma Workshop de schijf van 5

Het programma beslaat een dagdeel (middag). Aan bod komt:

Inleiding met inzichten in conflictgedrag
• Eigen perspectief
• Conflictdefinitie en de escalatieladder;
• Houding en gedrag in (dreigende) conflicten: conflicttypes;
• Van gedrag naar behoeftes en belangen.

Vaardigheden voor gezond conflictgedrag
Uitleg en oefenen met:
• Feedback: de ander bewust maken van gedrag en het effect daarvan;
• Spiegelen: van inhoud en emotie naar intentie;
• Reframen: van onwerkbare naar werkbare communicatie;
• Schillen: van standpunten naar belangen;
• Kantelen: eigen en andermans behoeften samenbrengen om naar een oplossing te kunnen gaan.

Datum en locatie

Duur: 13.30 – 16.30 uur
Datum: 12 maart 2019
Locatie:’t Veerhuis Nieuwegein.
Kosten: €195,- (ex. 21% BTW)

De kosten zijn inclusief lunch, lesmateriaal bestaande uit onder meer een toolbox.

De workshop ‘De Schijf van 5: voor gezond conflictgedrag’ wordt verzorgd door Paul Tillemans en John Kostermans.

Paul Tillemans

Paul is jurist en heeft een achtergrond in de advocatuur (arbeidsrecht). Paul is werkzaam bij een toonaangevend opleidingsinstituut voor juristen in Utrecht. Daarnaast heeft Paul een eigen praktijk voor mediation en bemiddeling. Ook is Paul werkzaam als buurtbemiddelaar voor Buurtbemiddeling MeanderOmnium in Zeist, Bunnik en De Bilt. Paul is als mediator aangesloten bij ADR International Register.

John Kostermans

John is mediator met een achtergrond als bedrijfs- en arbeidsjurist en als HR business partner. Hij heeft een gevarieerde mediationpraktijk in arbeids- en zakelijke conflicten en werkt hij als vrijwilliger voor Buurtbemiddeling in Amsterdam oost. Daarnaast geeft hij trainingen in conflictgedrag. John is als mediator aangesloten bij de Mediatorsfederatie Nederland (MfN) en ADR International Register.

Leerdoelen na afloop

Na afloop van deze workshop:
• ken je en begrijp je de begrippen: eigen perspectief, escalatieladder, conflictstijlen en
belangen en behoeften in relatie tot een conflict;
• weet je welke stadia een conflict kent en wat dat betekent voor het conflict;
• weet je welke conflictstijlen er zijn en wat het effect van deze conflictstijlen is;
• begrijp je de theorie en het belang van de ijsberg;

Daarnaast heb je de basis gelegd om:
• feedback te kunnen geven (volgens de 5 G-methode);
• te spiegelen van inhoud en emotie naar intentie;
• onwerkbare communicatie om te vormen naar werkbare communicatie;
• standpunten af te pellen naar persoonlijk(e) belang(en);
• eigen en andermans behoeften samen te brengen ter verkenning van een gezamenlijk
gedragen oplossing van het conflict.

Naast een deel kennisoverdracht, ga je vooral interactief aan de slag met vaardigheden uit De Schijf van 5 (zie Programma). Voorafgaand aan de training vragen we je een korte samenvatting van een eigen casus aan te leveren. Deze worden tijdens de workshop gebruikt als oefenmateriaal.

Voor wie is deze training geschikt?

Deze training is geschikt voor: arbeidsdeskundigen, casemanagers, HR beleidsmedewerkers, HR-adviseurs, bedrijfsartsen, claimbehandelaars en verzuimspecialisten.