Omgaan met WIA-schade

Training omgaan met WIA-schade

Leer kijken naar de financiële gevolgen van langdurig arbeidsongeschikte (ex-) werknemers

Wat zijn de regelingen bij arbeidsongeschiktheid? Waarom zou je als werkgever het eigen risico gaan dragen voor de WGA? Met de training omgaan met WIA-schade krijg je tools aangereikt om hiermee aan de slag te gaan. Je kunt na afloop goed kiezen hoe je wilt omgaan met de (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid van jouw werknemers en de manier van verzekeren: kies je voor privaat verzekeren of een publieke verzekering bij het UWV?

Duur: 3 dagen van 9.30 uur tot 16.30 uur
Datum:

 • 6 september
 • 13 september
 • 20 september

Locatie: Nieuwegein
Kosten: € 1.150 (exclusief btw)
Accreditatiepunten: 4

 Het uitgangspunt van de 3-daagse training omgaan met WIA-schade zijn jouw dagelijkse werkzaamheden.

 We werken met kleine groepen van maximaal 8 cursisten.

WIA: WGA en IVA

De WIA bestaat uit twee onderdelen:

 1. De regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA): is je werknemer tussen de 35 – 80% arbeidsongeschikt, dan heeft hij/zij recht op de WGA. De WGA geldt ook voor mensen die tijdelijk volledig arbeidsongeschikt zijn. Deze uitkering is de eerste twee maanden 75% van het eigen dagloon en vervolgens 70% daarvan.
 2. De Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA): is je werknemer volledig (80% of meer) arbeidsongeschikt en is er een kleine kans op herstel, dan heeft hij/zij recht op de IVA. De IVA is een inkomensvoorziening en is alleen bedoeld voor mensen die volledig én duurzaam arbeidsongeschikt zijn.

Eigen risico dragen WGA

Besluit je het eigen risico zelf te dragen voor de WGA, dan ben je in totaal maximaal twaalf jaar verantwoordelijk voor de re-integratie van je werknemer als deze een WGA-uitkering krijgt. Deze periode begint op de eerste ziektedag van je werknemer en eindigt op het moment dat je werknemer twaalf jaar (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt is. Komt je werknemer zijn verplichtingen niet na, dan mag je een sanctie opleggen. Denk hierbij aan een gedeeltelijke weigering van de uitkering. Je werknemer kan hiertegen in bezwaar. De eigenrisicodrager moet hiervoor wel een bezwaarprocedure inrichten.

Kies je ervoor om je bij het UWV te verzekeren, dan gaan de re-integratieverantwoordelijkheden van je werknemer – met een WGA-uitkering – na twee jaar verzuim over naar het UWV.

Deze 3-daagse wordt samen met onze kennispartner Enkwest Opleiding & Advies georganiseerd. Heb je vragen over het eigen risico dragen van de WGA? Stel ze gerust aan onze experts.

Programma training omgaan met WIA-schade

De volgende onderdelen worden behandeld:

Dag 1: Bekeken vanuit schadebeheersing

 • Sociale Wetgeving.
 • WIA.
 • RIV toets.
 • Subsidieregelingen overheid.
 • Analyse instroomcijfers.
 • WIA beoordelingskader.
 • Arbeidsrechterlijke aspecten.

Dag 2: Schadelastbeheersing en eigen risico dragen WGA

 • Organisatieaspecten WGA eigen risicodragerschap.
 • Communicatie.
 • Re-integratiebeleid.
 • Dossiervorming en termijnbewaking.
 • Tegenstrijdige belangen.
 • ZBO-procedure.
 • STECR-richtlijn.
 • Eigen risico dragen WGA.
 • Private verzekeringsproducten na 104 weken.
 • Besparen tijdens de WGA.
 • Kosten/baten analyse bij interventies.

Dag 3: Schadelastbeheersing bij WIA verzekeringen

 • WIA verzekeringsvormen.
 • Interpretatie verzekeringsvoorwaarden.
 • Inzicht in uitkeringsschade.
 • Reservering en voorziening.
 • Verplichtingen en uitsluitingen bij re-integratie.
 • Kosten/baten analyse WIA verzekeringen.
 • Rolverdeling en samenwerkingsaspecten.

Naast een deel kennisoverdracht, ga je actief aan de slag met je eigen praktijkcasus.

De docenten gaan er tijdens de training vanuit dat je basiskennis hebt op het gebied van WIA-schadelastbeheersing. Mocht je deze ervaring nog niet hebben, dan verwijzen wij je graag naar de tweedaagse Basisopleiding Casemanagement.

Datum en locatie

Duur: 9.30 – 16.30 uur
Datum:
Dag 1: 6 september
Dag 2: 13 september
Dag 3: 20 september

Locatie: Nieuwegein
Accreditatiepunten: 4
Kosten: € 1.150 exclusief 21% btw

De kosten zijn inclusief lunch, materiaal, uitgebreide syllabus, certificaat van deelname en het boek: financiële risico’s van arbeidsongeschiktheid voor de werkgever.

Docent Johan Kelder

Johan Kelder is gespecialiseerd in de inkomensverzekeringen en sociale zekerheid. Hij is werkzaam als consultant voor verzekeraars, volmachtkantoren en Enkwest Opleiding & Advies. In de training omgaan met WIA-schade geeft hij objectief en deskundig advies over de subsidieregelingen van de overheid, eigen risico dragen WGA en de verschillende WIA verzekeringsvormen.

Wachttijd WIA

Johan: “De Wet WIA kent een wachttijd van 104 weken en is gelijk aan de periode dat u als werkgever het loon moet betalen: werkgevers zijn dus verplicht tijdens de eerste 104 weken het loon door te betalen. De hoogte van de wettelijk verplichte loondoorbetaling bij ziekte bedraagt 70% van het eigen loon, met gedurende het eerste ziektejaar een ondergrens van het voor de werknemer geldende wettelijke minimumloon. Na afloop van de loonbetalingsperiode beoordeelt het UWV of de werkgever en jouw werknemer voldoende hebben geprobeerd de werknemer te laten terugkeren in het arbeidsproces. Lastige vraagstukken die je niet zomaar kunt beantwoorden.

In deze 3-daagse training gaan we stuk voor stuk de materie rondom WIA en WIA verzekeringen met je door. Heb je nog vragen over deze training? Of twijfel je ergens aan? Stel gerust je vraag, ik help je graag verder.”

Leerdoelen na afloop

Na afloop van deze training ken je:

 • de mogelijkheden van schadelastbeheersing in relatie tot Wet Werk en Inkomen naar arbeidsvermogen, de WIA;
 • de inhoudelijke en financiële aspecten van de WIA;
 • de rol van diverse betrokken partijen zoals eigen risico dragende organisatie van de WGA, verzekeraars et cetera;
 • de ins- en outs rondom de WIA problematiek en eigen risico dragen WGA;
 • de re-integratie bij WGA;
 • de meest recente ontwikkelingen van de WIA.

Het is een 3-daagse training en de leerdoelen zijn afhankelijk van welke dag je volgt, bekijk het programma goed. Het is ook mogelijk één of twee dag(en) te volgen!

Voor wie is de training omgaan met WIA-schade geschikt?

Deze training is geschikt voor: arbeidsdeskundigen, casemanagers, HR-beleidsmedewerkers, HR-adviseurs, bedrijfsartsen, claimbehandelaars, letselschadespecialisten, arbeidsjuristen en verzuimspecialisten.