Klinimetrie voor de Arbeidsdeskundige

Klinimetrie voor de Arbeidsdeskundige

Leer werken met meetinstrumenten en maak prognoses objectief

Wat is klinimetrie en hoe maak je een verantwoorde keuze uit het aanbod van meetinstrumenten? En kun je deze meting vervolgens koppelen aan je doelstelling? Een goed gekozen meetinstrument vergroot het inzicht op de prognose van werkhervatting en het verloop van het begeleidingstraject. Met de training klinimetrie voor de Arbeidsdeskundige leer je een meetinstrument juist in te zetten, prognoses daarmee objectief te maken en vervolgens de begeleiding hierop af te stemmen.

Duur: 1 dag van 9.30 uur tot 16.30 uur
Datum: Q1 2019
Locatie: NTB
Kosten: € 295 exclusief 21% btw
Accreditatiepunten: 2

 Het uitgangspunt van de training klinimetrie voor de Arbeidsdeskundige zijn jouw dagelijkse werkzaamheden.

 We werken met kleine groepen van maximaal 8 cursisten.

Waar houdt klinimetrie zich mee bezig?

Klinimetrie is eenvoudig gezegd: het gebruiken van meetinstrumenten voor het bepalen en monitoren van de gezondheidstoestand van iemand. Daarmee kan klinimetrie worden ingezet bij:

 • diagnostiek;
 • het bepalen van de gezondheidstoestand;
 • voor het geven van een prognose en
 • bij de evaluatie van de effecten van behandelingen.

Meetinstrumenten kunnen gebaseerd zijn op ondermeer lichamelijk onderzoek, zelfrapportage (vragenlijsten), functietesten, laboratoriumbevindingen en beeldvormende technieken. In deze eendaagse training wordt het gebruik van meetinstrumenten aangeleerd welke geschikt zijn bij re-integratie en het behouden van arbeidsproductiviteit.

Daarnaast gaan we in op de kwantitatieve en kwalitatieve uitkomsten van de gebruikte vragenlijsten en wat je daar als professional mee kunt.

 • Welk meetinstrument ga je inzetten en met welk doel?
 • Wat kun jij met de uitkomst?
 • Hoe kun je communiceren met de werknemer en stakeholders?

Tijdens deze exclusieve training laten Vincent en Wouter op een praktische manier zien hoe je met deze vragen om kan gaan en de kennis kan toepassen.

Programma training klinimetrie voor de arbeidsdeskundige

Naast een deel kennisoverdracht, ga je actief aan de slag met je eigen praktijkcasus. De volgende onderdelen worden behandeld:

 • hoe zet je klinimetrie juist in;
 • geschikte en ongeschikte klinimetrie;
 • de keuze voor het meetinstrument;
 • metingen interpreteren;
 • werken met afkappunten;
 • prognostische factoren voor herstel.

Theorie en praktijk wisselen elkaar af.

Datum en locatie

Duur: 1 dag van 9.30 – 16.30 uur
Datum: Q1 2019
Locatie: NTB
Accreditatiepunten: 2
Kosten: € 295 exclusief 21% btw, de kosten zijn inclusief lunch, casuïstiek en uitgebreide syllabus.

Vincent Kortleve en Wouter Karsten

Vincent is coach voor fysiotherapeuten in gespreksvoering, ondersteuning van het zelfmanagement en gedragsverandering. Zijn motto is: “Iedereen in goede gezondheid laten werken”.

Wouter is arbeidsdeskundige en sociale zekerheid expert. Hij werkt samen met werkgevers, werknemers en verzekeraars om op een effectieve en praktische wijze vorm te geven aan preventie en het aanpakken van verzuim. Zo blijven de financiële gevolgen van verzuim voor werkgevers en verzekeraars – eigen risico dragen WGA en ZW – beheersbaar en wordt de weg vrijgemaakt voor de volgende stap: het samen realiseren van duurzame inzetbaarheid.

Leerdoelen na afloop

Na afloop van de training heb je kennis van:

 • de verschillende vragenlijsten waarmee de gezondheidssituatie gemeten kan worden;
 • de psychische aspecten die een negatieve rol spelen met betrekking tot de prognose;
 • hoe je de uitkomsten van de gebruikte vragenlijsten kunt interpreteren;
 • hoe je samen met de werknemer en betrokken behandelaars een goed re-integratieplan kan opstellen.

Voor wie is de training klinimetrie voor de arbeidsdeskundige geschikt?

Deze training is geschikt voor: Arbeidsdeskundigen, Casemanagers, HR-beleidsmedewerkers, HR-adviseurs, bedrijfsartsen en verzuimspecialisten.