ICF model kennen en toepassen

ICF model kennen en toepassen

Pak (langdurige) arbeidsongeschiktheid aan met ICF

Vaak is het niet – alleen – interessant te weten wat je werknemer niet meer kan, maar juist wat diegene nog wél kan. Het ICF model is een begrippenkader waarmee je het functioneren van (langdurig) arbeidsongeschikte werknemers kan beschrijven én aanpakken. Met de training ICF model krijg je inzicht in welke factoren van invloed zijn op de gezondheidssituatie en het functioneren van jouw werknemer en hoe je dat kunt toepassen in de vertaling naar arbeidsparticipatie.

Duur: 1 dag van 9.30 uur tot 16.30 uur
Datum:

 • 26 september 2024

Locatie: Nieuwegein
Kosten: € 425 exclusief 21% btw
Accreditatiepunten: 3

 Het uitgangspunt van de training ICF model kennen en toepassen zijn jouw dagelijkse werkzaamheden.

 We werken met kleine groepen van maximaal 8 cursisten en je kunt een eigen case inbrengen en deze bespreken met groep en docent.

Ontstaan ICF

Om het functioneren van mensen te beschrijven heeft de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health) geïntroduceerd. Het is een begrippenkader – een soort woordenboek – waarmee je het functioneren van je arbeidsongeschikte werknemers – en de eventuele problemen die zij in het functioneren ervaren – kan beschrijven: welke factoren zijn van invloed op dit functioneren?

De ICF is tot stand gekomen na een jarenlange wereldwijde discussie waarbij veel landen en organisaties betrokken zijn geweest. Door deze procedure is het ICF model toepasbaar in verschillende culturen en geschikt voor communicatie tussen verschillende beroepsgroepen en voor internationale vergelijking van gegevens.

ICF model: voorkom langdurige arbeidsongeschiktheid

Het functioneren in het dagelijks leven is gelukkig voor de meeste werknemers iets vanzelfsprekends. Toch zijn er ook werknemers met fysieke of psychische problemen die zo ernstig zijn dat ze het dagelijks leven beïnvloeden of zelf onmogelijk maken. Pijn – of chronische pijn – in samenhang met een aandoening als reuma of artrose, kan er toe leiden dat werknemers hun activiteitenniveau sterk moeten verminderen. Beperkingen in de mobiliteit kunnen ertoe leiden dat werknemers niet meer goed voor zichzelf zorgen:

 • bewegingsangst leidt soms tot het niet meer – durven – deelnemen aan sportieve activiteiten
 • omgevingsfactoren zoals stof, rokende collega’s of een aangepast werkplek kunnen het aan het werk gaan of blijven nadelig beïnvloeden.

Een hogere leeftijd van je werknemers gekoppeld aan een slechte conditie en mobiliteit – zeker bij fysiek zware beroepen – kan leiden tot (langdurige) arbeidsongeschiktheid en ziekteverzuim. Tijdens de training gaat docent Wouter Karsten uitgebreid in op voorbeelden en praktijkcasuïstiek. Het doel van de training is het kennen en toepassen van het ICF model op arbeidsongeschiktheid situaties uit jouw praktijk.

ICF dimensies

Dit voorbeeld ICF model geeft alle mogelijke relaties weer tussen de drie ICF dimensies (het functioneren) en medische, persoonlijke en externe factoren.

icfmodel-toepassen

Dit ICF voorbeeldmodel maakt duidelijk dat ICF nog steeds gezien moet worden in de context van gezondheid, en dat externe en persoonlijke factoren van invloed kunnen zijn op het ontstaan maar juist op het voorkomen van stoornissen, beperkingen en participatieproblemen. Verder kunnen de drie dimensies elkaar wederzijds beïnvloeden.

Benieuwd hoe het ICF model je verder kan helpen? Kom dan naar de training waar Wouter veel inzichten geeft over het aanpakken van arbeidsongeschiktheid op de werkvloer!

Programma training ICF model kennen en toepassen

De volgende onderwerpen worden behandeld:

 • Inleiding op ICF: wat kun je er mee?
 • Waardoor worden of blijven mensen vaak ziek?
 • In de training gaan we in op de 6 ‘vakken’ waar ICF uit is opgebouwd.
 • Wat kun jij met het ICF model, waar moet je op letten en wat is belangrijk in de communicatie met de verzuimende werknemer en stakeholders?
 • Opdrachten en casuïstiek, onder andere:
  • Biomedisch en biopsychosociaal
  • Terugkoppeling zorgverlener opdracht
  • Terugkoppeling bedrijfsarts opdracht
  • Case Kneteman

Naast een deel kennisoverdracht, ga je actief aan de slag met je eigen praktijkcasus. In de opdrachten wordt een vertaalslag gemaakt naar jouw dagelijkse praktijk. Na afloop van de training ontvang je – indien gewenst – schriftelijke feedback op je eigen casus.

Datum en locatie

Duur: 1 dag van 9.30 uur tot 16.30 uur
Datum: 

 • 26 september 2024

Locatie: Nieuwegein
Kosten: € 425 exclusief 21% btw, de kosten zijn inclusief lunch
Accreditatiepunten: 3

Wouter Karsten

Wouter Karsten is Arbeidsdeskundige en sociale zekerheid expert. Hij werkt samen met werkgevers, werknemers en verzekeraars om op een effectieve en praktische wijze vorm te geven aan preventie en het aanpakken van verzuim. Zo blijven de financiële gevolgen van verzuim voor werkgevers en verzekeraars – eigen risico dragen WGA en ZW – beheersbaar en wordt de weg vrijgemaakt voor de volgende stap: het samen realiseren van duurzame inzetbaarheid.

Heb je nog vragen over deze training? Of twijfel je ergens aan? Stel gerust je vraag, Vincent en Wouter helpen je graag verder.

Leerdoelen na afloop

In deze training krijg je inzicht in het ICF model en welke factoren van invloed zijn op de gezondheidssituatie en het functioneren van arbeidsongeschikte werknemers en hoe je dat kunt gebruiken in de vertaling naar arbeidsparticipatie.

Na afloop van deze training kun je:

 • ICF en de begrippen
 • ICF en het ICF model toepassen bij werknemers met gezondheidsklachten die verzuimen, dreigen te verzuimen of langdurig arbeidsongeschikt zijn
 • het begrip EBP
 • het doel (en voorbeeld) van het maken van een krachtenveldanalyse
 • onderscheid maken in hiërarchie en in wetenschappelijk bewijs (op hoog, midden en laag niveau)

Naast een deel kennisoverdracht, ga je actief aan de slag met je eigen praktijkcasus. Na afloop van de training ontvang je, indien gewenst, schriftelijke feedback op je eigen casus.

Voor wie is de training ICF model geschikt?

Deze training is geschikt voor: Arbeidsdeskundigen, Casemanagers, HR-beleidsmedewerkers, HR-adviseurs, bedrijfsartsen, claimbehandelaars, letselschadespecialisten, arbeidsjuristen en verzuimspecialisten.