Gedragsbeïnvloeding door verzuim professionals

Gedragsbeïnvloeding door verzuim professionals

Het geheim van beïnvloeden en oplossingsgerichte gespreksvoering

Sommige verzuim professionals krijgen alles gedaan bij anderen. Ze weten anderen feilloos voor hun plannen in te zetten en hoeven nooit te zeuren om een gunst. Hoe doen ze dat toch? In de training gedragsbeïnvloeding door verzuim professionals laat Ingebrit Scheltens zien hoe je verschillende partijen en collega’s op een constructieve wijze kunt beïnvloeden. Gedragsverandering, de bewustwording van gedragsbeïnvloeding en oplossingsgerichte gespreksvoering staat tijdens deze dag centraal.

Duur: 1 dag van 9.30 uur tot 16.30 uur
Datum:

Data in 2024 volgen

Locatie: Nieuwegein Zuid
Kosten: € 425 exclusief 21% btw
Accreditatiepunten: 3

 Het uitgangspunt van de training gedragsbeïnvloeding zijn jouw dagelijkse werkzaamheden.

 We werken met kleine groepen van maximaal 12 cursisten en je kunt een eigen case inbrengen en deze bespreken met groep en docent.

Ochtendgedeelte: Roos van Leary

Gedrag roept bepaald gedrag op. Wanneer mensen met elkaar samenwerken en communiceren ontstaat er een wisselwerking waarbij de betrokkenen elkaar wederzijds beïnvloeden. Een model dat beschrijft hoe bepaalde sociale processen verlopen, is de Roos van Leary.

De Roos van Leary biedt mogelijkheden voor het beïnvloeden van gewenst gedrag van de ander. Mensen (werknemers, leidinggevenden, bedrijfsartsen) zijn te beïnvloeden en mensen die met elkaar te maken hebben of samenwerken in/tussen organisaties spelen in op elkaars reacties. De belangrijkste sleutel daarvoor is je eigen gedrag. In het ochtendprogramma van de training staat dit model centraal en ga je de Roos van Leary op jezelf toepassen: je eigen gedrag reflecteren en begrijpen hoe je je eigen gedrag kunt beïnvloeden.

Communicatiestijlen

De manier waarop professionals communiceren, verschilt op de volgende aspecten:

 • De mate waarin de groepsleden invloed op elkaar uitoefenen.
 • Hoe persoonlijk of afstandelijk de betrokkenen met elkaar omgaan.

In de Roos van Leary worden twee assen onderscheiden. De onder-boven as en de tegen-samen as. Dat levert in grote lijnen vier mogelijke gedragsstijlen op die op hun beurt verder onderverdeeld kunnen worden.

 1. Leary beschrijft dat op de horizontale as het symmetrie principe van toepassing is: samengedrag roept samengedrag op en tegengedrag roept tegengedrag op. Op de verticale as is het complementariteitsprincipe van toepassing: bovengedrag roept ondergedrag op en andersom.
 2. Volgens Timothy Leary heeft ons gedrag consequenties voor het gedrag van de ander. Door je op een bepaalde manier te gedragen beïnvloed je het gedrag van de ander. Zijn bevindingen resulteerden in de Roos van Leary.

Boven-, onder-, samen- en tegen-gedrag

 • Voorbeelden van tegengedrag zijn: een kritische houding hebben, streng zijn, vasthouden aan regels.
 • Voorbeelden van bovengedrag zijn: het initiatief nemen, verantwoordelijkheid dragen, organiseren.
 • Voorbeelden van ondergedrag zijn: een afwachtende houding aannemen, volgend zijn, op de achtergrond zijn.

Middaggedeelte: Oplossingsgerichte gespreksvoering

Wat zijn de kenmerken van oplossingsgericht communiceren en welke gesprekstechnieken pas je dan toe? In de middag ga je actief aan de slag om je gesprekstechnieken verder te ontwikkelen, want alles wat je aandacht geeft groeit. Leer oplossingsgerichte gesprekken te voeren door de details naar boven te halen en zo tot werkbare oplossingen te komen voor problemen.

Oplossingsrichtingen en houding

Een manier van een gesprek voeren waarbij wordt uitgegaan van de krachten en ideeën over oplossingen van je gesprekspartner waarop kan worden voortgebouwd. Er wordt in de gesprekken gezocht naar de doelen die je gesprekspartner heeft en naar mogelijke oplossingsrichtingen door samen te werken. Hierbij wordt vooral aandacht besteed aan wat er al goed gaat, de manier waarop hij of zij hier al mee bezig is en wordt gekeken welke haalbare en acceptabele volgende stappen genomen kunnen worden in het toewerken naar het doel.

Door deze manier van werken, een oplossingsgerichte houding en het stellen van oplossingsgerichte vragen gaat je gesprekspartner aan het werk, wordt perspectief gecreëerd en krijgt hij of zij de motivatie om in beweging te komen richting het gewenste perspectief.

Leer als verzuim professional alles gedaan te krijgen bij anderen en op constructieve wijze mensen te beïnvloeden!

Programma training gedragsbeïnvloeding door verzuim professionals

De volgende onderwerpen worden behandeld:

 • Ter voorbereiding op de trainingsdag vul je deze korte (informele) test in en neem je de uitslag mee naar de les: Leary test. Via deze test kan je bepalen welk gedrag het meest op je van toepassing is en welk gedrag je daarmee oproept bij anderen.
 • Model Roos van Leary: Communicatiestijlen en gedragsvormen
 • Oplossingsgerichte vaardigheden gespreksvoering:
  • de oplossingsgerichte benadering;
  • oplossingsgerichte competenties coachen, sturen en instrueren;
  • oplossingsgericht werken.
 • We gaan interactief oefenen met:
  • oplossingsgerichte vragen;
  • schaalvragen;
  • communicatie en feedback;
  • oplossingsgericht sturen bij verschillende reacties.
 • Praktijkcasuïstiek behandelen: momenten waarop je succesvol was in gedragsbeïnvloeding en anderzijds momenten waarop je niet zo succesvol was in die beïnvloeding.

Naast een deel kennisoverdracht, ga je actief aan de slag met je eigen praktijkcasus. Na afloop van de training gedragsbeïnvloeding door verzuim professionals ontvang je – indien gewenst – schriftelijke feedback op je eigen casus.

Datum en locatie

Duur: 1 dag van 9.30 uur tot 16.30 uur
Datum:

 • Data in 2024 volgen

Locatie: Nieuwegein Zuid
Kosten: € 425 exclusief 21% btw, de kosten zijn inclusief lunch
Accreditatiepunten: 3

Docent Ingebrit Scheltens

Ingebrit Scheltens is psycholoog en is dagelijks bezig met het optimaliseren van de gezondheid en het welzijn van mensen binnen arbeidssituaties. Gedragsverandering – en de bewustwording van gedragsbeïnvloeding – voor verzuim professionals is haar expertise. Ingebrit is direct, nieuwsgierig, legt snel verbanden, kan zich goed inleven en relativeert met humor (=relativeren kun je leren!).

Heb je nog vragen over deze training? Of twijfel je ergens aan? Stel gerust je vraag, ik help je graag verder.

Leerdoelen na afloop

Na afloop van de training gedragsbeïnvloeding door verzuim professionals kun je:

 • Het model de Roos van Leary inzetten voor het behalen van je doelen als je merkt dat je gebruikelijke communicatiestijl niet tot het gewenste effect leidt of als de communicatie met een ander dreigt te stagneren of een ongewenste wending neemt.
 • Met behulp van de Roos van Leary iemands gedragen en je eigen gedragen analyseren.
 • De verschillende posities van de Roos van Leary inzetten op je eigen gedrag (wat zorgt voor de uitbreiding van jouw mogelijkheden in relatie tot de ander met wie je werkt en doelen wilt bereiken).
 • De principes van oplossingsgericht werken toepassen in kleine interventies.
 • Beter zien wat werkt in een bepaalde situatie.
 • Beter leren luisteren naar de ander.
 • Tot betere oplossingen te komen.
 • Feedback geven waar de ander van groeit.

Voor wie is de training gedragsbeïnvloeding door verzuim professionals geschikt?

Deze training is geschikt voor: Arbeidsdeskundigen, Casemanagers, HR-beleidsmedewerkers, HR-adviseurs, bedrijfsartsen, claimbehandelaars, letselschadespecialisten, arbeidsjuristen en verzuim professionals.