Future Fit in een dynamische arbeidsmarkt

Future Fit in een dynamische arbeidsmarkt

Inzetbaarheid als service

Ontdek de toekomst van inzetbaarheid met onze opleiding ‘Future fit in een dynamische arbeidsmarkt’.

In een wereld die voortdurend verandert, is het essentieel voor organisaties om hun medewerkers te empoweren met de vaardigheden en inzichten die ze nodig hebben om hun eigen inzetbaarheid te bevorderen. Met onze intensieve driedaagse training, gevolgd door een terugkomdagdeel, bieden we een unieke kans om de regie over hun loopbaan in handen te nemen.

Onze aanpak is gericht op het aanpakken van een aantal urgente thema’s vanuit het perspectief van Inzetbaarheid als service. Elke module is zorgvuldig ontworpen om een diepgaand begrip te bieden van cruciale onderwerpen, zoals hormonen op de werkvloer, het versterken van eigen regie en inzetbaarheid als service.

Je krijgt de kans om jouw opgedane kennis toe te passen op een praktijkopdracht die je helpt om direct impact te maken binnen jouw organisatie.

Bovendien ontvang je na succesvolle afronding een certificaat, de opleiding komt in aanmerking voor PE punten voor Arbeidsdeskundigen en casemanagers.

De meerdaagse training is ideaal voor HR-professionals, Arbeidsdeskundigen, A&O deskundigen, Casemanagers, beleidsadviseurs, vitaliteitsadviseurs en iedereen die betrokken is bij het bevorderen van inzetbaarheid binnen hun organisatie.

Grijp deze kans om jouw vaardigheden te versterken, jouw kennis te verdiepen en jouw impact te vergroten in een snel veranderende arbeidsmarkt. Schrijf je vandaag nog in en neem de eerste stap naar een Future Fit toekomst!

Duur: 3 dagen van 9.30 uur tot 16.30 uur met een terugkomochtend

Data: 

 • 13 september 2024
 • 11 oktober 2024
 • 8 november 2024
 • 6 december 2024 (terugkomdagdeel)

Locatie: Regio Utrecht of regio Eindhoven
Kosten: € 2495 exclusief 21% btw

Het uitgangspunt van de training zijn jouw dagelijkse werkzaamheden.

We werken met kleine groepen van maximaal 10 cursisten.

Onze meerdaagse training, met een terugkomdagdeel, focust op jouw eigen regie en de ontwikkeling van duurzame inzetbaarheid binnen jouw organisatie. De meerdaagse training is ideaal voor HR-professionals, arbeidsdeskundigen, A&O deskundigen, casemanagers, beleidsadviseurs, vitaliteitsadviseurs en iedereen die betrokken is bij het bevorderen van inzetbaarheid binnen hun organisatie.

In kleine groepen van maximaal 10 deelnemers behandelen we actuele thema’s vanuit het perspectief van Inzetbaarheid als service.

Module 1            Hormonen op de werkvloer (13 september)

 • Hormonen en overgang op de werkvloer (door Carola Duijsters)
 • Sociale veiligheid en grensoverschrijdend gedrag (door Dorien van Vlijmen)

Module 2            Versterken eigen regie (11 oktober)

 • Wat is Eigen regie en hoe organiseer je dit (door Angelique Koeter en Liselotte van den Berg)
 • Veerkracht

Module 3            Inzetbaarheid als service (8 november)

 • Van wie is inzetbaarheid (door Gaston Dollevoet)
 • Voor wie ben je aan het werk
 • Werk als waarde

Terugkomdagdeel (6 december)

(door Angelique Koeter, Liselotte van den Berg en Gaston Dollevoet)

Aan de hand van de behandelde thema’s in drie modules kies je een eigen vraagstuk uit. Van dit vraagstuk maak je een beknopte analyse en een voorstel voor een aanpak.

Tijdens de terugkomdag (halve dag) geef je een korte pitch aan elkaar over je vraagstuk en hoe je dit wilt gaan oplossen. Je ontvangt feedback van de docent en de andere deelnemers.

Programma training Future Fit in een dynamische arbeidsmarkt

Module 1            Hormonen op de werkvloer (13 september)

 • Hormonen en overgang op de werkvloer (door Carola Duijsters)
 • Sociale veiligheid en grensoverschrijdend gedrag (door Dorien van Vlijmen)

Module 2            Versterken eigen regie (11 oktober)

 • Wat is Eigen regie en hoe organiseer je dit (door Angelique Koeter en Liselotte van den Berg)
 • Veerkracht

Module 3            Inzetbaarheid als service (8 november)

Om afspraken over inzetbaarheid goed te verdelen en te borgen, is het van belang om alle HR instrumenten waaronder het verzuimprotocol/-beleid, gesprekscyclus, opleidingsbeleid, werving en selectie, maar ook de RI&E met elkaar in samenhang te brengen binnen het kader van de kernwaarden van de organisatie. Dit zorgt namelijk voor een congruente en logische aanpak tussen hetgeen je voor je klanten doet en hetgeen je voor je medewerkers doet.

De opzet van de dag ziet er globaal als volgt uit.

Lead Einde van het tijdperk Verzuim, er gloort een nieuw tijdperk met medewerkers als regisseur van hun Inzetbaarheid in een skills gerichte arbeidsmarkt. We noemen dit Inzetbaarheid als service!
Inleiding In de derde trainingsdag nemen we je mee naar een hedendaagse en activerende benadering van inzetbaarheid waarin het gesprek over inzetbaar zijn en blijven centraal staat. Vanuit de missie, visie en kernwaarden van de organisatie leggen we de link naar het contracteren van nieuwe medewerkers met hun werkwaarden. Het wenkend perspectief is om met alle medewerkers een werk- en inzetbaarheidsovereenkomst af te sluiten vanuit wederkerigheid.
Inhoud

In deze trainingsdag:

 • Maak je kennis met een ander ‘frame’ waarin denken vanuit verzuim echt wordt vervangen door denken vanuit inzetbaarheid.
 • Leer je hoe de taal van eigen regie je helpt in alle gesprekken over inzetbaarheid, ook wanneer sprake is van ziekte.
 • Werk je aan de contouren van een werk- en inzetbaarheidsovereenkomst waarmee je een verdieping op waarden niveau in de contractering kunt aanbrengen.
 • Krijg je concrete handvatten waarmee je het probleemoplossend vermogen van je medewerkers kunt vergroten.
 • Werk je een eigen vraagstuk uit in een praktijkopdracht en die je gaat pitchen in het terugkomdagdeel waarbij je persoonlijke feedback krijgt.
Programma

 

Het programma bevat drie thema’s.

 • In de ochtend staan we uitvoerig stil bij de vraag wie eigenaar is van inzetbaarheid, waarom dat zo is en wat je kunt teweegbrengen met deze opvatting in het versterken van eigen regie, juist ook wanneer er druk ontstaat op die inzetbaarheid. We maken hier ook de verbinding naar de praktijkopdracht.
 • In de middag werken we toe naar een meer hedendaagse contractering van werk en inzetbaarheid waarbij Werk als waarde het uitgangspunt is. Met behulp van het Capability Model van professor Jac van der Klink verbinden we waarden van de organisatie met waarden van medewerkers als basis en borging voor gelijkwaardigheid in duurzaam organiseren van werk.

Terugkomdagdeel (6 december)

(door Angelique Koeter, Liselotte van den Berg en Gaston Dollevoet)

Aan de hand van de behandelde thema’s in drie modules kies je een eigen vraagstuk uit. Van dit vraagstuk maak je een beknopte analyse en een voorstel voor een aanpak.

Tijdens de terugkomdag (halve dag) geef je een korte pitch aan elkaar over je vraagstuk en hoe je dit wilt gaan oplossen. Je ontvangt feedback van de docent en de andere deelnemers.

 

Praktijkopdracht

Je sluit deze driedaagse training af met een praktijkopdracht en een pitch.

De opleiding gaat je veel informatie en inzichten bieden om in je eigen praktijk toe te passen. En dat is precies wat wij willen bereiken: dat je direct met het geleerde aan de slag gaat in je eigen organisatie. Gedurende de drie opleidingsdagen is er telkens gelegenheid hierover vragen te stellen en na te denken over een geschikt vraagstuk.

Inleveren praktijkopdracht

De praktijkopdracht bestaat uit het analyseren van een klein en door jou beïnvloedbaar vraagstuk op het gebied van duurzame inzetbaarheid met het doen van een voorstel voor een verandering of verbetering.

In maximaal 1000 woorden beschrijf je jouw vraagstuk met behulp van de volgende vragen:

 • Wat is de kern van het vraagstuk?
 • Wie is probleemeigenaar van het vraagstuk?
 • Waarom is het probleem?
 • Wat gebeurt er wanneer jullie niets doen?
 • Wie hebben er belang bij een oplossing van het vraagstuk (en wie ook niet)?
 • Wat is jouw rol en wordt van jou verwacht?
 • Hoe wil je het aanpakken en waarom kies je voor deze aanpak?
 • Wanneer is een oplossing voor jou geslaagd?

Uiterlijk twee weken voorafgaand aan de terugkomdag lever je jouw praktijkopdracht in per mail. Door dat te doen, kun je deelnemen aan de terugkomdag waarin je je pitch houdt.

Pitch

De praktijkopdracht zien we als een uitgelezen manier om de vertaling te maken van theorie naar praktijk. Door deze voor te bereiden en te pitchen in de terugkombijeenkomst ga je nog meer scherpte en inspiratie krijgen om er succesvol mee aan de slag te gaan.

We hebben geen verplicht format maar geven wel enkele richtlijnen mee ten behoeve van de voorbereiding op je pitch:

 • Je pitch duurt maximaal 8 minuten. Aansluitend ontvang je feedback van de docent en de andere deelnemers en beantwoorden de anderen eventuele hulpvragen die je stelt. In totaal gaan we uit van circa 15 minuten per pitch.
 • Je mag de presentatie doen in de vorm van een Powerpoint presentatie maar ook andere creatieve werkvormen zijn mogelijk.
 • Je geeft in je pitch de essentie aan van je analyse en plan van aanpak.

Datum en locatie

Duur: 3 dagen van 9.30 uur tot 16.30 uur met een terugkomdagdeel

Data: 

 • 13 september 2024
 • 11 oktober 2024
 • 8 november 2024
 • 6 december 2024 (terugkomdagdeel)

Locatie: Regio Utrecht of regio Eindhoven
Kosten: € 2495 exclusief 21% btw

De kosten zijn inclusief casuïstiek, lunch, koffie / thee, handouts.

Docent Angelique Koeter

Adviseur duurzame inzetbaarheid & Kwaliteitsmanager

Angelique is in 2020 gestart bij Aquilum groep als register adviseur duurzame inzetbaarheid (RCDI®) en werkt sinds 2023 ook voor Scolea. In haar carrière heeft ze veel ervaring en kennis opgebouwd in diverse branches. Voor haar betekent duurzame inzetbaarheid de organisatie zo in richten dat iedereen optimaal kan functioneren en plezier heeft in het werk.

“Ik heb inmiddels wel geleerd dat er niet één oplossing bestaat die voor alle organisaties werkt. Om ervoor te zorgen dat medewerkers optimaal hun werk kunnen (blijven) doen, is het belangrijk te starten bij die medewerkers. Niet denken vanuit de oplossingen, maar oprecht luisteren naar de behoeftes van de mensen die het werk uitvoeren. Zij weten als geen ander wat er nodig is. Mijn werkplezier haal ik uit het maken van een gedegen analyse voor een organisatie, samen met de organisatie. Wel met gevalideerde instrumenten, niet met dikke rapporten. Met een duidelijk verhaal en een onderbouwd advies. In de presentatie van de resultaten maak ik gebruik van praatplaten die ik teken voor de organisatie. Zo blijft er iets achter wat de organisatie kan gebruiken als kapstok bij het thema duurzame inzetbaarheid. Als ik daarna nog mee mag werken aan de oplossing is het plaatje voor mij compleet.”

Leerdoelen na afloop

Na afloop van deze training heb je;

 • Essentiële vaardigheden en inzichten om jouw eigen inzetbaarheid te bevorderen.
 • Het vermogen om de regie over jouw loopbaan te nemen, met diepgaande kennis van urgente thema’s zoals hormonen op de werkvloer en het versterken van eigen regie.
 • De mogelijkheid om praktijkopdrachten toe te passen binnen jouw organisatie, waardoor je directe impact kunt maken.
 • Jouw vaardigheden, kennis en impact in een snel veranderende arbeidsmarkt een update gegeven.
 • Een certificaat en PE-punten na afronding.

Voor wie is de meerdaagse training Future Fit in een dynamische arbeidsmarkt geschikt?

Deze training is geschikt voor: HR-professionals, arbeidsdeskundigen, A&O deskundigen, casemanagers, beleidsadviseurs, vitaliteitsadviseurs en iedereen die betrokken is bij het bevorderen van inzetbaarheid binnen hun organisatie.