Consultant Werk en Inkomen

Consultant Werk en Inkomen

Investeer in je kennis voor het opstellen van een effectief verzuimbeleid

Is er een duidelijk verzuimbeleid aanwezig in jouw bedrijf? Langdurig ziekteverzuim heeft een grote financiële impact op de werkgever. Met de training consultant Werk en Inkomen ben je in staat je werkgever helder inzicht te geven in de wijzigingen en opties rondom arbeidsongeschiktheid, loondoorbetaling en RI&E. Na afloop van de training kun je het beleid rond werkgeversrisico’s volledig afstemmen op je werkgever en het eigen risicodragerschap toepassen.

Duur: 4 dagen van 9.30 uur tot 16.30 uur
Datum: nader te bepalen
Locatie: Apeldoorn
Kosten: € 1.400 en vrij van btw
Accreditatiepunten: 6

 Het uitgangspunt van de 4-daagse training consultant Werk en Inkomen zijn jouw dagelijkse werkzaamheden.

We werken met kleine groepen van maximaal 8 cursisten.

Loondoorbetaling is de rol van de werkgever

Werkgevers zijn zelf verantwoordelijk voor de controle en verzuimbegeleiding van werknemers. Daarbij laten werkgevers zich bijstaan door een geregistreerde bedrijfsarts of een gecertificeerde arbodienst. Maar ondertussen moeten werkgevers zelf wel definitief vaststellen of de werknemer aanspraak kan maken op loondoorbetaling, dit is dus géén taak van de bedrijfsarts of de arbodienst!

Met de training consultant Werk en Inkomen leer je welke aspecten een rol spelen als het gaat om een goed verzuimbeleid. Aan de orde komen bijvoorbeeld de arbocatalogi, het begrip goed werkgeverschap, de rol van de ondernemingsraad (OR) et cetera.

Wij organiseren de training consultant Werk en Inkomen samen met onze kennispartner:

enkwest

Programma training consultant Werk en Inkomen

De volgende onderwerpen worden behandeld:

Dag 1: Preventie verplichtingen van de werkgever en werknemer, wat moet en mag?

 • RI&E en de rol van de arbeidsinspectie.
 • Werkgeversaansprakelijkheid en goed werkgeverschap, hoe in te vullen en wat is het?
 • Rol arbodienst, bedrijfsarts, ondernemingsraad en personeelsvertegenwoordiging, wat zijn de rechten en plichten?
 • Toetsing arbocatalogus.
 • Arbeidsreglement en het personeelshandboek, wat is het nut en de noodzaak ervan?
 • PMO en de rechten en plichten, hoe zet een werkgever dit op?
 • Geschiktheid kandidaat werknemer, wat mag wel en niet?
 • Klacht herkenning, harde kenmerken van vroeg signalering.

Dag 2: Hoe pak je het verzuim aan voor flexwerkers en vaste werknemers?

 • Loondoorbetaling bij ziekte, maak je onderscheid tussen vast en flex personeel of niet?
 • Passende arbeid, deelherstel en loonwaarde.
 • Verzuim oplossingen, Ziektewet en verzekeringskwesties.
 • Bespreken van je verzuimprotocollen, ziek meldingen en verzuimverlof;
 • Wat zijn de richtlijnen voor STECR en NVAB en wat kan een adviseur hiermee?
 • Het voeren van verzuimgesprekken, welke zijn er en wanneer moet je deze voeren?
 • Verzuim en privacy: wat zijn de rechten en plichten?
 • Wat zijn de interventie mogelijkheden?

Dag 3: Ziektewet, WIA en DGA

 • Hoe zit het met het eigen risico dragen WGA en Ziektewet?
 • Registratie en bespreken WIA wegwijzer.
 • Inzet passende arbeid en eventueel ontslag.
 • Wat is de rol van het UWV?
 • Overheidssubsidies en regelingen die toepasbaar zijn in de praktijk.
 • Ins en outs omtrent de DGA en welke verzekeringsoplossingen zijn er voor de DGA.

Dag 4:  Risico financiering

 • Analyse van cijfers, arborapportages, ziektedagen, doorbetaald loon et cetera.
 • Wie doet wat en waarom.
 • Conclusies trekken aan de hand van cijfers.
 • Hoe kunnen registratiesystemen helpen.
 • Wat is de zorgplicht van de inkomensadviseur richting werkgever?

De docenten gaan er tijdens de training vanuit dat je basiskennis hebt rondom de onderwerpen loondoorbetalingsplicht en verzekeringsvormen. Twijfel je hier aan? Stel gerust je vraag aan onze docent.

Datum en locatie

Duur: 9.30 – 16.30 uur
Datum: nader te bepalen
Locatie: Enkwest, Deventerstraat 31, Apeldoorn
Accreditatiepunten: 6
Kosten: € 1.400 en is vrij van BTW, inclusief lunch

De kosten zijn inclusief lunch, handouts, casuïstiek en een certificaat van deelname. Ook ontvang je het boek financiële risico’s van arbeidsongeschiktheid voor de werkgever (hernieuwde 4e druk januari 2015).

Docent Johan Kelder

Johan is gespecialiseerd in de inkomensverzekeringen en sociale zekerheid. Hij is werkzaam als consultant voor verzekeraars, volmachtkantoren en Enkwest Opleiding & Advies. In de training consultant Werk en Inkomen geeft hij objectief en deskundig advies over de private en publieke wet- en regelgeving, individuele en/of collectieve verzekeringsmogelijkheden, Ziektewet et cetera.

consultant-werk-en-inkomen-johan-kelder

Johan: “Werkgevers hebben bij de uitvoering van de Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) de keuze tussen het eigen risicodragerschap óf een publieke verzekering bij het UWV. Kiest de werkgever kiest voor het eigen risicodragerschap, dan is er vervolgens de keuze voor een private verzekering bij een inkomensverzekeraar of het risico geheel voor eigen rekening nemen. Lastige vraagstukken die je niet zomaar kunt beantwoorden. In deze 4-daagse training gaan we stuk voor stuk de materie rondom verzuim, Ziektewet, WIA en DGA met je door.

Heb je nog vragen over deze training? Of twijfel je ergens aan? Stel gerust je vraag, ik help je graag verder.”

Leerdoelen na afloop

Na afloop van de training consultant Werk en inkomen heb je kennis van:

 • de rollen, rechten en plichten van: RI&E, UWV, PMO, arbodienst, bedrijfsarts, ondernemingsraad, personeelsvertegenwoordiging, werkgeversaansprakelijkheid en goed werkgeverschap;
 • loondoorbetalingverplichting bij ziekte;
 • wet- en regelgeving omtrent passende arbeid, deelherstel, loonwaarde, eigenrisicodragerschap WGA, DGA en ZW;
 • verzuimprotocollen, langdurig verzuim, verzuimverlof en verzuimgesprekken voeren;
 • soorten uitkeringen, verzekeringsoplossingen en overheidssubsidies;
 • financiële stromen binnen een bedrijf;
 • financiering publiek en/of privaat: wat zijn de voor- en nadelen en verschillen?

Voor wie is de training consultant Werk en Inkomen geschikt?

Deze training is geschikt voor: arbeidsdeskundigen, casemanagers, HR-beleidsmedewerkers, HR-adviseurs, bedrijfsartsen, claimbehandelaars, letselschadespecialisten, arbeidsjuristen en verzuimspecialisten.