Bezwaarschrift maken UWV-besluit

Training bezwaarschrift indienen bij het UWV

De ins en outs voor werkgevers om bezwaar te maken tegen een UWV-besluit

Heb je als werkgever er alles aan gedaan om je zieke werknemer te re-integreren maar is dit niet gelukt? En word je vervolgens na de WIA-aanvraag geconfronteerd met een onverwachte beslissing van het UWV?

Of besluit het UWV bij een eerstejaarsbeoordeling voor de Ziektewet dat jouw ex-werknemer doorlopend recht houdt op de uitkering waarvan de kosten op werkgever worden verhaald? Deze kosten kunnen voor -grotere- werkgevers en eigenrisicodragers behoorlijk oplopen.

Kun je in deze situaties de juistheid van het UWV-besluit toetsen? Is een bezwaarschrift indienen tegen dat UWV-besluit zinvol? Met deze één-daagse training gaan we in op deze vragen en leren we je in te schatten wat de kansen zijn voor een gegrond bezwaar en ook hoe je zo’n bezwaar moet indienen.

Duur: 1 dag van 9.30 uur tot 16.30 uur

Datum: 

 • 2 juli 2024
 • 28 november 2024

Locatie: Nieuwegein Zuid
Kosten: € 425 exclusief 21% btw
Accreditatiepunten: 2

 Het uitgangspunt van de training bezwaarschrift tegen een UWV-besluit zijn jouw dagelijkse werkzaamheden.

 We werken met kleine groepen van maximaal 8 cursisten en voorafgaande aan de training word je in de gelegenheid gesteld een praktijkcasus in te leveren.

Binnen welke termijn kunnen werkgevers bezwaar maken tegen een UWV-besluit?

Werkgevers kunnen een bezwaarschrift indienen tegen een UWV-besluit. In de meeste besluiten geeft UWV werkgevers 6 weken de tijd om dit bezwaarschrift in te dienen.

Let op! Ga je niet op tijd in bezwaar? Dan loop je het risico dat er niets meer aan de beslissing gedaan kan worden en gaat het UWV jouw bezwaarschrift niet meer behandelen

Wil je een bezwaarschrift indienen op grond van de Ziektewet? Dan moet dit binnen 2 weken. Tijdens onze training Bezwaar maken UWV-besluit gaan wij uitgebreid in op de kansen en eisen van zo’n bezwaarschrift.

Het claimbeoordeling- en borgingssysteem (CBBS)

Aan de UWV-besluiten ligt het gebruik van het CBBS ten grondslag. Dat systeem is voor velen niet inzichtelijk en moeilijk te begrijpen.

Wat houdt dat systeem in? Hoe is het opgebouwd? Welke invloed heeft het op de UWV-besluiten? Is met de juiste informatie vóóraf al een inschatting te maken van de mogelijke uitkomst van UWV-beoordelingen na hun raadpleging van het CBBS? Hoe kan je inschatten of een tijdrovend bezwaarproces een kans van slagen heeft? Op die vragen gaan we in.

Aan bod komt onder andere:

 • Arbeidsongeschiktheid volgens de ZW en de WIA
 • Beschrijving van het CBBS-systeem en de werking ervan
 • Welke documenten genereert het CBBS-systeem?
 • Het lezen en interpreteren van die verschillende CBBS-documenten
 • Het verschil tussen de CBBS-voorselectie en de professionele eindselectie van CBBS-functies
 • Het inschatten van de slagingskans van een mogelijk bezwaar

Waarom vraag ik als werkgever een deskundigenoordeel bij het UWV aan?

Als je van mening verschilt met je werknemer over de re-integratie, dan kan een deskundigenoordeel een oplossing bieden. Het is een objectief advies om met een nieuwe blik naar de situatie te kijken. UWV is wettelijk verplicht bij een deskundigenoordeel te kijken naar passende arbeid, re-integratie-inspanningen van de werkgever et cetera.

Tip! Bezwaar maken UWV-besluit
Zowel werkgevers als werknemers kunnen een deskundigenoordeel aanvragen. Een deskundigenoordeel wordt uitgevoerd door UWV. Tijdens onze training worden de belangrijkste onderdelen uit een deskundigenoordeel onder de loep genomen, kun je de haalbaarheid van een bezwaarzaak inschatten en voeren.

Programma training bezwaar maken UWV-besluit

Naast een deel kennisoverdracht, ga je actief aan de slag met je eigen casuïstiek.

De volgende onderdelen worden behandeld:

 • Loondoorbetalingsverplichting door het UWV.
 • Rollen van de diverse professionals: bedrijfsarts, Arbeidsdeskundigen, Casemanager, werkgever et cetera.
 • Eigen of passende arbeid.
 • Rol en status deskundigenoordeel.
 • Re-integratiemogelijkheden binnen het bedrijf.
 • Jurisprudentie rond “geen benutbare mogelijkheden” en “bedongen arbeid”.
 • Wat gaat er verkeerd bij bedrijven en arbodiensten en waar komt dat het meest voor?
 • Tips en trucs over:
  • terugkeer eigen functie
  • (aangepast) eigen of ander werk
  • passend werk bij andere werkgever
  • gebruik van adviezen professionals
  • plichten werkgever en werknemer
  • 1e jaar evaluatie
  • samenloop spoor 1 en 2
  • overleg met bedrijfsarts over belastbaarheid
 • Werkwijze UWV.
 • WIA/WGA.
 • Verschillen en overeenkomsten 80 – 100% WGA en IVA.
 • Het begrip en de richtlijn duurzaamheid.
 • Weg of geen bezwaar maken tegen een UWV-besluit?

Datum en locatie

Duur: 1 dag van 9.30 – 16.30 uur
Datum:

 • 2 jul 2024
 • 28 november 2024

Locatie: Nieuwegein Zuid
Kosten: € 425 exclusief 21% btw, inclusief lunch
Accreditatiepunten: 2

Cor Hoogendoorn

Cor is arbeidsdeskundige en heeft ruim 25 jaar ervaring op het gebied van de arbeidsongeschiktheidswetten – WIA, WAO en ZW – belasting en belastbaarheid en bezwaarschriften. Cor is werkzaam voor verschillende bedrijven met zijn eigen bedrijf Hoog ADvies.

Binnen het UWV heeft hij jaren op de afdeling Bezwaar en Beroep gewerkt. Naast arbeidsdeskundige werkzaamheden is Cor docent bij Scolea onder andere binnen de opleiding arbeidsdeskundige en de opleiding casemanager en voor verschillende trainingen – o.a. Belasting en belastbaarheid wegen met het toepassen van de Functionele Mogelijkheden Lijst – waarin hij goed zijn expertise en ervaring deelt.

Leerdoelen na afloop

Na afloop van deze training bezwaar maken UWV-besluit kun je:

 • een beslissing nemen over de vraag of bezwaar maken tegen het UWV zinvol is;
 • een goed onderbouwd bezwaarschrift tegen een UWV-besluit opstellen;
 • de jurisprudentie toepassen rond “geen benutbare mogelijkheden” en “bedongen arbeid”.

Naast een deel kennisoverdracht, ga je actief aan de slag met je eigen praktijkcasus. Na afloop van de training ontvang je, indien gewenst, schriftelijke feedback op je eigen casus.

Voor wie is de training bezwaar maken UWV-besluit geschikt?

Deze training is geschikt voor: Arbeidsdeskundigen, Casemanagers, HR-beleidsmedewerkers, HR-adviseurs, bedrijfsartsen, claimbehandelaars, letselschadespecialisten, arbeidsjuristen en verzuimspecialisten.