Belasting en belastbaarheid

Belasting en belastbaarheid

Belasting versus belastbaarheid beoordelen met behulp van de FML, IZL, AML en IZP

Wil je een hele dag praktisch bezig zijn met het vormen van een oordeel over iemands (on)geschiktheid op basis van een FML, IZL, AML of IZP? Heb je regelmatig te maken met één van deze instrumenten waarin belastbaarheid beschreven wordt?

Na afloop van onze training belasting en belastbaarheid ken je de verschillende rubrieken en beoordelingsitems van een FML en de daarvan afgeleide formulieren IZL, AML en IZP. Op basis van het bespreken van een eigen probleemcase binnen de groep wordt hier uitgebreide verdieping aangebracht. Bovendien leer je een goede afweging te maken en een juiste onderbouwing te geven in begrijpelijk taal.

Duur: 1 dag van 9.30 uur tot 16.30 uur
Datum: 

 • 26 november 2024

Locatie: Nieuwegein Zuid
Kosten: € 425 exclusief 21% btw
Accreditatiepunten: 2

Het uitgangspunt van de training belasting en belastbaarheid zijn jouw dagelijkse werkzaamheden.

We werken met kleine groepen van maximaal 12 cursisten en voorafgaand aan de training lever je een praktijkcasus in.

Belastbaarheid in kaart brengen met o.a. de Functionele Mogelijkheden Lijst (FML)

De FML is een instrument om klachten en beperkingen van je werknemer in kaart te brengen: hoe functioneert je werknemer in zijn dagelijks leven? De FML wordt gebruikt door bedrijfsartsen, UWV, arbodiensten et cetera. Zo spreekt iedereen met de FML dezelfde taal over de belastbaarheid van de werknemer.

Hoe lees je een FML?

Word je regelmatig geconfronteerd met een FML, maar is de toepassing daarvan in concrete situaties onduidelijk?

Het belangrijkste is dat je moet leren een goede afweging te maken tussen de verschillende rubrieken waaruit een FML is opgebouwd. Vervolgens moet je een juiste interpretatie daarvan geven in begrijpelijk taal. Vaak loop je tijdens deze stappen tegen problemen aan:

 • Welke items zijn nu écht van belang om een FML juist te lezen?
 • Wat betekenen de verschillende rubrieken van een FML zodat je deze kunt vertalen naar belastbaarheid?
 • Welke belastbaarheid vloeit hier uit voort?

Vragen die in de training belasting en belastbaarheid op een praktische manier aan de orde komen en waarbij je een praktijkcase mag inbrengen.

Programma training belasting en belastbaarheid

Naast een deel kennisoverdracht, ga je actief aan de slag met je eigen praktijkcasus waarbij als werkvorm de incidentmethode wordt gebruikt.

De volgende onderdelen worden behandeld:

 • Welke elementen bepalend zijn bij het beschrijven van de belasting in arbeid.
 • Welke elementen bepalend zijn bij het interpreteren van belastbaarheid op basis van de FML.
 • Alle rubrieken 1 t/m 6 van de FML en de belangrijkste items uit die rubrieken.
 • Belasting versus belastbaarheid beoordelen met behulp van de FML, IZL, AML en IZP
 • Het onderlinge verband tussen deze items, de definities en interpretatiekaders.
 • Op welke wijze wegen we belasting in arbeid versus belastbaarheid van een persoon.
 • Welke wegingsaspecten gebruiken we en hoe motiveren en beargumenteren we ons besluit.

Datum en locatie

Duur: 1 dag van 9.30 – 16.30 uur
Datum:

 • 26 november 2024

Locatie: Nieuwegein Zuid
Kosten: € 425 exclusief 21% btw, inclusief lunch
Accreditatiepunten: 2

Cor Hoogendoorn

Arbeidsdeskundige Cor Hoogendoorn

Cor Hoogendoorn

Cor is arbeidsdeskundige en heeft ruim 25 jaar ervaring op het gebied van de arbeidsongeschiktheidswetten – WIA, WAO en ZW – belasting en belastbaarheid en bezwaarschriften. Cor is werkzaam voor verschillende bedrijven met zijn eigen bedrijf Hoog ADvies.

Binnen het UWV heeft hij jaren op de afdeling Bezwaar en Beroep gewerkt. Naast arbeidsdeskundige werkzaamheden is Cor docent bij Scolea binnen de opleiding Arbeidsdeskundigeopleiding Casemanager en voor de training Bezwaarschrift maken UWV-besluit waarin hij zijn expertise en ervaring deelt.

“Heb je nog vragen over deze training? Stel gerust je vraag, ik help je graag verder.”

Leerdoelen na afloop

Na afloop van deze training kun je:

 • een oordeel vormen of een persoon (on)geschikt is voor een functie;
 • gefundeerd commentaar leveren op het oordeel van anderen over (on)geschiktheid voor een functie;
 • dit oordeel/commentaar ook motiveren en beargumenteren voor anderen.

Naast een deel kennisoverdracht, ga je actief aan de slag met je eigen praktijkcasus op basis van de incidentmethode. Na afloop van de training ontvang je, indien gewenst, schriftelijke feedback op je eigen casus.

Voor wie is de training belasting en belastbaarheid geschikt?

Deze training is geschikt voor: arbeidsdeskundigen, casemanagers, HR-beleidsmedewerkers, HR-adviseurs, bedrijfsartsen, claimbehandelaars, letselschadespecialisten, arbeidsjuristen en verzuimspecialisten.