1. Agenda Scolea Bij- en Nascholingen – 1e helft 2023