Arbeidsparticipatie, re-integratie en verzuim trainingen

Scolea is dé opleider voor professionals die verantwoordelijk zijn voor verzuim, arbeidsparticipatie en re-integratie binnen bedrijven, verzekeraars, arbodiensten, re-integratiebedrijven, UWV en gemeenten. Versterk jezelf, jouw team of bedrijf op het gebied van arbeidsongeschiktheid, verzuim én re-integratie met onze trainingen.

Training Belasting en Belastbaarheid

Wil je een hele dag praktisch bezig zijn met het vormen van een oordeel over iemands (on)geschiktheid op basis van een FML, IZL, AML of IZP? Heb je regelmatig te maken met één van deze instrumenten waarin belastbaarheid beschreven wordt?

Training Bezwaarschrift indienen UWV

Heb je als werkgever er alles aan gedaan om je zieke werknemer te laten re-integreren maar is dit niet gelukt? Een WIA-uitkering aanvragen is de volgende stap. Tijdens deze aanvraag word je geconfronteerd met een negatieve beslissing van het UWV.

Training Omgaan met WIA-schade

Wat zijn de regelingen bij arbeidsongeschiktheid? Waarom zou je als werkgever het eigen risico gaan dragen voor de WGA? Met de training omgaan met WIA-schade krijg je tools aangereikt om hiermee aan de slag te gaan.

Training: ICF model kennen en toepassen

Vaak is het niet – alleen – interessant te weten wat je werknemer niet meer kan, maar juist wat diegene nog wél kan. Het ICF model is een begrippenkader waarmee je het functioneren van (langdurig) arbeidsongeschikte werknemers kan beschrijven én aanpakken.

Training eigen risico dragen Ziektewet

Met de training eigen risico dragen Ziektewet kun je de eerste stappen zetten in de uitvoering van het eigen risico dragen, kun je dit implementeren, ben je op de hoogte van de wettelijke kaders en leer je hoe je de hoogte en duur van de Ziektewet-uitkering bepaalt.

Gedragsbeïnvloeding verzuim professionals

In de training gedragsbeïnvloeding leer je hoe je verschillende partijen en collega’s op een constructieve wijze kunt beïnvloeden. Gedragsverandering, de bewustwording van gedragsbeïnvloeding en oplossingsgerichte gespreksvoering staat centraal.

Future fit in een dynamische arbeidsmarkt

Ontdek onze uitgebreide training ‘Future fit in een dynamische arbeidsmarkt’, waarin we medewerkers empoweren voor hun loopbaanontwikkeling met een intensieve driedaagse training en een terugkomdagdeel. De modules behandelen belangrijke thema’s zoals hormonen op de werkvloer, het nemen van eigen regie over de carrière, en nog veel meer. Deze training is ideaal voor HR-professionals, A&O deskundigen, casemanagers en andere professionals die zich willen voorbereiden op de toekomst van werk.

Data:

  • 13 september 2024
  • 11 oktober 2024
  • 8 november 2024
  • 6 december 2024 (terugkomdagdeel)

Locatie: Regio Utrecht of regio Eindhoven
Kosten: € 2495 exclusief 21% btw

Training gericht op de route naar de WIA

In deze training leer je hoe je je voorbereidt op verzuimgesprekken met medewerkers en hoe je ze begeleidt naar een WIA-keuring. We bespreken de verschillende scenario’s die zich voordoen na de keuring (soorten WIA, sanctie, in bezwaar gaan tegen de beslissing) en wat werkgevers moeten regelen na een beschikking (het opstellen van een VSO, ander contract, ontslagvergunning), zodat je volledig voorbereid bent op alle mogelijke uitkomsten.

Datum: 2 juli 2024
Tijd: 9:00 uur – 13:00 uur

Docent: Iris Wieling
Inschrijfgeld: € 295 (excl. 21% BTW)

Locatie
Congrescentrum ’t Veerhuis,
Nijenmonde 4
Nieuwegein

Voor al onze verzuim trainingen geldt:

  1. Ondersteuning en begeleiding van ervaren vakspecialisten tijdens de opleidingen. Scolea stelt ook coaches beschikbaar zonder verdere kosten.
  2. Competentiegericht- en contactonderwijs waarbij gedrevenheid, vakmanschap en persoonlijke benadering centraal staat.

Bij Scolea combineren wij ouderwets vakmanschap met de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van vakonderwijs.