Arbeidsparticipatie, re-integratie en verzuim trainingen

Scolea is dé opleider voor professionals die verantwoordelijk zijn voor verzuim, arbeidsparticipatie en re-integratie binnen bedrijven, verzekeraars, arbodiensten, re-integratiebedrijven, UWV en gemeenten. Versterk jezelf, jouw team of bedrijf op het gebied van arbeidsongeschiktheid, verzuim én re-integratie met onze trainingen.

Training Belasting en Belastbaarheid

Wil je een hele dag praktisch bezig zijn met het vormen van een oordeel over iemands (on)geschiktheid op basis van een FML, IZL, AML of IZP? Heb je regelmatig te maken met één van deze instrumenten waarin belastbaarheid beschreven wordt?

Training Bezwaarschrift indienen UWV

Heb je als werkgever er alles aan gedaan om je zieke werknemer te laten re-integreren maar is dit niet gelukt? Een WIA-uitkering aanvragen is de volgende stap. Tijdens deze aanvraag word je geconfronteerd met een negatieve beslissing van het UWV.

Training Chronische pijn op de werkvloer

Chronische pijn heeft een forse impact op de kwaliteit van leven, het dagelijks functioneren, ziekteverlof en gaat gepaard met hoge kosten. Wist je dat 30% van de werknemers met chronische pijn geen vertrouwen heeft in een mogelijke maatschappelijke carrière?

Training Consultant Werk en Inkomen

Is er een duidelijk verzuimbeleid aanwezig in jouw bedrijf? Langdurig ziekteverzuim heeft een grote financiële impact op de werkgever. Met de training consultant Werk en Inkomen ben je in staat je werkgever helder inzicht te geven in de wijzigingen en opties rondom arbeidsongeschiktheid, loondoorbetaling en RI&E.

Training Eigen risico dragen Ziektewet

Ben je werkgever en wil je het eigen risico dragen voor de Ziektewet? Zo ja, dan ben je ook verantwoordelijk voor de re-integratie voor (ex-)werknemers en betaal je als werkgever zélf de Ziektewet-uitkering. Maar hoe bepaal je de hoogte en duur van de Ziektewet?

Training Gedragsbeïnvloeding door verzuim professionals

Sommige verzuim professionals krijgen alles gedaan bij anderen. Ze weten anderen feilloos voor hun plannen in te zetten en hoeven nooit te zeuren om een gunst. Hoe doen ze dat toch?

Training: ICF model kennen en toepassen

Vaak is het niet – alleen – interessant te weten wat je werknemer niet meer kan, maar juist wat diegene nog wél kan. Het ICF model is een begrippenkader waarmee je het functioneren van (langdurig) arbeidsongeschikte werknemers kan beschrijven én aanpakken.

Training: Maak je organisatie WGA-proof

De regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) gaat op de schop. De werkgever is vanaf volgend jaar verantwoordelijk voor alle werknemers – zowel vast als flexibel – bij ziekte. Dit betekent dat elke organisatie moet nadenken over het slim afdekken van de risico’s.

Training Omgaan met WIA-schade

Wat zijn de regelingen bij arbeidsongeschiktheid? Waarom zou je als werkgever het eigen risico gaan dragen voor de WGA? Met de training omgaan met WIA-schade krijg je tools aangereikt om hiermee aan de slag te gaan.

Training Verslaving verzuim aanpakken

Managers en professional komen regelmatig met situaties in aanraking waarbij verslavingsproblematiek een rol speelt. Verslavingsproblemen gaan vaak samen met een: hoger ziekteverzuim en minder goed functionerende werknemer.

Training Grensoverschrijdend werken

Heb je te maken met grensoverschrijdend werken? Maar wat gebeurt er wanneer je werknemer arbeidsongeschikt raakt? Tijdens de training grensoverschrijdend werken krijg je tools aangereikt voor arbeidsongeschiktheid over de grenzen: wie doet de keuring, bepaalt de duur en hoogte van de arbeidsongeschiktheidsuitkering, mate van arbeidsongeschiktheid en wet- en regelgeving van het land.

Voor al onze verzuim trainingen geldt:

  1. Ondersteuning en begeleiding van ervaren vakspecialisten tijdens de opleidingen. Scolea stelt ook coaches beschikbaar zonder verdere kosten.
  2. Competentiegericht- en contactonderwijs waarbij gedrevenheid, vakmanschap en persoonlijke benadering centraal staat.

Bij Scolea combineren wij ouderwets vakmanschap met de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van vakonderwijs.