Tag

vaardigheden Casemanager

Welke kennis en vaardigheden heb je nodig als casemanager?

Posted on10 aug 2021
De casemanager heeft een belangrijke rol in het verzuimproces van langdurige arbeidsongeschikte werknemers. Het eerste doel is om erachter te komen wat de oorzaak van het verzuim is. En zodra er meer helderheid is, werk je als casemanager toe naar de terugkeer van de arbeidsongeschikte werknemer in het arbeidsproces.