Tag

Stagnatieperiode

Stagnatieperiode vaststellen

Posted on13 jul 2018
Het UWV is bevoegd de Ziektewetuitkering op de werkgever te verhalen over een tijdvak dat maximaal 52 weken mag bedragen. Deze verhaalsmogelijkheid heeft het karakter van een schadevergoeding en is nader uitgewerkt in het Besluit verhaal ziekengeld dat is gebaseerd op artikel 39a eerste lid van de Ziektewet (ZW). Het UWV loopt immers - doordat de werkgever in gebreke is gebleven - schade op in de vorm van een te betalen ZW-uitkering. De werkgever dient die schade te vergoeden.