Tag

slapend dienstverband

Langdurig zieke werknemer en de transitievergoeding: hoe zit het?

Posted on05 dec 2016
Als je je aantoonbaar hebt ingezet voor de re-integratie van een langdurige zieke werknemer, is minister Asscher van SZW bereid je de transitievergoeding kwijt te schelden. Let op - zover is het nog niet - maar uit het door hem ingediende wetsvoorstel blijkt dat hij een oplossing wil voor het probleem van slapend dienstverband.