Tag

Second opinon

Second opinion versus het deskundigenoordeel? Wat is het verschil?

Posted on28 apr 2019
Second opinion of het deskundigenoordeel? Per 1 juli 2017 is de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) op een aantal onderdelen aangepast. De nadruk is meer komen te liggen op het onderwerp preventie. Een in het oog springende wijziging ziet op de verplichting van de werkgever om een werknemer een second opinion aan te bieden als hij of zij het niet eens is met het oordeel van de bedrijfsarts. De vraag is interessant in hoeverre deze second opinion verschilt van de mogelijkheid een deskundigenoordeel bij het UWV aan te vragen? Tijd om hier eens nader bij stil te staan.