Tag

Rol Casemanager

Welke kennis en vaardigheden heb je nodig als casemanager?

Posted on10 aug 2021
De casemanager heeft een belangrijke rol in het verzuimproces van langdurige arbeidsongeschikte werknemers. Het eerste doel is om erachter te komen wat de oorzaak van het verzuim is. En zodra er meer helderheid is, werk je als casemanager toe naar de terugkeer van de arbeidsongeschikte werknemer in het arbeidsproces.

Hoe kom je als Casemanager uit de dramadriehoek?

Posted on20 nov 2018
De psychologische kant van de organisatie is een belangrijke factor als het gaat om verzuim en reïntegratie. Als Casemanager zul je je bewust moeten zijn van de verschillende rollen, belangen en patronen om de bijbehorende trajecten in goede banen te leiden. Een hardnekkig terugkerend - en ondermijnend! - psychologisch mechanisme is de zogeheten dramadriehoek. Hoe ga je hier als Casemanager goed mee om?

Waarom moet je besluitvaardig zijn als Casemanager?

Posted on05 mrt 2018
Beslissingen nemen, verantwoordelijkheid dragen én nemen en besluitvaardig zijn. Competenties die zeer belangrijk zijn in de rol van een Casemanager. Maar waarom moet je eigenlijk zo besluitvaardig zijn als Casemanager, vroeg docent Jannet Mulder tijdens één van de lessen in de opleiding Casemanager? In dit artikel geeft Jannet Mulder antwoord op deze vraag en geeft ze verdieping aan het artikel Welke kennis en vaardigheden heb je nodig als Casemanager?.