Tag

Participatiewet gemeente

Gemeenten verantwoordelijk voor re-integratietaken van (ex-)werknemers

Posted on13 dec 2016
Sinds 1 januari 2015 is de Participatiewet van kracht. De invoering van de Participatiewet heeft voor gemeenten grote gevolgen. Gemeenten zijn vanaf nu verantwoordelijk voor álle mensen met arbeidsvermogen die ondersteuning nodig hebben en voor de uitvoering van verschillende regelingen én iedere regeling afzonderlijk vraagt zijn eigen expertise. Deze wetswijzigingen brengen veel nieuwe taken met zich mee.