Tag

opzegverbod bij ziekte

Opzegverbod bij ziekte, hoe zit het precies?

Posted on13 mei 2019
Zoals bekend geldt gedurende de eerste twee jaar van ziekte een opzegverbod (artikel 7:670 lid 1 BW). Als het UWV aan de werkgever een loonsanctie oplegt, betekent dit dat het opzegverbod met dezelfde periode als de loonsanctie wordt verlengd.