Tag

Grijs verzuim

Mantelzorg als reden voor grijs verzuim? Vergroot duurzame inzetbaarheid

Posted on21 sep 2018
Maar liefst een op de vijf werknemers is mantelzorger. Naast hun betaalde baan geven ze intensieve en vaak langdurige zorg aan een partner, ouder, kind, vriend of buur. Deze extra zorgtaken vormen vaak een zware belasting. Terwijl ze in feite twee banen hebben, zien veel werknemers hun zorgtaken als een privékwestie. En dat is vragen om problemen. Mantelzorg is een belangrijke reden voor grijs verzuim. Een pro-actieve houding rond mantelzorg is dus vanuit de werkgever echt vereist.