Tag

eigenrisicodrager WGA

Eigenrisicodrager Ziektewet versus WGA? Wat is het verschil? (deel I)

Posted on22 jan 2021
Een werkgever kan ervoor kiezen eigenrisicodrager voor de Ziektewet (ERD ZW) en/of voor de WGA (ERD WGA) te worden. Dit betekent dat hij enerzijds opdraait voor de kosten verbonden aan de betreffende uitkeringen aan (voormalig) werknemers en anderzijds ook de verantwoordelijkheid heeft waar het gaat om de verzuimbegeleiding en re-integratie van deze doelgroep.

Ben je voor 2017 wel WGA-proof?

Posted on20 jul 2016
Je staat aan de vooravond van de keuze tussen publiek of privaat verzekeren voor de Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA).
Weet jij al waarvoor je kiest of heb je nog geen idee wat beide opties voor (financiële) gevolgen hebben?