Tag

Arbeidsmobiliteit

Tips om de (interne) mobiliteit van medewerkers te stimuleren

Posted on26 jun 2019
Een belangrijk instrument om de duurzame inzetbaarheid van werkenden te vergroten is werken aan een grotere arbeidsmobiliteit. In het vorige artikel over dit thema vertelde Turgut Hefti (Arbeidsdeskundige, jurist sociale zekerheid en docent bij Scolea) meer over het belang van preventief werken aan arbeidsmobiliteit. Maar hoe breng je dat in de praktijk?

Zet in op preventief stimuleren arbeidsmobiliteit

Posted on17 jun 2019
Al jaren is het bekend dat de toenemende vergrijzing in ons land - en de kleinere instroom van jong talent - werkgevers dwingt om meer aandacht te schenken aan duurzame inzetbaarheid. Een belangrijk instrument om de inzetbaarheid van werkenden te vergroten is arbeidsmobiliteit. In dit artikel vertelt Turgut Hefti (Arbeidsdeskundige, jurist en docent bij Scolea) meer over (het preventief inzetten van) arbeidsmobiliteit.