Privacy statement

Download het privacystatement in pdf >

  1. Introductie

Scolea respecteert de persoonlijke levenssfeer van haar studenten. Bij de uitvoering van onze activiteiten is de bescherming van persoonsgegevens dan ook van groot belang. Persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Daarbij houden we ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. De wijze waarop wij je persoonsgegevens verwerken is vastgelegd conform de AVG.

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Scolea, gevestigd Baardgras 3,3902 RN in Veenendaal.

  1. Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die direct iets over een persoon zeggen en op een bepaalde manier herleidbaar zijn tot een persoon.

Je deelt persoonsgegevens met ons als je klant bij ons bent, als je informatie bij ons opvraagt of als je contact met ons hebt. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn je naam, je telefoonnummer, je e- mailadres of het IP-adres van je computer. Maar ook je vooropleidingsgegevens en studieresultaten zijn persoonsgegevens. Het gaat om alle gegevens die we met jou in verband kunnen brengen.

Ben je zzp’er of heb je een eenmanszaak of maatschap? Dan word je gezien als persoon en gaat het ook om gegevens die direct of indirect iets over jou vertellen.

  1. Welke gegevens verzamelen we en waarom?

Hieronder lees je welke gegevens we verzamelen en voor welk doel we dat doen. Voor deze doelen geldt dat verstrekking en verwerking van je persoonsgegevens verplicht zijn omdat we je anders niet kunnen inschrijven of het opleidingsprogramma kunnen leveren dat we beloven en bij inschrijving met je overeengekomen zijn. Ook voor het vermelden van gegevens op dipoma’s hebben we bepaalde gegevens nodig. Deze verplichting geldt natuurlijk niet voor doelen waarvoor we je apart om toestemming vragen.

A. Opleidingsprogramma verzorgen

Om het opleidingsprogramma goed te kunnen uitvoeren verzamelen en verwerken we persoonsgegevens. Denk bijvoorbeeld aan het beoordelen van een werk-/praktijkopdracht of het aanmelden voor een examen. Hieronder lichten we dat verder toe.

Opleidingsprogramma verzorgen

Je hebt als student nogal wat interactie met ons. Je wordt als student geregistreerd, je meldt je aan voor examens, je stuurt werk- of praktijkopdrachten in die wij vervolgens beoordelen en we registreren en verstrekken diploma’s.

We doen dit om jou als student te kunnen begeleiden en daarmee de overeenkomst die we met jou gesloten hebben te kunnen uitvoeren.

Uitwisseling van gegevens

We werken veel samen met externe instanties. Bijvoorbeeld voor het aanmelden van examens. En de behaalde resultaten moeten we vervolgens weer ontvangen ten behoeve van de diploma-uitgifte.

Borging van kwaliteit

Het opleidingsprogramma dat wij aanbieden staat onder streng toezicht. En terecht want er gaan nogal wat uren in een studie zitten en dan moet het wel kloppen. Voor de verantwoording en borging van onze kwaliteit worden persoonsgegevens uitgewisseld met organisaties als Hobéon en Cpion.

We doen dit omdat we zeker willen weten dat onze opleidingen de kwaliteit bieden die we nastreven. Daarnaast zijn we bijvoorbeeld vanuit beroepsverenigingen verplicht om deze toetsing regelmatig te doen of te laten doen.

Welke gegevens verwerken we?

Op de eerste plaats verwerken we je contactgegevens. Denk daarbij aan je naam, adres, woonplaats, geboortedatum en e-mail adres.

Daarnaast kan het voor jouw opleiding noodzakelijk zijn om bepaalde aanvullende gegevens aan te leveren. Denk daarbij aan je geboorteplaats, volledige voornamen, meisjesnaam, eerdere diploma’s, een EVC (Eerder Verworven Competentie) rapport of EQF6-kwalificatie.

In het kader van je studie verwerken we ook persoonsgegevens. Denk daarbij aan scores, cijfers, waarderingen, aan jou gegeven feedback op werk- of praktijkopdrachten, cijferlijsten en diploma’s.

Hoe lang bewaren we je gegevens?

In principe bewaren gegevens voor een periode van maximaal 5 jaar.

B. Administratie verzorgen

Als je klant bij ons wordt verzamelen en verwerken we gegevens die administratief van aard zijn. Dat zijn bijvoorbeeld NAW-gegevens en betaalgegevens. Hieronder lichten we dit toe.

Inschrijven

Als je je bij ons inschrijft leggen we persoonsgegevens vast en verwerken we die ook. Denk daarbij aan NAW-gegevens, betaalgegevens (zoals je IBAN bankrekening nummer) en allerlei zaken die betrekking hebben op de opleiding. Gedurende de opleiding kunnen er veranderingen plaats vinden. Als je bijvoorbeeld verhuist, zullen we je adresgegevens muteren.

Gedurende je studie kunnen er ook persoonsgegevens toegevoegd worden, bijvoorbeeld door de contacten die we met elkaar hebben. Zo maken we een notitie als je contact met ons hebt. Ook leggen we de correspondentie die je van ons ontvangt vast.

We doen dit om jou als klant te kunnen bedienen en het onderwijs te bieden dat we afgesproken hebben. Oftewel: om de overeenkomst die we met je gesloten hebben te kunnen uitvoeren.

Facturatie

Als je klant bij ons bent ontvang je facturen en houden we bij of en wanneer je deze betaald hebt. En mocht na vele herinneringen betaling uitblijven, dan zullen we een aantal persoonsgegevens overdragen aan een derde partij, zoals een incassobureau om alsnog de betaling te regelen.

We doen dit omdat je, wanneer je klant bij ons wordt, zult moeten betalen voor de producten en diensten die wij leveren. Het is een noodzakelijk deel van de overeenkomst die we met elkaar gesloten hebben.

Hoe lang bewaren we je gegevens?

We bewaren je gegevens voor (financieel-) administratieve doeleinden maximaal 5 jaar.

C. Marketingactiviteiten uitvoeren

We informeren je graag gericht over Scolea, onze producten of eventuele acties. Dit doen we via e- mail, telefoon, post, chat of WhatsApp.

Voor dit doel verzamelen we persoonsgegevens van je. Dat doen we bijvoorbeeld bij het aanvragen van informatiemateriaal zoals een studiegids. Zo kun je persoonsgegevens bij ons achterlaten als privé persoon maar ook als bedrijf of contactpersoon van een bedrijf.

Welke gegevens verwerken we?

We verwerken je voornaam, achternaam, geslacht, e-mail adres, postcode, adres, woonplaats en land. Als je namens een bedrijf informatie bij ons opvraagt verwerken we ook de naam van het bedrijf waar je werkt.

Hoe lang bewaren we je gegevens?

Na het doen van een (nieuwe) aanvraag zullen we je persoonsgegevens voor marketing doeleinden maximaal 5 jaar bewaren.

  1. Je privacy-rechten

Je gegevens zijn van jou en daarom heb je een flink aantal rechten. Zo heb je het recht ons bijvoorbeeld te vragen je adresgegevens te wijzigen. Hieronder zie je welke rechten je hebt waarbij je bij de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg- europese-privacywetgeving/rechten-van-betrokkenen) een toelichting kunt vinden.

Recht op inzage Recht op rectificatie en aanvulling Recht op een menselijke blik Recht op beperking van de verwerking Recht op data portabiliteit Recht op vergetelheid Recht van bezwaar

Uitoefenen van je rechten

Wanneer je één van je rechten wilt uitoefenen kun je contact opnemen met Scolea.

  1. Gebruik van Cookies

A. Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om gebruikerservaringen efficiënter te maken. Volgens de wet mogen wij cookies op je apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de site. Voor alle andere soorten cookies hebben we je toestemming nodig.

B. Waarvoor gebruiken we ze?

De Scolea website maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om content en advertenties te personaliseren, om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. Ook delen we informatie over je gebruik van onze site met onze partners voor social media, adverteren en analyse. Deze partners kunnen deze gegevens combineren met andere informatie die je aan ze hebt verstrekt of die ze hebben verzameld op basis van je gebruik van hun diensten.

C. Soorten cookies

Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies.

Noodzakelijke cookies

Noodzakelijke cookies helpen onze website(s) bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot de beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet goed werken.

Voorkeurcookies

Voorkeurcookies zorgen ervoor dat onze website(s) informatie kunnen onthouden die van invloed is op het gedrag en de vormgeving van de website, zoals de voorkeurstaal of de regio waar je woont.

Statistische cookies

Statistische cookies helpen ons begrijpen hoe onze bezoekers onze website gebruiken. De inzichten die we hiermee verkrijgen, stellen ons in staat de gebruikerservaring te verbeteren. De bezoekers gegevens worden anoniem verzameld en gerapporteerd.

Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina’s worden weergegeven.

Marketingcookies

Marketingcookies worden gebruikt om bezoekers te volgen wanneer ze verschillende websites bezoeken. Het doel van marketingcookies is advertenties weergeven die zijn toegesneden op en relevant zijn voor de individuele gebruiker. Deze advertenties worden zo waardevoller voor uitgevers en externe adverteerders.