Basisopleiding Regie op Verzuim

Een introductie in de praktijk van de casemanager.

 2 dagen

800

12 personen

Module 1 van Post HBO Opleiding Casemanager

Startdata

 • Nog nader te bepalen

  De opleiding start meerdere keren per jaar in Nieuwegein en Apeldoorn.
  Opleiding Casemanager is een Geaccrediteerde (deeltijd) opleiding met erkend diploma.

Module 1: Regie op Verzuim

De casemanager speelt binnen een bedrijfsorganisatie een sleutelrol op het gebied van verzuim en re-integratie. De basisopleiding Regie op Verzuim biedt een introductie in de verscheidene juridische en financiële aspecten die bij het werk van de casemanager van belang zijn.

De basisopleiding Regie op Verzuim is een tweedaagse opleiding waarin u als student kennis maakt met de belangrijkste begrippen in het speelveld van verzuim, re-integratie en arbeidsongeschiktheid. Zo doet u nuttige kennis op voor een baan binnen het vakgebied van verzuim en sociale zekerheid, of legt u een basis voor verdere verdieping in een opleiding tot casemanager.

Overzicht in een complexe praktijk

De casemanager krijgt bij zijn of haar werk te maken met talloze betrokken partijen en relevante regelgeving. Bij gevallen van (langdurig) verzuim is hij of zij de schakel tussen werknemer, werkgever, bedrijfsarts en andere instanties. In een dergelijk complex veld is het behoud van overzicht essentieel. 

De basisopleiding Regie op Verzuim is een introductie in de praktijk van de casemanager. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere:

 • Wet- en regelgeving bij (langdurig) verzuim
 • De rol van organisaties en betrokkenen als het UWV, verzekeraars, Arbodiensten en re-integratiespecialisten
 • Minimale plichten van werkgever en werknemer bij ziekteverzuim
 • De organisatie van passende arbeid bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid
 • Het toetsingskader van UWV bij de WIA-aanvraag

Aan de hand van voorbeelden wordt direct een koppeling gemaakt tussen het theoretische materiaal en de praktijk van het beroep. Na het afronden van de opleiding Regie op Verzuim bent u voldoende gekwalificeerd om ook de opleiding Casemanager Regie op Verzuim te volgen, waarmee u zich kunt inschrijven in het register van de beroepsvereniging RNVC en recht hebt op de titel CROV.

Onderdeel van de Post HBO opleiding tot Casemanager geaccrediteerd door CPION

De volledige opleiding is Post HBO geaccrediteerd door CPION.

 • Bij een succesvolle afronding van module 1 en 2 mag je officieel de titel Crov® (Casemanager regie op verzuim) voeren.
 • Bij een succesvolle afronding van module 1, 2 en 3 mag je officieel de titel Rccm® (Register case- en caremanager) voeren

Bekijk voor meer informatie over de registratie en certificering tot Casemanager de website van de RNVC.

RNVC Opleiding Casemanager  

Programma opleiding Casemanager

Module 1 – Basis casemanagement, 2 dagen

Deze module is bedoeld om inzicht te krijgen op het speelveld van verzuim en arbeidsongeschiktheid, verzekeraars, UWV, welke relevante wet- en regelgeving van toepassing is en welke overige instanties en personen/functionarissen daar een rol bij spelen.

De basisopleiding Regie op Verzuim wordt verzorgd door Scolea en Enkwest. Scolea is gespecialiseerd in opleidingen op het gebied van verzuim, arbeidsongeschiktheid en re-integratie; zo bieden wij ook een post HBO geaccrediteerde opleiding tot arbeidsdeskundige, waarin wij marktleider zijn. Enkwest is een gerenommeerd kennisinstituut op het gebied van verzuim, ZW, WIA en de hiermee verband houdende sociale wet- en regelgeving. 

Wij werken samen aan praktijkgerichte, actuele opleidingen waarbij de deelnemers maximaal voorbereid worden om daadwerkelijk met de opgedane kennis aan de slag te gaan. Een persoonlijke benadering en vakkundige begeleiding door specialisten op het vakgebied staat daarbij centraal.

Datum en locatie

Duur: 2 lesdagen van 9.30 – 16.30 uur

Datum: Nog nader te bepalen

Niveau: Post HBO
Kosten:

 • Module 1 bestaat uit 2 dagen: € 800*

*Alle bedragen zijn exclusief 21% btw

Een selectie uit onze verzuim-docenten

De docenten van onze opleiding Casemanager zijn allen professionals op hun vakgebied, hebben jarenlange ervaring als docent, zijn werkzaam binnen de branche en steeds op de hoogte van actuele ontwikkelingen. Deze kennis en ervaring geven ze graag door aan jou, ook buiten de lessen om.

Enkele verzuimexperts waar je mee gaat werken zijn:

Leerdoelen na afloop

Na afloop van de opleiding Casemanager ben je op de hoogte van:

Module 1: Basis casemanagement, 2 dagen

 • werknemersverzekeringen;
 • wet- en regelgeving rondom preventie, ziekte en riskmanagement;
 • minimale verplichtingen rond ziekteverzuim;
 • deskundigenoordeel;
 • het organiseren van passende arbeid en het toetsingskader van UWV bij de WIA-aanvraag;
 • arbeidsongeschiktheid, WIA en re-integratie;
 • de financiële aspecten rond ziekte en arbeidsongeschiktheid;
 • mogelijkheden van eigen risicodragerschap;
 • de rollen en processen van betrokken partijen zoals UWV, verzekeraars, arbodiensten en re-integratiespecialisten

Na afronding van de opleiding beschikt u nog niet over voldoende certificering om u in te kunnen schrijven in het register van RNVC: daartoe dient u eerst de opleiding CROV of RCCM te volgen. Wel ontvangt u een certificaat dat u de opleiding doorlopen heeft. Ook kunt u na afronding van deze module doorstromen naar module 2 van de Casemanager opleiding, waarmee u recht hebt op de titel CROV.

Voor wie is de opleiding Regie op Verzuim?

De opleiding Regie op Verzuim is de eerste stap in een opleiding tot gediplomeerd casemanager. Wilt u op termijn als casemanager aan de slag, dan biedt deze opleiding de onmisbare basiskennis die u daarbij nodig hebt.

Ook als u geen ambitie hebt om als casemanager aan het werk te gaan, kan de opleiding Regie op Verzuim een waardevolle aanvulling vormen op uw kennis over het vakgebied. Bent u bijvoorbeeld werkzaam in HR, of wilt u om andere redenen meer weten over verzuim? Ook dan is deze opleiding een nuttige introductie.

Kwaliteit gegarandeerd: