CROV Opleiding

Krijg grip op verzuim en houd de regie over het totale speelveld

 11 dagen

4.000

12 personen

Startdata

 • Nog nader te bepalen

  De opleiding start meerdere keren per jaar in Nieuwegein en Apeldoorn.
  Geaccrediteerde (deeltijd) opleiding met erkend diploma.

Casemanager regie op verzuim (CROV)

Als Casemanager regie op verzuim speelt u een veelzijdige rol in de praktijk van ziekteverzuim en re-integratie. U adviseert leidinggevenden over financiële risico’s, beperkt de schadelast door een voorspoedige re-integratie mogelijk te maken, en balanceert uiteenlopende belangen met inachtneming van alle juridische regelgeving.

De opleiding CROV bereidt u voor op deze complexe regiefunctie. Na afronding van deze opleiding kunt u zich registreren bij de RNVC, waarna u de beschermde titel van CROV mag gebruiken.

Een veelzijdige rol in de verzuimpraktijk

Om zijn of haar coördinerende rol optimaal te kunnen vervullen, heeft de CROV kennis van een breed scala aan onderwerpen nodig. Van de wet- en regelgeving rondom de verzuimpraktijk tot inhoudelijke kennis over veelvoorkomende aandoeningen en de daardoor veroorzaakte arbeidsbeperkingen, en van inzicht in organisatiestructuren tot vaardigheden om doeltreffend telefonisch te kunnen communiceren met verschillende partijen.

De CROV opleiding van Scolea maakt u in twee modules bekend met al deze verschillende thema’s. De volgende onderwerpen komen tijdens het programma onder andere aan bod:

Module 1: Basis casemanagement (2 dagen)

 • Wet- en regelgeving bij (langdurig) verzuim
 • Minimale plichten van werkgever en werknemer bij ziekteverzuim
 • De organisatie van passende arbeid bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid
 • Het toetsingskader van UWV bij de WIA-aanvraag

Module 2: Verzuimspecialist (9 dagen)

 • Sociale zekerheid in de eerste 104 weken van verzuim
 • Het speelveld rond arbeidsongeschiktheid en de spelers
 • Relevante aspecten van het arbeidsrecht
 • Veelvoorkomende fysieke en psychische ziektebeelden, en de juiste manier om daar als verzuimspecialist mee om te gaan
 • Bedrijfsanalyse en organisatiecultuur
 • Telefonische communicatie voor gevorderden
 • De relatie tussen belasting en belastbaarheid
 • De rol van organisaties en instanties als het UWV, verzekeraars en Arbodiensten

Opleiding tot Casemanager geaccrediteerd door CPION

Na succesvolle afronding ontvang je een certificaat van Scolea. Op de kwaliteit van onze opleiding tot Verzuimspecialist wordt toezicht gehouden door de Stichting Hobéon SKO Certificatie in opdracht van de RNVC.

Afgestudeerde studenten mogen zich registreren bij de RNVC (Registerberoepsvereniging Nederlandse Vereniging voor Case- en Caremanagers) en de titel CROV (Casemanager Regie op Verzuim voeren). Leden van de RNVC die het certificaat van de Opleiding Verzuimspecialist bij Scolea hebben behaald mogen de titel CROV © voeren.

 • Na succesvolle afronding van module 1 en 2 mag je officieel de titel Crov® (Casemanager regie op verzuim) voeren

Bekijk voor meer informatie over de registratie en certificering tot Casemanager de website van de RNVC.

RNVC Opleiding Casemanager  

Programma opleiding Casemanager

De totale opleiding tot Casemanager is opgebouwd uit drie modules en bestaat uit 19 contactdagen, je kunt ook losse modules volgen. Wil je écht Casemanager worden, dan moet je alle modules volgen en positief afronden. De opleiding is ontwikkeld met specialisten uit het werkveld die ook verbonden zijn als docent aan de opleiding Casemanager, zo maken we echt verbinding tussen theorie en praktijk.

Hieronder vind je de inhoud en onderdelen welke specifiek behandeld worden in de modules die gevolgd moeten worden om CROV te worden.

De volgende onderdelen worden behandeld:

Module 1 – Basis casemanagement, 2 dagen

Deze module is bedoeld om inzicht te krijgen op het speelveld van verzuim en arbeidsongeschiktheid, verzekeraars, UWV, welke relevante wet- en regelgeving van toepassing is en welke overige instanties en personen/functionarissen daar een rol bij spelen.

Module 2 – Verzuimspecialist, 9 dagen

Deze module richt zich met name op de eerste 104 weken van verzuim. Daarbij staat de Wet verbetering poortwachter centraal, met daarbij de rol van de verzuimspecialist in dit proces, de rol van bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen, werkgever en werknemer et cetera.

Wil je meer specifieke informatie over de opleidingsdagen? Download dan de brochure, hier beschrijven we uitgebreid per dag de onderwerpen en thema’s.

Deze opleiding wordt samen met onze kennispartner Enkwest Opleiding & Advies georganiseerd.

Datum en locatie

Duur: 11 lesdagen van 9.30 – 16.30 uur

Datum: 

Startdata

Module 1:

 • Nog nader te bepalen

Module 2:

 • Nog nader te bepalen

Let op! Het is mogelijk de modules los te volgen en de verschillende modules kunnen verspreid over een langere periode gevolgd worden. Stel gerust je vragen aan Hans als je meer wilt weten.

Kosten:

 • Module 1 bestaat uit 2 dagen: € 800*
 • Module 2 bestaat uit 9 dagen: € 3.200*
 • Volledige opleiding (dus invl: € 4.000*

*Alle bedragen zijn exclusief 21% btw

De prijs is inclusief de benodigde lesmaterialen, lunches en de kosten voor het examen en een eventueel herexamen.

Een selectie uit onze verzuim-docenten

De docenten van onze opleiding CROV zijn allen professionals op hun vakgebied, hebben jarenlange ervaring als docent, zijn werkzaam binnen de branche en steeds op de hoogte van actuele ontwikkelingen. Deze kennis en ervaring geven ze graag door aan jou, ook buiten de lessen om.

Enkele verzuimexperts waar je mee gaat werken zijn:

Certificering

Certificering

Na het doorlopen van de CROV opleiding worden uw nieuwe vaardigheden getoetst door middel van een examengesprek en een telefoongesprek met een arbeidsongeschikte werknemer. U ontvangt bij succesvolle afronding het certificaat Verzuimspecialist. Ook kunt u lid worden van de RNVC en zich laten registreren als CROV en mag u gebruik maken van deze beschermde titel.

Na afronding van de CROV opleiding kunt u direct doorstromen naar de laatste module van onze opleiding tot RCCM (Register Case- en Caremanager).

Na afloop van de opleiding Casemanager ben je op de hoogte van:

Module 1: Basis casemanagement, 2 dagen

 • werknemersverzekeringen;
 • wet- en regelgeving rondom preventie, ziekte en riskmanagement;
 • minimale verplichtingen rond ziekteverzuim;
 • deskundigenoordeel;
 • het organiseren van passende arbeid en het toetsingskader van UWV bij de WIA-aanvraag;
 • arbeidsongeschiktheid, WIA en re-integratie;
 • de financiële aspecten rond ziekte en arbeidsongeschiktheid;
 • mogelijkheden van eigen risicodragerschap;
 • de rollen en processen van betrokken partijen zoals UWV, verzekeraars, arbodiensten en re-integratiespecialisten.

Module 2: Verzuimspecialist, 9 dagen

 • sociale zekerheid gericht op de eerste 104 weken van verzuim;
 • sociale wetgeving die van belang is gedurende de eerste 104 weken van verzuim en arbeidsongeschiktheid;
 • het proces rondom verzuim en verzuimbegeleiding;
 • de verantwoordelijkheden van werkgever en werknemer;
 • rol en belang van deskundigen oordelen en de WIA-aanvraag;
 • aspecten van het arbeidsrecht en de arbeidsovereenkomst;
 • de regels vanuit de geldende cao;
 • bedongen arbeid en je weet wat passende arbeid is en de verplichtingen hiervan;
 • voorkomende aandoeningen in de praktijk van de bedrijfsarts;
 • relevante oorzaken van uitval op basis van lichamelijke klachten;
 • beperkingen ten aanzien van arbeid, veroorzaakt door lichamelijke klachten;
 • psychische aspecten van arbeidsongeschiktheid;
 • telefonische communicatie en heb je inzicht in het herkennen van ‘klanttypes’ voor effectieve communicatie;
 • heb je inzicht in het verband tussen belasting en belastbaarheid;
 • het speelveld rond arbeidsongeschiktheid en de spelers;
 • welke rol de arbodienst speelt en de zelfstandig gevestigde bedrijfsarts en arbeidsdeskundige.

Voor wie is de CROV opleiding

De CROV opleiding is een goede vervolgstap in uw carrière wanneer u zich verder wilt bekwamen binnen het vakgebied van verzuim en sociale zekerheid. Bent u bijvoorbeeld werkzaam als HR-medewerker, casemanager of arbeidsdeskundige? Dan doet u gedurende deze opleiding waardevolle nieuwe kennis en vaardigheden op.

De opleiding tot CROV is een post HBO-opleiding. Bent u niet in het bezit van een HBO-diploma in een mensgerichte afstudeerrichting, dan kunt u mogelijk nog steeds deelnemen aan de opleiding; dit wordt individueel per student bekeken.

Voor deelname aan de opleiding CROV beschik je minimaal over een Hbo-diploma in een mensgerichte afstudeerrichting.

Heb je geen Hbo-diploma of een Hbo-diploma in een andere richting, dan bekijken we je individuele situatie persoonlijk. Het kan zijn dat er een ander onderzoek moet plaatsvinden.

Kwaliteit gegarandeerd: