Opleiding Casemanager

Krijg grip op verzuim en houd de regie over het totale speelveld

 18 dagen

 7.200

12 personen

Post HBO

Startdata:

Module 1: Basisopleiding Casemanagement (2 dagen)

 • Maandag 9 en 16 september 2024 in Nieuwegein
 • Vrijdag 4 en 11 oktober 2024 in Zwolle
 • Woensdag 13 en 20 november 2024 in Nieuwegein

Module 2: Verzuimspecialist (CROV© – 9 dagen)

 • Vrijdag 20 september 2024 in Nieuwegein
 • Maandag 11 november 2024 in Nieuwegein

Module 3: Casemanager (RCCM© – 9 dagen)

 • Donderdag 3 oktober 2024 in Nieuwegein

  De opleiding start meerdere keren per jaar in Nieuwegein en Zwolle.
  Geaccrediteerde (deeltijd) opleiding met erkend diploma.

Modulaire opleiding Casemanager

Bert van den Berg, Arbeidsdeskundige en docent opleiding tot Casemanager: “Het vak van Casemanager kom je op steeds meer plaatsen tegen: bij arbodiensten, grote werkgevers, verzekeraars en als ZZP-er of vanuit een gespecialiseerd bureau. Dit stelt steeds hogere eisen aan Casemanagers en vraagt om een breed pallet aan kennis en vaardigheden. Scolea voorziet in die behoefte door weliswaar een compacte opleiding Casemanager aan te bieden, maar daarin wél alle aspecten van dit complexe vak aan de orde te stellen.” 

Zelfstandige casemanagers met een brede scope op verzuim

Jannet Mulder, hoofddocent opleiding Casemanager: “De Casemanager is – naast de betreffende werkgever – de belangrijkste schakel bij verzuim en arbeidsongeschiktheid. De te nemen stappen voor werkgever en werknemer luisteren zeer nauw, één fout kan zorgen voor enorme gevolgen, zowel emotioneel als financieel. Als Casemanager voer jij de regie over complexe verzuimzaken en arbeidsongeschiktheidstrajecten. Daarnaast begeleidt een Casemanagerhet verzuimproces zonder medisch oordeel. Een goed opgeleide casemanager heeft brede kennis en praktische vaardigheden om vanuit zijn eigen positie met verschillende betrokkenen – werknemer, werkgever, arbeidsdeskundige, bedrijfsarts et cetera – samen te kunnen werken aan een passende oplossing.”

Post HBO opleiding tot Casemanager geaccrediteerd door RNVC

Na een succesvolle afronding ontvang je een officieel Post HBO-diploma van Scolea. Op de kwaliteit van onze opleiding tot Casemanager wordt toezicht gehouden door de Stichting Hobéon SKO Certificatie in opdracht van de RNVC.

Daarnaast zijn wij door CPION gekwalificeerd als erkende Post HBO-registeropleiding. Afgestudeerde studenten mogen zich registreren bij de RNVC (Registerberoepsvereniging Nederlandse Vereniging voor Case- en caremanagers). Leden van de RNVC die het Post-HBO diploma van de Opleiding Casemanager bij Scolea hebben behaald mogen de titel RCCM © voeren.

 • Na succesvolle afronding van module 1 en 2 en registratie bij de RNVC mag je officieel de titel Crov® (Casemanager regie op verzuim) voeren;
 • Na succesvolle afronding van module 1, 2 en 3 en registratie bij de RNVC mag je officieel de titel Rccm® (Register case- en caremanager) voeren.

Bekijk voor meer informatie over de registratie en certificering tot casemanager de website van de RNVC.

RNVC Opleiding Casemanager  

Stage

Wil je de volledige opleiding Casemanager volgen – het is ook mogelijk losse modules te volgen – en ben je niet werkzaam in het werkveld van verzuim en/of arbeidsongeschiktheid, dan dien je stage te lopen. De lengte, vorm en inhoud van deze stage wordt individueel bepaald, aan de hand van het intakegesprek wat met iedere student van de opleiding Casemanager wordt gevoerd.

Ga gerust in gesprek met onze verzuimexperts, zij kunnen je voorafgaand aan de inschrijving duidelijkheid geven.

Programma opleiding Casemanager

De opleiding tot casemanager is modulair opgebouwd. In drie modules wordt de student volledig opgeleid tot casemanager. Deze modules hebben ieder een eigen aandachtsgebied en zijn ook los te volgen. De student die opgeleid wil worden tot register casemanager volgt ze alle 3.

De opleiding is ontwikkeld met specialisten uit het werkveld die ook verbonden zijn als docent aan de opleiding tot Casemanager, zo maken we echt verbinding tussen theorie en praktijk.

De volgende onderdelen worden behandeld:

Module 1 – Basis casemanagement, 2 dagen (operationeel)

De module Basis casemanagement is bedoeld om zicht te krijgen op het speelveld van verzuim en arbeidsongeschiktheid, verzekeraars, UWV, welke relevante wet- en regelgeving van toepassing is en welke overige instanties en personen / functionarissen daar een rol bij spelen. Deze opleiding legt de basis voor verdere verdieping, maar geeft als losse module voldoende inhoud om de ‘basis’ te doorzien.

Dag 1. Arbeidsongeschiktheid, WIA en re-integratie
Dag 2. Werknemersverzekeringen, preventie, ziekte en riskmanagement

Module 2 – Verzuimspecialist, 9 dagen (operationeel + tactisch)

De module Verzuimspecialist richt zich met name op de eerste 104 weken van verzuim. In deze module staat de Wet Verbetering Poortwachter centraal, met daarbij de rol van de verzuimspecialist in dit proces, de rol van bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen, werkgever en werknemer etc.

Dag 1. Startdag + Sociale zekerheid gericht op de eerste 104 weken van verzuim
Dag 2. Sociale zekerheid gericht op de eerste 104 weken van verzuim
Dag 3. Omgaan met psychische problemen en werk
Dag 4. Relevante arbeidsrechtaspecten
Dag 5. Basisvaardigheden met betrekking tot belastbaarheid en belasting
Dag 6. Meest voorkomende aandoeningen in de praktijk van de bedrijfsarts
Dag 7. Praktische toepassing van bedrijfs- en functieanalyse
Dag 8. Telefonische communicatie voor gevorderden
Dag 9. Het speelveld rond arbeidsongeschiktheid en de spelers

Module 3 – Casemanager, 8 dagen (operationeel + tactisch + strategisch)

De module Casemanagement is verdiepend op het totale traject van 12 jaar arbeidsongeschiktheid waarin de werkgever financieel verantwoordelijk blijft. Daarbij komen naast Wet Verbetering Poortwachter thema’s aan de orde rond WIA, Eigen Risico dragen Ziektewet en/of WGA etc. Naast deze wettelijke aspecten worden de organisaties zelf en de werknemers daarbinnen onder de loep genomen. En komen nog andere relevante en op de actualiteit gerichte thema’s aan de orde die de casemanager leren ook op een tactisch en strategisch niveau naar een organisatie te kijken.

Dag 1. Verdieping sociale zekerheid en uitwerking financiële risico’s van arbeidsongeschiktheid, gericht op het werknemersveld
Dag 2A. Het analyseren en interpreteren van arbeidsongeschiktheidsrisico’s (dagdeel)
Dag 2B. Het analyseren en interpreteren van verzuimcijfers (dagdeel)
Dag 3. Het maken en gebruiken van een krachtenveldanalyse
Dag 4. Gedragsbeïnvloeding door de casemanager
Dag 5. De casemanager op strategisch niveau
Dag 6A. Omgaan met aspecten van privacy door de bedrijfsarts (dagdeel)
Dag 6B. Omgaan met aspecten van privacy door de casemanager / arbeidsdeskundige (dagdeel)
Dag 7. Casemanagement voor gevorderden
Dag 8. Intervisie

Wil je meer specifieke informatie over de opleidingsdagen? Download dan de brochure, hier beschrijven we uitgebreid per dag de onderwerpen en thema’s.

Deze opleiding wordt samen met onze kennispartner Enkwest Opleiding & Advies georganiseerd.

Data en locaties

Module 1: Basisopleiding Casemanagement (2 dagen)

 • Maandag 9 en 16 september 2024 in Nieuwegein
 • Vrijdag 4 en 11 oktober 2024 in Zwolle
 • Woensdag 13 en 20 november 2024 in Nieuwegein

Kosten: € 800 exclusief 21% BTW

Module 2: Verzuimspecialist (CROV© – 9 dagen)

 • Vrijdag 20 september 2024 in Nieuwegein
 • Maandag 11 november 2024 in Nieuwegein

Kosten: € 3.200 exclusief 21% BTW

Module 3: Casemanager (RCCM© – 9 dagen)

 • Donderdag 3 oktober 2024 in Nieuwegein

Kosten: € 3.200 exclusief 21% BTW
Niveau: Post-Hbo geaccrediteerd

Voor al onze groepen geldt dat de startdag tevens de vaste opleidingsdag is voor de hele reeks.

De prijs is inclusief de benodigde lesmaterialen, lunches, kosten voor de Post HBO registratie (module 3)
en het examen (module 2 en 3).

Een selectie uit onze verzuim-docenten

De docenten van onze opleiding Casemanager zijn allen professionals op hun vakgebied, hebben jarenlange ervaring als docent, zijn werkzaam binnen de branche en steeds op de hoogte van actuele ontwikkelingen. Deze kennis en ervaring geven ze graag door aan jou, ook buiten de lessen om.

Enkele verzuimexperts waar je mee gaat werken zijn:

Leerdoelen na afloop

Na afloop van de opleiding Casemanager ben je op de hoogte van:

Module 1: Basis casemanagement, 2 dagen

 • werknemersverzekeringen;
 • wet- en regelgeving rondom preventie, ziekte en riskmanagement;
 • minimale verplichtingen rond ziekteverzuim;
 • deskundigenoordeel;
 • het organiseren van passende arbeid en het toetsingskader van UWV bij de WIA-aanvraag;
 • arbeidsongeschiktheid, WIA en re-integratie;
 • de financiële aspecten rond ziekte en arbeidsongeschiktheid;
 • mogelijkheden van eigen risicodragerschap;
 • de rollen en processen van betrokken partijen zoals UWV, verzekeraars, arbodiensten en re-integratiespecialisten.

Module 2: Verzuimspecialist, 8 dagen

 • sociale zekerheid gericht op de eerste 104 weken van verzuim;
 • sociale wetgeving die van belang is gedurende de eerste 104 weken van verzuim en arbeidsongeschiktheid;
 • het proces rondom verzuim en verzuimbegeleiding;
 • de verantwoordelijkheden van werkgever en werknemer;
 • rol en belang van deskundigen oordelen en de WIA-aanvraag;
 • aspecten van het arbeidsrecht en de arbeidsovereenkomst;
 • de regels vanuit de geldende cao;
 • bedongen arbeid en je weet wat passende arbeid is en de verplichtingen hiervan;
 • voorkomende aandoeningen in de praktijk van de bedrijfsarts;
 • relevante oorzaken van uitval op basis van lichamelijke klachten;
 • beperkingen ten aanzien van arbeid, veroorzaakt door lichamelijke klachten;
 • psychische aspecten van arbeidsongeschiktheid;
 • telefonische communicatie en heb je inzicht in het herkennen van ‘klanttypes’ voor effectieve communicatie;
 • heb je inzicht in het verband tussen belasting en belastbaarheid;
 • het speelveld rond arbeidsongeschiktheid en de spelers;
 • welke rol de arbodienst speelt en de zelfstandig gevestigde bedrijfsarts en arbeidsdeskundige.

Module 3: Casemanager, 8 dagen

 • sociale zekerheid en de uitwerking van financiële risico’s van arbeidsongeschiktheid, gericht op de werknemerswereld;
 • de gevolgen van de wijzigingen in de sociale zekerheid in de afgelopen jaren;
 • de gevolgen van arbeidsongeschiktheid voor de werkgever;
 • de aspecten die spelen bij de keuze voor het eigen risicodragerschap (of niet);
 • de verschillen als het gaat om eigen risicodragerschap voor de Ziektewet of voor de WGA;
 • de praktische toepassing van bedrijfs- en functieanalyses;
 • de recente ontwikkelingen binnen de sociale wetgeving;
 • de mogelijkheden om mensen met een beperking aan de slag te houden/krijgen;
 • het analyseren en interpreteren van arbeidsongeschiktheidsrisico’s.

Voor wie is de opleiding Casemanager geschikt?

Voor deelname aan de opleiding tot Casemanager beschik je minimaal over een HBO-diploma in een mensgerichte afstudeerrichting.

Heb je geen HBO-diploma of een HBO-diploma in een andere richting, dan bekijken we je individuele situatie persoonlijk. Het kan zijn dat er een ander onderzoek moet plaatsvinden.

Let op! Voor het los volgen van de modules 1 en 2 van de opleiding tot Casemanager worden géén eisen gesteld aan je vooropleiding.

Kwaliteit gegarandeerd: