Opleiding Arbeidsdeskundige

Word specialist op het terrein van belasting én belastbaarheid

 26 dagen

7.910*

15 personen

Post HBO

Startdata:

 • Dinsdag 10 september 2024 in Nieuwegein
 • Maandag 7 oktober 2024 in Zwolle
 • Donderdag 14 november 2024 in Nieuwegein

  De opleiding start meerdere keren per jaar in Nieuwegein en Zwolle.
  Geaccrediteerde (deeltijd) opleiding met erkend diploma.
  Intensieve begeleiding door een persoonlijke coach.

Erkend Post HBO-diploma, registratie en certificering tot Arbeidsdeskundige

Wil je mensen én bedrijven verder brengen wanneer ze te maken krijgen met een zieke werknemer, arbeidshandicap of een ongeval op de werkvloer? Tijdens de erkende Post HBO opleiding Arbeidsdeskundige staat de integrale visie voorop en is het jouw doel de balans te herstellen tussen de belasting én belastbaarheid van werknemers.

Met de beroepsopleiding Arbeidsdeskundige leer je via een praktische aanpak deze balans te herstellen die is gericht op het individu en toewerkt naar het optimaal benutten van het resterende arbeidsvermogen op korte en lange termijn.

Na een succesvolle afronding ontvang je een officieel Post HBO-diploma van Scolea. Op de kwaliteit van onze opleiding Arbeidsdeskundige wordt toezicht gehouden door de Stichting Hobéon SKO Certificatie in opdracht van de Nederlandse Vereniging voor Arbeidsdeskundigen (NVvA). Daarnaast zijn wij door CPION gekwalificeerd als erkende Post HBO-registeropleiding.

Wil je na afloop van de opleiding gecertificeerd worden tot Arbeidsdeskundige, dan moet je aan de volgende eisen kunnen voldoen:

 • HBO-diploma of EQF6 toets.
 • Diploma van de opleiding Arbeidsdeskundige van Scolea.
 • Twee jaar beroepservaring als Arbeidsdeskundige.

Voor de registratie bij de Stichting Register Arbeidsdeskundigen (SRA) gelden gelijke eisen, met uitzondering van de beroepservaringseis.

Bekijk voor meer informatie over de registratie en certificering tot Arbeidsdeskundige de website van de Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen.

1434965597_nvva-logo-klein         logo-cpion

Coaching

Naast kennisoverdracht gaan we ook actief aan de slag met vaardigheidstrainingen en hebben wij een specifiek coachingsprogramma ontwikkeld. Voor dit onderdeel krijgt iedere student een persoonlijke coach toegewezen die jou gedurende de opleiding Arbeidsdeskundige bijstaat. Deze coaches zijn door ons persoonlijk geselecteerd op basis van strenge criteria en werken volgens een door Scolea ontwikkeld protocol.

Stage

Gedurende de opleiding Arbeidsdeskundige loop je minimaal 15 dagen stage, zo ontwikkel je een brede visie op het toekomstige werkveld. Scolea heeft hiervoor een stageprogramma en handleiding ontwikkeld. In de stagehandleiding staat omschreven bij welke organisaties je stage mag lopen en welke onderwerpen er aan de orde moeten komen. Van deze stageperiode maak je uiteindelijk een stageverslag.

Van de 15 stagedagen worden 5 dagen voor jou én door Scolea georganiseerd. Voor de overige 10 stagedagen ga je in eerste instantie zelf op zoek naar een relevante stage. Kom je hier niet uit, dan helpt Scolea je uiteraard hierbij.

Wil je meer gedetailleerde informatie ontvangen over onze opleiding? Download dan de studiegids of stel je vraag aan onze experts.

Programma opleiding Arbeidsdeskundige

De opleiding bestaat uit 26 contactdagen en één examendag. Gedurende de opleidingsdagen is er afwisselend aandacht voor een deel kennisoverdracht, vaardigheidstrainingen en stage. 

De volgende onderdelen worden behandeld:

Dag 1. Startdag en workshop ‘contact maken’
Dag 2. Sociale wetgeving en Wet Verbetering Poortwachter
Dag 3A. Sociale wetgeving en Wet Verbetering Poortwachter (dagdeel)
Dag 3B. Inleiding arbeidsrecht (dagdeel)
Dag 4. Financiële risico’s van arbeidsongeschiktheid
Dag 5. Verzekeringsproducten: werknemers en zelfstandigen
Dag 6. Lichamelijke arbeidsongeschiktheid en re-integratie
Online onderdeel: economische aspecten van bedrijfsvoering
Online onderdeel: inleiding arbowetgeving
Dag 7. Toetsdag
Dag 8A. Methodisch studeren en werken (dagdeel)
Dag 8B. Blauwdruk van de samenwerking in de driehoek (CM, BA en AD) (dagdeel)
Dag 9. ICF-methodiek en belasting-belastbaarheid
Dag 10. Organisatieanalyse
Dag 11. Duurzame inzetbaarheid, vitaliteit en preventie
Dag 12. Kennismaking met belastbaarheidsystemen (FML/CBBS)
Dag 13. Kennismaking met belastbaarheidsystemen (FML/CBBS)
Dag 14. Analyse bedrijf/functie/taak en beroepenkunde
Dag 15. Psychische arbeidsongeschiktheid en werk
Dag 16. Interviewvaardigheden
Dag 17. Oefendag gesprekstechniek
Dag 18. Rapporteren
Dag 19. Workshop belasting versus belastbaarheid
Dag 20A. Inclusieve arbeidsorganisatie (dagdeel)
Dag 20B. Arbeidsethos en ethiek (dagdeel)
Dag 21. Inclusiviteit, van wetenschap naar praktijk
Dag 22. Arbeidsmarktmogelijkheden en re-integratie 2e spoor en zelfstandigen
Dag 23. Productergonomie
Dag 24. Bedrijfsbezoek
Dag 25. De arbeidsdeskundige: ondernemend gedrag en klantgericht handelen
Dag 26. De arbeidsdeskundige in de Wet verbetering Poortwachter en laatste ontwikkelingen in de sociale zekerheid
Dag 27. Proefassessment

De opleiding wordt afgesloten met een centraal landelijk examen.

Het programma is gebaseerd op het Curriculum Arbeidskundige Opleidingen (CADO), vastgesteld door de Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen (NVvA). Scolea heeft actief meegewerkt aan de totstandkoming van het CADO. Gedurende de opleiding tot Arbeidsdeskundige is er begeleiding door een persoonlijke coach. Dit coachingstraject is naar aanleiding van de eisen vanuit het CADO veranderd en verder geprofessionaliseerd.

Wil je meer informatie over het programma ontvangen? Download dan de studiegids.

Data en locatie

Duur: 26 dagen van 9.30 – 16.30 uur

Locaties & startdata:

 • Startdata:
  • Dinsdag 10 september 2024 in Nieuwegein
  • Maandag 7 oktober 2024 in Zwolle
  • Donderdag 14 november 2024 in Nieuwegein

Kosten: € 7.910* exclusief 21% btw
Niveau: Post HBO

Voor al onze groepen geldt dat de startdag tevens de vaste opleidingsdag is voor de hele reeks.

Kosten opleiding*                         € 7.910,00 exclusief BTW

Kosten landelijk (her)examen    € 1.295,59 exclusief BTW per examen

Het inschrijfgeld voor de opleiding* is inclusief de benodigde lesmaterialen, lunches, de kosten voor de persoonlijke coach en de inschrijving voor de Post HBO registratie.

De prijs voor het landelijk (her)examen wordt vastgesteld door het Examen Adviesburo (prijspeil 1-1-2024) en is niet inbegrepen in de kosten voor de opleiding*.

Docenten

Professionele docenten

De docenten van onze opleiding Arbeidsdeskundige zijn allen professionals op hun vakgebied, hebben jarenlange ervaring als docent, zijn werkzaam binnen de branche en steeds op de hoogte van actuele ontwikkelingen. Deze kennis en ervaring geven ze graag aan jou door, ook buiten de lessen om. Enkele docenten waar je mee gaat werken zijn:

Scolea beschikt over 90 gekwalificeerde Arbeidsdeskundige coaches

De coaches van onze opleiding Arbeidsdeskundige zijn allen ervaren Arbeidsdeskundigen en geselecteerd op basis van strenge criteria. Het zijn gedreven vakmensen, hebben er veel plezier in om kennis over te dragen en beschikken over een groot netwerk. Zij werken volgens een door Scolea ontwikkeld protocol en begeleiden studenten met name gedurende het vaardigheidsdeel van de opleiding. Tijdens onze opleiding ga je aan de slag met een coachwerkboek en een aantal specifieke opdrachten.

Leerdoelen na afloop

Na afloop van de opleiding kun jij als Arbeidsdeskundige de volgende taken verrichten:

 • het bepalen van de mate van arbeids(on)geschiktheid;
 • het vaststellen van verlies van arbeidsvermogen van werknemers en zelfstandigen;
 • het beoordelen van de re-integratie-inspanning door de werkgever;
 • het schatten van bedrijfsschade wegens arbeidsongeschiktheid;
 • het beoordelen van resterende arbeids- en verdienmogelijkheden op de arbeidsmarkt;
 • de beoordeling van inkomensderving als gevolg van ziekte en/of gebrek;
 • het treffen van maatregelen ter bevordering van de arbeidsgeschiktheid, bijvoorbeeld:
  • scholing,
  • training,
  • werkaanpassingen,
  • voorzieningen et cetera.
 • het inventariseren en realiseren van subsidiemogelijkheden bij re-integratie;
 • de sociaal-gezondheidskundige begeleiding, gericht op re-integratie in het arbeidsproces;
 • het beoordelen van de noodzaak van voorzieningen in de werkomgeving;
 • het inrichten van arbeidsplaatsen en arbeidsomstandigheden ter voorkoming van arbeidsongeschiktheid.

Voor wie is de opleiding Arbeidsdeskundige geschikt?

Voor deelname aan de opleiding beschik je minimaal over een HBO-diploma of EQF6 toets, dit is ook van belang voor de registratie en certificering tot Arbeidsdeskundige.

Kwaliteit gegarandeerd: