Arbeidsdeskundige nieuw

Opleiding Arbeidsdeskundige

Word specialist op het terrein van belasting én belastbaarheid

Wil je mensen én bedrijven verder brengen wanneer ze te maken krijgen met een zieke werknemer, arbeidshandicap of een ongeval op de werkvloer? Tijdens de erkende Post HBO opleiding Arbeidsdeskundige staat de integrale visie voorop en is het jouw doel de balans te herstellen tussen de belasting én belastbaarheid van werknemers.

Met de beroepsopleiding Arbeidsdeskundige leer je via een praktische aanpak deze balans te herstellen die is gericht op het individu en toewerkt naar het optimaal benutten van het resterende arbeidsvermogen op korte en lange termijn.

DUUR
 26 dagen

STARTDATUM
 17 mei 2018 – Heerde

KOSTEN
 8.950

GROEPEN
Max 15 pers.

DIPLOMA
Post HBO

Kwaliteit gegarandeerd:

Modulaire opleiding Casemanager

Bert van den Berg, Arbeidsdeskundige en docent opleiding tot Casemanager: “Het vak van Casemanager kom je op steeds meer plaatsen tegen: bij arbodiensten, grote werkgevers, verzekeraars en als ZZP-er of vanuit een gespecialiseerd bureau. Dit stelt steeds hogere eisen aan Casemanagers en vraagt om een breed pallet aan kennis en vaardigheden. Scolea voorziet in die behoefte door weliswaar een compacte opleiding Casemanager aan te bieden, maar daarin wél alle aspecten van dit complexe vak aan de orde te stellen.” 

Zelfstandige casemanagers met een brede scope op verzuim

Jannet Mulder, hoofddocent opleiding Casemanager: “De Casemanager is – naast de betreffende werkgever – de belangrijkste schakel bij verzuim en arbeidsongeschiktheid. De te nemen stappen voor werkgever en werknemer luisteren zeer nauw, één fout kan zorgen voor enorme gevolgen, zowel emotioneel als financieel. Als Casemanager voer jij de regie over complexe verzuimzaken en arbeidsongeschiktheidstrajecten. Daarnaast begeleidt een Casemanagerhet verzuimproces zonder medisch oordeel. Een goed opgeleide casemanager heeft brede kennis en praktische vaardigheden om vanuit zijn eigen positie met verschillende betrokkenen – werknemer, werkgever, arbeidsdeskundige, bedrijfsarts et cetera – samen te kunnen werken aan een passende oplossing.”

Post HBO opleiding tot Casemanager geaccrediteerd door CPION

Onze opleiding is Post HBO geaccrediteerd door CPION. Dit betekent dat afgestudeerde studenten zich mogen registreren bij het het RNVC (Registerberoepsvereniging Nederlandse Vereniging voor Case- en caremanagers).

 • Na succesvolle afronding van module 1 en 2 mag je officieel de titel Crov® (Casemanager regie op verzuim) voeren
 • Na succesvolle afronding van module 1, 2 en 3 mag je officieel de titel Rccm® (Register case- en caremanager) voeren

Bekijk voor meer informatie over de registratie en certificering tot Casemanager de website van de RNVC.

RNVC Opleiding Casemanager  

Stage

Wil je de volledige opleiding Casemanager volgen – het is ook mogelijk losse modules te volgen – en ben je niet werkzaam in het werkveld van verzuim en/of arbeidsongeschiktheid, dan dien je stage te lopen. De lengte, vorm en inhoud van deze stage wordt individueel bepaald, aan de hand van het intakegesprek wat met iedere student van de opleiding Casemanager wordt gevoerd.

Ga gerust het gesprek aan met onze verzuimexperts, zij kunnen je voorafgaand aan de inschrijving duidelijkheid geven.

Programma opleiding Casemanager

De opleiding tot Casemanager is opgebouwd uit drie modules en bestaat uit 16 contactdagen, je kunt ook losse modules volgen. Wil je écht Casemanager worden, dan moet je alle modules volgen en positief afronden. De opleiding is ontwikkeld met specialisten uit het werkveld die ook verbonden zijn als docent aan de opleiding Casemanager, zo maken we echt verbinding tussen theorie en praktijk.

De volgende onderdelen worden behandeld:

Module 1 – Basis casemanagement, 2 dagen

Deze module is bedoeld om inzicht te krijgen op het speelveld van verzuim en arbeidsongeschiktheid, verzekeraars, UWV, welke relevante wet- en regelgeving van toepassing is en welke overige instanties en personen/functionarissen daar een rol bij spelen.

Module 2 – Verzuimspecialist, 8 dagen

Deze module richt zich met name op de eerste 104 weken van verzuim. Daarbij staat de Wet verbetering poortwachter centraal, met daarbij de rol van de verzuimspecialist in dit proces, de rol van bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen, werkgever en werknemer et cetera.

Module 3 – Casemanager, 8 dagen

Deze module is verdiepend op het totale traject van 12 jaar arbeidsongeschiktheid waarin de werkgever financieel verantwoordelijk blijft. Daarbij komen naast de Wet verbetering poortwachter thema’s aan de orde rond WIA, eigen risico dragen Ziektewet en WGA. Daarnaast nemen we de organisatie zelf en de werknemers daarbinnen onder de loep en komen thema’s rond het creëren van passende functies aan de orde.

Wil je meer specifieke informatie over de opleidingsdagen? Download dan de brochure, hier beschrijven we uitgebreid per dag de onderwerpen en thema’s.

Deze opleiding wordt samen met onze kennispartner Enkwest Opleiding & Advies georganiseerd.

Datum en locatie

Duur: 18 lesdagen van 9.30 – 16.30 uur
Datum:

 • Begin 2018
  • Module 1 start 8 februari 2018 (VOL)
  • Module 2 start 15 maart 2018 (VOL)
  • Module 3 start 7 september 2018
 • Kwartaal 2 2018 (Nieuwegein Zuid)
  • Module 1 start 6 april 2018
  • Module 2 start 20 april 2018

Let op! Het is mogelijk de modules los te volgen en de verschillende modules kunnen verspreid over een langere periode gevolgd worden. Stel gerust je vragen aan Hans als je meer wilt weten. 

Niveau: Post HBO
Kosten:

 • Module 1 bestaat uit 2 dagen: € 800
 • Module 2 bestaat uit 8 dagen: € 3.200
 • Module 3 bestaat uit 8 dagen: € 3.200
 • Volledige opleiding: € 7.200

De prijs is inclusief de benodigde lesmaterialen, lunches, de kosten voor de persoonlijke coach, kosten voor de Post HBO registratie en de eenmalige kosten voor het landelijk examen.

Kosten voor een herexamen komen dus voor rekening van de student.

Een selectie uit onze verzuim-docenten

De docenten van onze opleiding Casemanager zijn allen professionals op hun vakgebied, hebben jarenlange ervaring als docent, zijn werkzaam binnen de branche en steeds op de hoogte van actuele ontwikkelingen. Deze kennis en ervaring geven ze graag door aan jou, ook buiten de lessen om.

Enkele verzuimexperts waar je mee gaat werken zijn:

Leerdoelen na afloop

Na afloop van de opleiding Casemanager ben je op de hoogte van:

Module 1: Basis casemanagement, 2 dagen

 • werknemersverzekeringen;
 • wet- en regelgeving rondom preventie, ziekte en riskmanagement;
 • minimale verplichtingen rond ziekteverzuim;
 • deskundigenoordeel;
 • het organiseren van passende arbeid en het toetsingskader van UWV bij de WIA-aanvraag;
 • arbeidsongeschiktheid, WIA en re-integratie;
 • de financiële aspecten rond ziekte en arbeidsongeschiktheid;
 • mogelijkheden van eigen risicodragerschap;
 • de rollen en processen van betrokken partijen zoals UWV, verzekeraars, arbodiensten en re-integratiespecialisten.

Module 2: Verzuimspecialist, 8 dagen

 • sociale zekerheid gericht op de eerste 104 weken van verzuim;
 • sociale wetgeving die van belang is gedurende de eerste 104 weken van verzuim en arbeidsongeschiktheid;
 • het proces rondom verzuim en verzuimbegeleiding;
 • de verantwoordelijkheden van werkgever en werknemer;
 • rol en belang van deskundigen oordelen en de WIA-aanvraag;
 • aspecten van het arbeidsrecht en de arbeidsovereenkomst;
 • de regels vanuit de geldende cao;
 • bedongen arbeid en je weet wat passende arbeid is en de verplichtingen hiervan;
 • voorkomende aandoeningen in de praktijk van de bedrijfsarts;
 • relevante oorzaken van uitval op basis van lichamelijke klachten;
 • beperkingen ten aanzien van arbeid, veroorzaakt door lichamelijke klachten;
 • psychische aspecten van arbeidsongeschiktheid;
 • telefonische communicatie en heb je inzicht in het herkennen van ‘klanttypes’ voor effectieve communicatie;
 • heb je inzicht in het verband tussen belasting en belastbaarheid;
 • het speelveld rond arbeidsongeschiktheid en de spelers;
 • welke rol de arbodienst speelt en de zelfstandig gevestigde bedrijfsarts en arbeidsdeskundige.

Module 3: Casemanager, 8 dagen

 • sociale zekerheid en de uitwerking van financiële risico’s van arbeidsongeschiktheid, gericht op de werknemerswereld;
 • de gevolgen van de wijzigingen in de sociale zekerheid in de afgelopen jaren;
 • de gevolgen van arbeidsongeschiktheid voor de werkgever;
 • de aspecten die spelen bij de keuze voor het eigen risicodragerschap (of niet);
 • de verschillen als het gaat om eigen risicodragerschap voor de Ziektewet of voor de WGA;
 • de praktische toepassing van bedrijfs- en functieanalyses;
 • de recente ontwikkelingen binnen de sociale wetgeving;
 • de mogelijkheden om mensen met een beperking aan de slag te houden/krijgen;
 • het analyseren en interpreteren van arbeidsongeschiktheidsrisico’s.

Voor wie is de opleiding Casemanager geschikt?

Duur: 18 dagen van 9.30 uur tot 16.30 uur
Startdata: Module 1 start 8 februari (VOL), module 2 start 15 maart (VOL), module 3 start 7 september 2018.

Module 1 start 6 april en module 2 start 20 april, beiden in Nieuwegein Zuid

Locatie: Apeldoorn & Nieuwegein Zuid
Kosten volledige opleiding: € 7.200 exclusief 21% btw

Voor deelname aan de opleiding Casemanager beschik je minimaal over een Hbo-diploma in een mensgerichte afstudeerrichting.

Heb je geen Hbo-diploma of een Hbo-diploma in een andere richting, dan bekijken we je individuele situatie persoonlijk. Het kan zijn dat er een ander onderzoek moet plaatsvinden.

Let op! Voor het los volgen van de modules 1 en 2 van de opleiding Casemanager worden géén eisen gesteld aan je vooropleiding.