Aangepaste opleiding Casemanager

Aangepaste opleiding Casemanager

★ Alleen voor alumni ★

Heb je de opleiding Arbeidsdeskundige bij Scolea succesvol afgerond en wil jij breder inzetbaar worden in het vakgebied van verzuim en arbeidsongeschiktheid? Dan hebben wij voor jou een speciaal aanbod. Je kunt namelijk Casemanager worden door een aangepast programma te volgen.

Wanneer je de aangepaste opleiding Casemanager positief hebt afgerond ontvang je van ons het Post HBO-diploma Casemanager en kun je je registreren bij de RNVC. Hiermee mag jij de titel Register case- en caremanager (Rccm) gebruiken.

Duur: 7 lesdagen van 9.30 uur tot 16.30 uur
Startdatum: Nader te bepalen
Locatie: Nieuwegein Zuid
Kosten volledige opleiding: € 3.060 exclusief 21% btw

 Met de door CPION geaccrediteerde Post HBO opleiding tot Casemanager kun je in 7 lesdagen opgeleid worden tot verzuim- en re-integratiespecialist.

 We werken met kleine groepen van maximaal 12 studenten.

 Voor de opleiding houden wij een intakegesprek.

Hoe is de aangepaste opleiding Casemanager samengesteld?

Deze opleiding tot Casemanager bestaat uit 7 lesdagen die voortkomen uit onze huidige opleiding Casemanager.

We starten met een basismodule van 2 lesdagen. Deze basismodule is een samenvoeging van dag 1 van module 2: Sociale Zekerheid gericht op de eerste 104 weken van Verzuim én dag 1 van module 3: Verdieping sociale zekerheid en uitwerking financiële risico’s van arbeidsongeschiktheid gericht op de werknemerswereld.

Uit deze 4 lesdagen halen wij de onderwerpen die in de opleiding tot Arbeidsdeskundige aan de orde zijn geweest en comprimeren het geheel tot 2 stevige lesdagen waarin het gaat over verdieping van de sociale zekerheid, actualiteiten en uitwerking van de financiële risico’s (specifiek gericht op het werk van de Casemanager). Deze lesdagen worden gegeven door Janthony Wielink en Johan Kelder die ook in de opleiding tot Arbeidsdeskundige een aantal lesdagen verzorgen.

Vrijstelling

Vervolgens verlenen wij vrijstelling voor de lesdagen 2 t/m 7 van module 2. De onderwerpen die daarin aan de orde komen zijn vaak uitgebreider aan de orde gekomen tijdens de opleiding tot Arbeidsdeskundige. Op dag 8 van module 2 komen we er verderop nog op terug. Daarnaast verlenen wij vrijstelling voor het examen van module 2. Dit mondelinge en competentiegerichte examen is goed vergelijkbaar met het eindexamen van jouw opleiding tot Arbeidsdeskundige, zowel qua aanpak als qua niveau.

In module 3 verlenen wij vrijstelling voor de lesdagen 2 en 5 omdat ook hierin onderwerpen aan de orde komen die uitgebreid zijn behandeld in de opleiding tot Arbeidsdeskundige. En de intervisie uit lesdag 8 omdat onderlinge toetsing en intervisie een vast onderdeel is in de ontwikkeling van Arbeidsdeskundigen.

Lesdag 7 van deze module voegen wij samen met dag 8 van module 2 tot een lesdag voor gevorderden over het speelveld rond casemanagement en de spelers die daarin een rol spelen.

Post HBO opleiding tot Casemanager geaccrediteerd door CPION

Onze opleiding is Post HBO geaccrediteerd door CPION. Dit betekent dat afgestudeerde studenten zich mogen registreren bij het het RNVC (Registerberoepsvereniging Nederlandse Vereniging voor Case- en caremanagers).

 • Na succesvolle afronding van de aangepaste opleiding tot Casemanager mag je officieel de titel Rccm® (Register case- en caremanager) voeren.

Bekijk voor meer informatie over de registratie en certificering tot Casemanager de website van de RNVC.

RNVC Opleiding Casemanager  

Programma aangepaste opleiding Casemanager

De volgende onderdelen worden behandeld:

 • Dag 1 en 2: Verdieping sociale zekerheid en uitwerking financiële risico’s door Janthony Wielink.
 • Dag 3 (dag 6 uit module 3): Omgaan met aspecten van privacy door Marij Marsden en Mirjam Hohmann.
 • Dag 4 (dag 3 uit module 3): Het maken en gebruiken van een krachtenveldanalyse door Rob Nijmeijer.
 • Dag 5 (dag 5 uit module 3): De casemanager op strategisch niveau door Hans van den Berg. Ben Ridder draait in de middag mee in de dag van Hans.
 • Dag 6 (dag 4 uit module 3): Gedragsbeïnvloeding door de professional door Ingebrit Scheltens.
 • Dag 7: Het speelveld rond casemanagement en de spelers die daarin een rol spelen door Jannet Mulder en Hans van den Berg.
 • Examen.

Datum en locatie

Duur: 7 lesdagen van 9.30 – 16.30 uur en 1 examendag.

Startdatum: Nader te bepalen

Locatie: ’t Veerhuis, Nijemonde 4, Nieuwegein Zuid

Niveau: Post HBO
Totale kosten: € 3.060

7 lesdagen: € 2.800
Kosten examen: € 800
Alumni korting van 15%: € 540

Dit bedrag is inclusief alle lesmaterialen, lunches, examenkosten en inschrijving in het Post HBO register.

Stel gerust je vragen aan Hans als je meer wilt weten. 

Onze verzuim-docenten

De verzuimexperts waar je mee gaat werken zijn:

Leerdoelen na afloop

Na afloop van de aangepaste opleiding Casemanager ben je op de hoogte van:

Basis casemanagement:

 • werknemersverzekeringen;
 • wet- en regelgeving rondom preventie, ziekte en riskmanagement;
 • minimale verplichtingen rond ziekteverzuim;
 • deskundigenoordeel;
 • het organiseren van passende arbeid en het toetsingskader van UWV bij de WIA-aanvraag;
 • arbeidsongeschiktheid, WIA en re-integratie;
 • de financiële aspecten rond ziekte en arbeidsongeschiktheid;
 • mogelijkheden van eigen risicodragerschap;
 • de rollen en processen van betrokken partijen zoals UWV, verzekeraars, arbodiensten en re-integratiespecialisten.

Sociale zekerheid:

 • sociale zekerheid gericht op de eerste 104 weken van verzuim;
 • sociale wetgeving die van belang is gedurende de eerste 104 weken van verzuim en arbeidsongeschiktheid;
 • het proces rondom verzuim en verzuimbegeleiding;
 • de verantwoordelijkheden van werkgever en werknemer;
 • rol en belang van deskundigen oordelen en de WIA-aanvraag;
 • aspecten van het arbeidsrecht en de arbeidsovereenkomst;
 • de regels vanuit de geldende cao;
 • bedongen arbeid en je weet wat passende arbeid is en de verplichtingen hiervan;
 • voorkomende aandoeningen in de praktijk van de bedrijfsarts;
 • relevante oorzaken van uitval op basis van lichamelijke klachten;
 • beperkingen ten aanzien van arbeid, veroorzaakt door lichamelijke klachten;
 • psychische aspecten van arbeidsongeschiktheid;
 • telefonische communicatie en heb je inzicht in het herkennen van ‘klanttypes’ voor effectieve communicatie;
 • heb je inzicht in het verband tussen belasting en belastbaarheid;
 • het speelveld rond arbeidsongeschiktheid en de spelers;
 • welke rol de arbodienst speelt en de zelfstandig gevestigde bedrijfsarts en arbeidsdeskundige.

Het speelveld van de Casemanager:

 • sociale zekerheid en de uitwerking van financiële risico’s van arbeidsongeschiktheid, gericht op de werknemerswereld;
 • de gevolgen van de wijzigingen in de sociale zekerheid in de afgelopen jaren;
 • de gevolgen van arbeidsongeschiktheid voor de werkgever;
 • de aspecten die spelen bij de keuze voor het eigen risicodragerschap (of niet);
 • de verschillen als het gaat om eigen risicodragerschap voor de Ziektewet of voor de WGA;
 • de praktische toepassing van bedrijfs- en functieanalyses;
 • de recente ontwikkelingen binnen de sociale wetgeving;
 • de mogelijkheden om mensen met een beperking aan de slag te houden/krijgen;
 • het analyseren en interpreteren van arbeidsongeschiktheidsrisico’s.

Voor wie is de opleiding Casemanager geschikt?

Voor deelname aan de aangepaste opleiding Casemanager dien je al te beschikken over een diploma van Scolea tot Arbeidsdeskundige.

Let op! Daarnaast gaan wij er vanuit dat je werkzaam bent in het vakgebied van verzuim, arbeidsongeschiktheid en re-integratie en daardoor in staat bent het geleerde direct in de praktijk toe te passen en daarover kunt sparren met vakgenoten.