Verzuim opleidingen

Arbeidsparticipatie, re-integratie en verzuim opleidingen

Scolea is dé opleider voor professionals die verantwoordelijk zijn voor verzuim, arbeidsparticipatie en re-integratie binnen bedrijven, verzekeraars, arbodiensten, re-integratiebedrijven, UWV en gemeenten. Versterk jezelf, jouw team of bedrijf op het gebied van arbeidsongeschiktheid, verzuim én re-integratie met onze opleidingen.

Opleiding Arbeidsdeskundige

Wil je mensen én bedrijven verder brengen wanneer ze te maken krijgen met een arbeidshandicap, ziekte of een ongeval op de werkvloer?

Tijdens de Post HBO opleiding Arbeidsdeskundige staat de integrale visie voorop en is het jouw doel de balans te herstellen tussen de belasting én belastbaarheid van werknemers.

Opleiding Casemanager

Met de erkende Post HBO opleiding Casemanager ben jij het eerste aanspreekpunt voor vragen en problemen bij verzuim als gevolg van ziekte, arbeidsongeschiktheid of conflicten.

Na afloop van de opleiding Casemanager kun jij langdurig verzuim en reïntegratietrajecten goed aansturen en pas je hiervoor correct de Wet verbetering poortwachter toe.

Voor al onze verzuim opleidingen geldt:

  1. Ondersteuning en begeleiding van ervaren vakspecialisten tijdens de opleidingen. Scolea stelt ook coaches beschikbaar zonder verdere kosten.
  2. Competentiegericht- en contactonderwijs waarbij gedrevenheid, vakmanschap en persoonlijke benadering centraal staat.
  3. Post HBO geaccrediteerd door CPION

Bij Scolea combineren wij ouderwets vakmanschap met de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van vakonderwijs.

Registratie en certificering:

RNVC Opleiding Casemanager