Klachtenprocedure

Klachtenprocedure

Natuurlijk doen wij altijd onze uiterste best om zowel voor werknemer als voor werkgever een zo hoog mogelijke kwaliteit te leveren. Mocht u onverhoopt minder tevreden zijn over onze dienstverlening, dan horen wij dit uiteraard graag. Wij luisteren graag naar u en zoeken samen met u een oplossing om uw onvrede weg te nemen.

Klacht indienen

Scolea is onderdeel van Aquilum groep. Heeft u een klacht over de organisatie of over een individuele medewerker of docent? Neem dan contact op via klachten@aquilum.nl. Klachten worden alleen in behandeling genomen als deze schriftelijk zijn ingediend.

Wanneer u een klacht indient voor een ander persoon vragen we u om een machtiging mee te sturen waaruit blijkt dat betrokkene aangeeft akkoord te zijn dat u voor hem/haar communiceert met Aquilum groep over zijn/haar (medische) situatie.

De vervolgstappen

Nadat wij uw klacht hebben ontvangen, sturen wij u binnen 2 werkdagen een ontvangstbevestiging van uw klacht. Wij registreren uw klacht en de vervolgstappen in de afwikkeling hiervan. Zodra wij uw klacht hebben ontvangen, bieden wij de mogelijkheid om uw klacht telefonisch verder toe te lichten, dit is uiteraard vrijblijvend.

Procedure

Indien geen directe oplossing kan worden gevonden, dan zal uw klacht verder in behandeling worden genomen. Vanzelfsprekend zal uw klacht worden beoordeeld door een persoon die niet betrokken is (geweest) bij de klacht. Op die manier willen wij de objectieve behandeling van uw klacht waarborgen.

Aquilum groep hecht grote waarde aan hoor en wederhoor en daarom willen wij graag alle betrokken partijen van de klacht horen. Dit kost natuurlijk wel tijd, daarom kunt u uiterlijk binnen 6 weken na ontvangst van uw klacht een schriftelijke reactie van ons verwachten op uw klacht. In deze reactie kunnen wij uw klacht (gedeeltelijk) gegrond of (gedeeltelijk) ongegrond verklaren.

 

Bent u nog niet tevreden met het antwoord of de oplossing?

Als naar uw mening de reactie en/of acties naar aanleiding van uw klacht niet afdoende is, dan kunt u een persoonlijk gesprek aanvragen met de directeur van Aquilum groep. Tevens kan een externe mediator worden ingeschakeld om de klacht op die manier op te lossen.