Category

Actueel

Wat zijn de taken van een re-integratiespecialist?

Posted on20 jun 2019
Het vak van de re-integratiespecialist is nog nieuw en daarmee volop in ontwikkeling. Dat betekent dat er nog allerlei verschillende manieren zijn om het vak vorm te geven en in te vullen. In dit artikel kijken we naar de taken die een re-integratiespecialist (re-integratiecoach) in veel gevallen dient uit te voeren. De invulling is nog niet altijd duidelijk, dus vinden we het tijd voor een overzicht!

Frequent verzuim en de juridische aspecten

Posted on19 jun 2019
Werknemers kunnen soms veelvuldig en frequent verzuimen. Het is altijd raadzaam hier tijd aan te besteden door in samenspraak met de werknemer te bekijken hoe dit frequent verzuim voorkomen kan worden. Er komen ook praktische vragen voorbij als: kan een werkgever de arbeidsovereenkomst van een werknemer om die reden laten ontbinden? En kan een werkgever een werknemer die frequent verzuimt overplaatsen van de ploegendienst naar een dagdienst? Tijd om bij deze vragen stil te staan.

Zet in op preventief stimuleren arbeidsmobiliteit

Posted on17 jun 2019
Al jaren is het bekend dat de toenemende vergrijzing in ons land - en de kleinere instroom van jong talent - werkgevers dwingt om meer aandacht te schenken aan duurzame inzetbaarheid. Een belangrijk instrument om de inzetbaarheid van werkenden te vergroten is arbeidsmobiliteit. In dit artikel vertelt Turgut Hefti (Arbeidsdeskundige, jurist en docent bij Scolea) meer over (het preventief inzetten van) arbeidsmobiliteit.

Wet verbetering poortwachter en het plan van aanpak

Posted on14 jun 2019
Wet verbetering Poortwachter en het plan van aanpak: makkelijker gezegd dan gedaan. Is je medewerker acht weken ziek, dan schrijft de Wet verbetering poortwachter voor dat je een plan van aanpak hebt liggen. Dat is een niet te onderschatten belangrijk onderdeel van de re-integratie en vereist dus bij het samenstellen grote zorgvuldigheid. Het plan van aanpak moet tijdens het verzuim je voortdurende aandacht hebben en daar waar nodig worden bijgesteld.

Verzuimprotocol opstellen, wat leg je precies vast?

Posted on12 jun 2019
Wanneer een werknemer ziek wordt, brengt dat de nodige administratie met zich mee. Zowel de werknemer als de werkgever heeft in zo’n geval bepaalde plichten en verantwoordelijkheden. Wat die precies inhouden, leg je vast in een verzuimprotocol. Lees er meer over in dit artikel.

EQF6-niveau voor opleiding tot Arbeidsdeskundige

Posted on10 jun 2019
Jullie hebben vast de discussies in de afgelopen jaren gevolgd - of er in ieder geval van gehoord - als het gaat om afgestudeerden van de opleiding tot Arbeidsdeskundige die niet in het bezit zijn van een HBO-diploma met bachelor titel (een succesvol afgeronde 4-jarige HBO-opleiding).

Wanneer is er sprake van zwart of wit verzuim?

Posted on07 jun 2019
Verzuim kan jou als ondernemer veel geld kosten. Het ziekteverzuim in Nederland kost werkgevers jaarlijks ruim 11 miljard euro (TNO Monitor Arbeid, Arbo balans 2016). Daarom hebben we de verschillende soorten ziekteverzuim voor je op een rijtje gezet en wat je eventueel kunt doen om dit te voorkomen dan wel de financiële risico’s te beperken.

Hoe werkt het EVC-traject? Erik Zwiers deelt zijn ervaring om geregistreerd arbeidsdeskundige te worden

Posted on06 jun 2019
Erik Zwiers is 14 jaar opleidingsmanager geweest bij een stichting totdat de stichting aangaf te stoppen tot 1 januari 2018. Het moment voor Erik om een nieuwe start te maken in zijn carrière. Voor Scolea is Erik Zwiers de eerste student die deelneemt aan de opleiding tot Arbeidsdeskundige na een positief resultaat van zijn EVC-traject. In deze blog hebben we hem gevraagd zijn ervaringen met ons te delen.
1 2 3 8