Marloes van As

administrator

Hoe kun je psychisch verzuim tegen gaan? Ga preventief in gesprek!

Posted on17 sep 2018
Maar liefst een derde van het langdurige verzuim is een gevolg van psychische klachten, zoals bijvoorbeeld overspannenheid. De duur van psychisch verzuim kan snel oplopen: gemiddeld is een werknemer met een burn-out zo’n acht maanden afwezig. Dat brengt voor de werkgever natuurlijk flinke kosten met zich mee.

Werkplezier verhogen? Werk-privé balans is de meest bepalende factor voor werkplezier

Posted on22 aug 2018
Een goede balans tussen werk en privé is de meest bepalende factor voor werkplezier. Dat geeft ruim een kwart van de werknemers als antwoord in de RAET HR Benchmark 2018. Met deze voorkeur zetten ze leidinggevenden op het verkeerde been. Die benoemen betekenisvol werk namelijk als de belangrijkste geluksfactor voor werknemers. Het werkplezier op jouw werkvloer verhogen? Scolea heeft de belangrijkste resultaten uit het onderzoek op een rij gezet.

Duurzame inzetbaarheid van personeel: een gedeelde verantwoordelijkheid

Posted on13 aug 2018
Duurzame inzetbaarheid: Hoe zorg je ervoor dat jouw personeel zowel mentaal als fysiek fit blijven? Mensen moeten langer doorwerken, in een werkomgeving die door verdergaande digitalisering en globalisering blijft veranderen. Om hen heen wordt de maatschappij in toenemende mate veeleisender en complexer. Dat trekt een wissel op hun functioneren, ook op de werkvloer. Steeds vaker wordt verzuim veroorzaakt door stressgerelateerde klachten, mantelzorgtaken of financiële problemen. Dat betekent een forse uitdaging voor werkgevers. 

Duurzame inzetbaarheid nog onvoldoende op de kaart

Posted on01 aug 2018
Het aantal werknemers dat uitvalt met stressgerelateerde klachten – zowel jong als oud – is de afgelopen jaren enorm gegroeid. Daarmee groeit ook de noodzaak om in te zetten op preventie en een proactieve benadering. In dit artikel hebben wij de belangrijkste bevindingen uit het onderzoeksrapport van Robidus op rij gezet.

Stagnatieperiode vaststellen

Posted on13 jul 2018
Het UWV is bevoegd de Ziektewetuitkering op de werkgever te verhalen over een tijdvak dat maximaal 52 weken mag bedragen. Deze verhaalsmogelijkheid heeft het karakter van een schadevergoeding en is nader uitgewerkt in het Besluit verhaal ziekengeld dat is gebaseerd op artikel 39a eerste lid van de Ziektewet (ZW). Het UWV loopt immers - doordat de werkgever in gebreke is gebleven - schade op in de vorm van een te betalen ZW-uitkering. De werkgever dient die schade te vergoeden.

WIA als inspiratie- en geldbron

Posted on29 mei 2018
Iedere Casemanager en/of leidinggevende weet veel, zo niet alles van het verzuim in de eerste 104 weken van ziekte. Ze kennen de Wet verbetering poortwachter, wat er aan loon bij ziekte moet worden betaald en hoe het financieel prikkelen (loon opschorten of loon stoppen) werkt. Maar daarna wordt het allemaal minder bekend. Na 104 weken volgt de WIA en dat blijft voor velen toch niets anders dan: Wat Ingewikkeld Allemaal.

Waarom moet je besluitvaardig zijn als Casemanager?

Posted on05 mrt 2018
Beslissingen nemen, verantwoordelijkheid dragen én nemen en besluitvaardig zijn. Competenties die zeer belangrijk zijn in de rol van een Casemanager. Maar waarom moet je eigenlijk zo besluitvaardig zijn als Casemanager, vroeg docent Jannet Mulder tijdens één van de lessen in de opleiding Casemanager? In dit artikel geeft Jannet Mulder antwoord op deze vraag en geeft ze verdieping aan het artikel Welke kennis en vaardigheden heb je nodig als Casemanager?.

Eindejaarstips 2017 op een rij

Posted on01 dec 2017
Je hebt nog een maand de tijd om je zaken op de regelgeving van 2018 aan te passen. Liggen er nog verzuimzaken die beslist dit jaar je aandacht vragen of waarvan het verstandig is ze nog eens onder een vergrootglas te leggen? In dit artikel tippen wij je enkele eindejaarstips 2017.

Update ledenvergadering: RNVC koerst op versteviging en onafhankelijke positie

Posted on18 okt 2017
De RNVC heeft op 18 september 2017 een extra algemene ledenvergadering gehouden waar de leden vragen konden stellen over de samenwerking met opleiders en kennispartners van de RNVC. Het bestuur van de RNVC heeft deze avond direct verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid en de genomen besluiten van de afgelopen periode. De RNVC is op verzoek van de leden al geruime tijd in gesprek met andere opleidingsinstituten die een Casemanagement-opleiding geven.