Beroepsopleidingen voor arbodiensten

Arbodiensten spelen een belangrijke rol bij verzuimbegeleiding, het beperken van de verzuimduur én het voorkomen van verzuim voor zowel werknemers als werkgevers. Dit speelveld en de complexe wet- en regelgeving die hierbij komen kijken zijn continue in ontwikkeling.

Steeds vaker wordt daarbij de Arbeidsdeskundige al in een vroeg stadium ingeschakeld, ook als de werknemer nog volop in de medische behandeling zit. Daardoor krijgt de Arbeidsdeskundige met allerlei zaken rond verzuim, arbeidsongeschiktheid en re-integratie te maken. Dit vraagt om breed opgeleide Arbeidsdeskundigen die beschikken over de nodige bagage om werkgever én werknemer adequaat te ondersteunen.

Casemanager, Bedrijfsarts en Arbeidsdeskundige

Casemanagers en verzuimspecialisten raken steeds prominenter betrokken bij verzuimprocessen. De rol van een Casemanager verschuift van procesbegeleider naar procesmanager waarbij de Bedrijfsarts vaker een ondersteunende rol krijgt. In deze nieuwe situatie heeft niet alleen de verzuimspecialist maar ook de Casemanager behoefte aan meer inhoudelijke kennis op het gebied van verzuim, arbeidsongeschiktheid en re-integratie. Hierbij werkt de Casemanager nauw samen met de Bedrijfsarts en de Arbeidsdeskundige, kennis van aspecten rond de belastbaarheid van de werknemer in relatie tot de belasting van de functie is van groot belang.

Daarom heeft Scolea opleidingen en trainingen voor arbodiensten ontwikkeld en samengesteld met specialisten om de hoogwaardige dienstverlening van arbodiensten te kunnen blijven waarmaken in het kader van Wet verbetering poortwachter. Deze opleidingen worden constant aangepast aan de nieuwste eisen en wensen vanuit de markt. Met de beroepsopleidingen van Scolea ben je in staat om in deze nieuwe rol en veranderende markt te participeren en voor de arbodienst maatwerk te leveren.

Werken voor de arbodienst

Wil je graag aan de slag voor een arbodienst, werk je al voor de arbodienst óf ga je ermee samenwerken? Met een opleiding van Scolea word je gecertificeerd tot specialist, kun je maatwerk leveren en ben je op de hoogte van de huidige wet- en regelgeving die voor arbodiensten belangrijk zijn.

Bekijk onze opleidingen en trainingen:

scolea-opleidingen

scolea-trainingen