31 aug 2020

Zo krijg je als casemanager regie op verzuim

Zo krijg je als casemanager regie op verzuim

Met de start van het beroep casemanager – en de introductie van de Wet verbetering poortwachter – was er veel kritiek op de uitoefening van de functie, en veel van deze kritiek was destijds terecht. Gelukkig is er sindsdien veel verbeterd. Wat heb je als casemanager nodig om daadwerkelijk regie op verzuim te krijgen?

Leestips!
>> Andere aanpak begeleiding zieke werknemers met ‘De Gouden Driehoek’.
>> Zo werkt ‘De Gouden Driehoek’ in de praktijk.

Welke kennis heb je nodig om regie op verzuim te krijgen?

Uiteraard moet je als casemanager kennis hebben van de wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsongeschiktheid en verzuim. Je moet…:

 • goede kennis hebben van de Wet verbetering poortwachter die je flexibel in de praktijk moet kunnen toepassen;
 • goede kennis hebben van de Wet op de Privacy en Medisch Geheim. Je moet deze wetten zorgvuldig en adequaat kunnen toepassen;
 • goed op de hoogte zijn van de cultuur, onderlinge verhoudingen en taakverdeling binnen het bedrijf waarmee je werkt;
 • bekend zijn met diverse aanbieders van diensten op de re-integratiemarkt;
  Kennis hebben van de re-integratiemogelijkheden binnen en buiten het bedrijf.

Welke vaardigheden heb je nodig als case- en caremanager?

Om regie op verzuim te krijgen, moet je als casemanager – naast kennis over wet- en regelgeving – natuurlijk ook bepaalde vaardigheden hebben. De functie als casemanager vraagt een divers scala aan kennis en vaardigheden en is daardoor uitdagend om uit te oefenen. We geven kort een paar voorbeelden uit het artikel van ervaren casemanager – en docent aan de opleiding tot casemanager – Jannet Mulder:

 • Empathie hebben;
 • Duidelijkheid scheppen;
 • Helikopterview hebben;
 • De touwtjes in handen hebben.

Leestip!
>> Welke kennis en vaardigheden heb je nodig als casemanager?

Wat zijn de taken van een case- en caremanager?

En ook als we kijken naar het takenpakket van de case- en caremanager, is de functie complex en divers. Volgens de beroepsvereniging RNVC (Registerberoepsvereniging Nederlandse Vereniging voor Case- en Caremanagers) voert de casemanager namens de werkgever regie tijdens het re-integratieproces van de verzuimende werknemer. Casemanagers zien erop toe dat de procesgang, vastgelegd in de Wet verbetering poortwachter wordt bewaakt en dat er een volledig verzuim- en re-integratie dossier wordt aangelegd, dat Wet verbetering ‘poortwachter proof’ is.

Op de volgende manier worden de taken beschreven door de RNVC:

 • het beoordelen van afroepcontracten;
 • het aansturen van alle betrokkenen op het speelveld van arbeidsongeschiktheid;
 • het benutten van verhaalsmogelijkheden bij UWV, verzekeraars en/of anderen;
 • het maken van kosten/ baten analyses op organisatie- en dossierniveau;
 • het verrichten van een verzuimscan op organisatieniveau;
 • het adviseren over het inkopen en inrichten van relevante (arbo)dienstverlening en verzekeringen.
Spreekt het denken in mogelijkheden jou ook zo aan? Dit staat centraal in onze opleidingen:
>> Basisopleiding Regie op Verzuim
>> Casemanager Regie op Verzuim (Crov®)
>> Opleiding tot Register Case- en Caremanager (Rccm®)

Definities van het beroep casemanager

De allereerste definitie van de functie casemanager luidde: ‘een persoon die de overeengekomen activiteiten begeleidt en het contact verzorgt tussen werknemer, werkgever en bedrijfsarts of arbodienst.’

En de definitie zoals tegenwoordig vermeld staat op de website van de RNVC: ‘Een casemanager begeleidt het verzuimproces zonder medisch oordeel. Een goed opgeleide casemanager heeft brede kennis en praktische vaardigheden om vanuit zijn eigen positie met verschillende betrokkenen – werknemer, werkgever, arbeidsdeskundige, bedrijfsarts et cetera – samen te kunnen werken aan een passende oplossing.’

De casemanager in 2020

In de professionalisering van het vak casemanager is in 2020 nog steeds ruimte voor – en vraag naar – een andere en vooral bredere kijk op het vak van de casemanager. De ervaring heeft geleerd dat een essentiële factor in het oplossen van complexe verzuimvraagstukken de samenwerking is tussen werknemer, werkgever en alle betrokken professionals, met de casemanager als (enige!) regisseur en met die belangrijke helikopterview.

Dit betekent dat een casemanager over kennis en vaardigheden moet beschikken om op operationeel, tactisch en strategisch niveau te kunnen functioneren binnen het krachtenveld van een onderneming. Dit vraagt om een brede opleiding waarin veel relevante aspecten aan de orde komen.

Laat daarom 2020 vooral het jaar worden dat er nog meer breed opgeleide vakprofessionals als casemanager aan de slag gaan!

Leestip!
>> Schuttingen in verzuim werken niet
>> Het verschil tussen Crov® en Rccm®, zo zit het!

Download brochure opleiding Casemanager

Klaar voor de volgende stap in jouw loopbaan? Misschien past de opleiding tot Casemanager dan bij jou!

Met de opleiding Casemanager ben jij het eerste aanspreekpunt voor vragen en problemen bij verzuim als gevolg van verzuim. Let op! → Wanneer je onze opleiding positief hebt afgerond, kun je je registreren bij het RNVC. Hiermee mag jij je de titel Register Case- en Caremanager (RCCM) gebruiken. Of Casemanager Regie op Verzuim (CROV) indien alleen module 1 en 2 van de opleiding is gevolgd. Lees ook ‘het verschil tussen Crov en Rccm‘.

Hans Lankhaar verzuimexpert

Datum: Maandag 31 augustus 2020
AuteurHans Lankhaar, oprichter Scolea, adviseur arbeidsongeschiktheidvraagstukken en coach voor de opleiding tot Casemanager