21 apr 2016

Zieke oudere kost na zes weken niets meer

Zieke oudere kost na zes weken niets meer

Inzetbaarheid oudere werknemers

Werknemers die doorwerken na hun AOW-leeftijd en ziek worden, hoeven niet langer dan zes weken te worden doorbetaald.

Dat staat in een nieuw wetsvoorstel waarmee de ministerraad heeft ingestemd op voorstel van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, mede namens minister Opstelten van Veiligheid en Justitie en minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Werkgeversverenigingen VNO-NCW en MKB-Nederland zijn overwegend tevreden over de voorstellen. De maatregelen moeten per 1 januari 2016 ingaan. Werkgevers vinden de loondoorbetaling bij ziekte nu nog een belangrijke belemmering om gepensioneerden in dienst te houden of aan te nemen.

Ontslag

In de Wet Werk en Zekerheid is al geregeld dat een werkgever het contract bij het bereiken van de AOW-leeftijd zonder tussenkomst van UWV of rechter kan opzeggen en er geen transitievergoeding verschuldigd is. Wanneer een AOW’er daarna in vaste dienst wordt genomen gelden wel weer de gewone ontslagregels.

Om verdringing te voorkomen worden werkgevers verplicht doorwerkende AOW’ers als eerste te ontslaan bij reorganisaties. Verder is een werkgever straks niet verplicht in te gaan op verzoeken van een AOW’er om het aantal te werken uren uit te breiden, zodat het niet ten koste kan gaan van andere werknemers. Zij hebben immers AOW- inkomsten en zijn niet volledig afhankelijk voor hun levensonderhoud van het loon dat zij verdienen uit hun werk. Gepensioneerden willen graag flexibiliteit en zijn meestal niet op zoek naar een volledige baan, omdat ze al een inkomen hebben.

Bron: arbo-online.nl