Workshop NVvA over 'De Gouden Driehoek'
5 jul 2019

Workshop NVvA congres: ‘De Gouden Driehoek’ in de praktijk

Workshop NVvA congres: De Gouden Driehoek in de praktijk

Hans Lankhaar en Bert van den Berg (oprichters Scolea) gaven onlangs een workshop over ‘De Gouden Driehoek’ op het voorjaarscongres van de NVvA in de Brabanthallen in Den Bosch. ‘Het was een bomvolle zaal met een mooie mix van arbeidsdeskundigen vanuit verschillende sectoren,’ aldus Bert.

Wat houdt ‘De Gouden Driehoek’ ook alweer in?

Hans: ‘Onlangs publiceerde ik mijn visie op hoe de begeleiding van zieke werknemers anders zou kunnen, volgens wat we bij Scolea ‘De Gouden Driehoek’ noemen. Dit is een alternatieve verzuimaanpak die eigenlijk al jaren bestaat. Ik zie namelijk dat er vaak de wens wordt uitgesproken dat de begeleiding meer praktisch is en meer gericht op snelle en vooral duurzame werkhervatting.

Er worden dan allerlei oplossingen voor andere soorten begeleiding aangedragen, maar helaas zijn dit vaak oplossingen met een hoog medisch gehalte. Terwijl er nog steeds een tekort is aan bedrijfsartsen en, belangrijker nog, we het kennelijk met elkaar eens zijn dat 80% van het verzuim niet medisch is.

Het kan anders door allereerst te gaan werken in een professionele driehoek, waarin alle lopende zaken werden besproken en waarin ook de lijnen voor vervolgaanpak samen worden bepaald. Met in deze driehoek de bedrijfsarts, ondersteund door medisch behandelaars (bv. de praktijkondersteuner bedrijfsarts), de casemanager (RCCM) en de arbeidsdeskundige.’

Samenwerken op voet van gelijkheid

Bert: ‘Een belangrijke voorwaarde voor het samenwerken in ‘De Gouden Driehoek’ is dat de professionals op voet van gelijkheid aan deze samenwerking deelnemen. Het gelijkwaardig meedenken en meepraten over wat er zich op het gebied van de ander plaatsvindt – met respect voor elkaars kennis, kunde en positie – is onlosmakelijk verbonden met een succesvolle aanpak.’

Lees meer over het stappenplan in het begeleiden volgens ‘De Gouden Driehoek’ in deze artikelen:
>> Andere aanpak begeleiding zieke werknemers volgens ‘De Gouden Driehoek’
>> Zo werkt ‘De Gouden Driehoek’ in de praktijk

De workshop over samenwerken volgens ‘De Gouden Driehoek’

Bert: ‘We hadden dit keer bewust geen powerpoint presentatie voorbereid met een verhaal over hoe wij het zouden willen zien, omdat we juist wilden horen hoe de deelnemers over deze samenwerking dachten. Aan de hand van verschillende stellingen zijn we dus in discussie gegaan met de zaal om te brainstormen over de (on)mogelijkheden. En we zijn blij met deze keuze, want er bleek genoeg te bespreken over dit onderwerp!

Uiteindelijk hebben we alleen de eerste stelling kunnen bespreken met de zaal, want hierover ontstond zo’n boeiende interactie dat we niet zijn toegekomen aan de andere stellingen. De stelling was: De werkwijze van ‘De Gouden Driehoek’ kan niet bij werknemers/WVP vanwege…?

In de reacties hoorden we in eerste instantie terug dat het inderdaad problematisch kan zijn, omdat de motivatie van de werknemer bijvoorbeeld anders is, of omdat de werknemer last heeft van angst voor verlies van zekerheden, of omdat de bedrijfsarts leidend is of omdat de arbeidsdeskundige niet genoeg positie heeft in de WVP.’

Van problemen naar mogelijkheden

Bert: ‘Al gauw ging de discussie over in de vraag: waarom zou deze andere aanpak eigenlijk niet kunnen? En daarbij kwamen allerlei argumenten en ideeën naar voren. Zo kijkt een arbeidsdeskundige vooral naar wat wel kan (terwijl vanuit de medische insteek vooral wordt gekeken naar wat niet kan), een arbeidsdeskundige denkt/handelt vanuit schadelastbeheersing en een arbeidsdeskundige is in staat om de persoon boven het proces te stellen.’

De bijeenkomst werd afgesloten met het beantwoorden van de drie volgende vragen aan de arbeidsdeskundigen in de zaal:

  1. Willen we als arbeidsdeskundigen een andere positie in het proces van de WVP? Antwoord: Ja.
  2. Kunnen we die positie ook nemen? Antwoord: Ja.
  3. En wat gaan we dan morgen doen om dit te verwezenlijken? Antwoord: We gaan ons meer op die manier positioneren en profileren.

Arbeidsdeskundige worden

Wil je mensen én bedrijven verder brengen wanneer ze te maken krijgen met een zieke werknemer, arbeidshandicap of een ongeval op de werkvloer? Tijdens de erkende Post HBO opleiding Arbeidsdeskundige staat de integrale visie voorop en is het jouw doel de balans te herstellen tussen de belasting én belastbaarheid van werknemers.

Arbeidsdeskundig onderzoek wanneer

Vrijdag 5 juli 2019
Auteur: Bert van den Berg, oprichter Scolea en arbeidsdeskundige