12 sep 2016

SZW 2017: wijzigingen op een rij

SZW 2017: wijzigingen op een rij

Er staan je per 2017 heel wat kleine wijzigingen in onder meer de Wet tegemoetkomingen loondomeinen (WTL), de Participatiewet, de Ziektewet en de Wet financiering sociale verzekeringen (WFSV) te wachten. Dat blijkt uit de onlangs gepubliceerde wetsvoorstel Verzamelwet SZW 2017.

Hoewel de aanpassingen klein zijn, kunnen ze grote (voordelige) gevolgen hebben. De belangrijkste wijzigingen SZW 2017 staan hieronder op een rijtje:

Lage inkomensvoordeel (LIV)

De bovengrens voor het LIV zal in 2017 niet bij 120% van het wettelijk minimumloon liggen, maar zal worden opgeschroefd tot 125%. Dat is het geval, omdat er gerekend gaat worden met een 40-urige werkweek en niet met een 38-urige werkweek. Vanaf 1 januari 2017 kun je een vergoeding krijgen om mensen met een arbeidsbeperking aan te nemen of langdurig werklozen.

Door dit voordeel blijven de loonkosten laag. Wil je gebruik maken van het LIV dan gelden de volgende voorwaarden m.b.t. jouw werknemers:

Je ontvangt per jaar maximaal € 2.000 inkomensvoordeel op de loonkosten per aangenomen werknemer als de: 

  • werknemer 40 uur per week werkt (werknemer mag jonger zijn dan 23 jaar)
  • werknemer 100% tot 110% van het minimumloon – van een 23-jarige – verdient
  • werknemer dat jaar minstens 1.248 uur bij dezelfde werkgever werkt

Je ontvangt per jaar maximaal € 1.000 inkomensvoordeel op de loonkosten per aangenomen werknemer als de: 

  • werknemer 40 uur per week werkt (werknemer mag jonger zijn dan 23 jaar)
  • werknemer 110% tot 125% van het minimumloon (van een 23-jarige) verdient
  • werknemer dat jaar minstens 1.248 uur bij dezelfde werkgever werkt

De Belastingdienst keert op basis van gegevens van UWV de vergoeding over 2017 in 2018 automatisch uit. En het mooie is: je hoeft zelf geen aanvraag in te dienen. Het loonkostenvoordeel wordt in verhouding (naar rato) berekend op basis van het aantal gewerkte uren per jaar.

Eigen risico dragen Ziektewet (ERD)

Als je eigenrisicodrager voor de Ziektewet bent, kan je in 2017-  zonder tussenkomst van UWV – een proefplaatsing goedkeuren voor je (ex-)werknemers met een Ziektewetuitkering (ZW-uitkering). Je draait ook niet langer op voor de ZW-uitkering als de WIA-uitkering (uitkering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) te laat wordt aangevraagd.

Opvragen gegevens

Je zal niet meer door UWV, de gemeente en de Sociale Verzekeringsbank lastig worden gevallen met vragen over gegevens, als deze organisaties die gegevens kunnen halen uit onder meer de polisadministratie of basisregistratie.

No-riskpolis

Niet alleen werknemers die niet in staat zijn om zelfstandig het minimumloon te verdienen, maar álle werknemers die tot de doelgroep van de Participatiewet behoren, vallen straks onder de no-riskpolis. Dat kan je veel geld schelen.

Doelgroepregister

Nu kan je het doelgroepregister van UWV raadplegen om te zien welke werknemers en sollicitanten een banenafspraak hebben en dus meetellen voor de Quotumwet. Vanaf 2017 kan je ook informatie opvragen over je uitzendkrachten.

Let op! SZW 2017

De wijzigingen moeten nog wel instemming krijgen van de tweede en Eerste Kamer. Als de wet dusdanig laat in het jaar wordt afgehamerd, kunnen sommige wijzigingen pas na 1 januari 2017 worden doorgevoerd. Dan natuurlijk wel met terugwerkende kracht.

Ben jij benieuwd geworden naar het vak Arbeidsdeskundige en Casemanager?

Arbeidsdeskundige Bert van den Berg

Maandag 12 september 2016
Auteur: Bert van den Berg, Arbeidsdeskundige