20 jul 2016

Ben je voor 2017 wel WGA-proof?

Ben je voor 2017 al WGA-proof?

WGA-proof training

Je staat aan de vooravond van de keuze tussen publiek of privaat verzekeren voor de Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA). Weet jij al waarvoor je kiest of heb je nog geen idee wat beide opties voor (financiële) gevolgen hebben? 

Eén financieringsregeling

Per 1 januari 2017 gaat de laatste fase van de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) in. WGA-vast en WGA-flex gaan als één financieringsregeling verder. Voor Arbeidsdeskundigen, Casemanagers, directeuren en HR-professionals betekent dit een belangrijk keuzemoment: Jij bent verantwoordelijk voor alle werknemers bij ziekte en arbeidsongeschiktheid, zowel voor je werknemers in vaste dienst (WGA-vast) als voor je werknemers met een contract voor bepaalde tijd die ziek uit dienst zijn gegaan (WGA-flex).

Wil je je risico’s publiek afdekken via Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) of kies je voor het eigenrisicodragerschap? Ook je keuze voor de financiering van de Ziektewet (Zw) is hierbij bepalend omdat al je activiteiten om je Zw duur te beperken direct van invloed zijn op de hoogte van je WGA-rekening.

Privaat verzekeren

Als je kiest voor privaat verzekeren maak je (waarschijnlijk) een slimme, voordelige keuze. De opgebouwde publieke WGA-lasten (staartlast) over tien jaar, mogen namelijk vanaf 2017 bij UWV worden achtergelaten. Je begint daardoor met een onbeschreven blad.

Publiek verzekeren

Als je per 2017 terugkeert naar het publieke stelsel dan krijg je ook een premie van UWV, waarbij rekening wordt gehouden met de lasten die zijn ontstaan tijdens de periode van het eigenrisicodragerschap.

Eigenrisicodrager WGA

Ben je nu eigenrisicodrager voor de WGA-vast en laat je het na niet tijdig een keuze te maken, dan:

  • val je vanaf 1 januari 2017 automatisch terug op het publieke bestel
  • kan je de komende drie jaar niet uit het publieke bestel en
  • betaal je een premie die wordt vastgesteld op basis van je historische schadelast en dat kan in de papieren lopen.

Let op! WGA-risico

Wanneer jij en jouw WGA-verzekeraar niet actief de garantstelling verlengen (en indienen bij de belastingdienst), inclusief het bijkomende WGA-flex-risico, vervalt het eigenrisicodragerschap en wordt het totale WGA-risico verzekerd via UWV.

Maak je organisatie WGA-proof

Ben je Arbeidsdeskundige, Casemanager, directeur of HR-professional, maak dan vóór 1 oktober 2016 een juiste keuze en zorg dat je op de hoogte bent. Voor 1 oktober moet de overgang naar een private verzekeraar geregeld zijn, moeten de offertes van verzekeraars binnen zijn en dient de Belastingdienst zijn ingelicht over de WGA-lasten.

Wacht dus niet te lang, de verzekeraars mogen namelijk ook de tijd nemen om een garantieverklaring af te geven. Laat je in één dag bijpraten over de wijzigingen in de WGA-wetgeving en financiële gevolgen en consequenties van deze veranderingen.

Arbeidsdeskundige Bert van den Berg

Woensdag 20 juli 2016
Auteur: Bert van den Berg, Arbeidsdeskundige