3 okt 2016

Wetswijzigingen voor verzuim professionals

Wetswijzingen voor verzuim professionals

De kabinetsplannen voor 2017 zijn bekend gemaakt tijdens Prinsjesdag 2016. Welke beslissingen hebben invloed op jouw verzuimbeleid?

Wij hebben de belangrijkste maatregelen voor verzuim professionals op een rij gezet:

1. Géén VOG op basis van alleen politiegegevens

Met de nieuwe wetswijzing is het straks mogelijk dat werknemers géén Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) krijgen op basis van alleen politiegegevens (politiegegevens zijn hierbij ondersteunend). Nu kan Justis alleen een VOG weigeren als justitiële gegevens van de aanvrager in het Justitieel Documentatie Systeem (JDS) staan.

Let op! Deze wijziging is belangrijk voor de certificering van Arbeidsdeskundigen. Kun je niet een VOG ontvangen met deze nieuwe wetgeving, hoe krijg je dan je certificering rond?

Wetswijziging gaat naar verwachting in 2017 in.

2. Werkgevers gecompenseerd bij transitievergoeding na langdurig verzuim

Langdurig zieke werknemers houden het recht op een transitievergoeding. Ontsla je een werknemer die langer dan 2 jaar ziek is, dan betaal je de transitievergoeding die door UWV wordt gecompenseerd met geld uit het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf). Moet je jouw onderneming sluiten vanwege langdurige ziekte of eigen pensioen? Ook dan compenseert UWV de vergoeding aan je werknemer. Daarnaast wordt de UWV-procedure voor ontslag en dossiervorming vereenvoudigd.

De ingangsdatum van deze wetswijziging is nog niet bekend gemaakt.

3. Loonkostenvoordeel voor werknemers met een laag inkomen

Er komt een nieuw systeem van loonkostenvoordelen. Deze nieuwe premiekortingen voor werkgevers moeten het eenvoudiger maken om ouderen en mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. Daarnaast maakt het lage-inkomensvoordeel (LIV) het straks goedkoper om werknemers met een inkomen tot 120% van het minimumloon in dienst te nemen en houden. Door deze financiële bijdrage blijven de loonkosten laag zonder dat er salaris wordt ingeleverd.

De ingangsdatum van deze wetswijziging is nog niet definitief, maar LIV wordt naar verwachting ingevoerd in 2017 en de overige loonkostenvoordelen in 2018.

Onze conclusie

Scolea streeft net als dit kabinet gezondheid van werknemers na. Duurzame inzetbaarheid en een duidelijk verzuimbeleid is hierbij belangrijk.

Gelukkig blijft Minister Schippers van Volksgezondheid inzetten op het voorkomen van (beroepsgerelateerde) ziekten. In 2017 met extra aandacht voor psychosociale arbeidsbelasting, zoals werkstress (= één van de belangrijkste redenen van verzuim) en ongewenste omgangsvormen op het werk.

De vraag blijft: hoe geef jij dit vorm aan jouw verzuimbeleid en wat is de rol van de Casemanager hierin? Denk en praat dan met ons mee, laat je inspireren door experts en vakgenoten. Kom naar onze gratis ontbijtsessie.

* Lees ook onze blog over SZW 2017: wijzigingen op een rij

Arbeidsdeskundige Bert van den Berg

Maandag 3 oktober 2016
Auteur: Bert van den Berg, Arbeidsdeskundige