14 jun 2019

Wet verbetering poortwachter en het plan van aanpak

Wet verbetering poortwachter en het Plan van Aanpak: makkelijker gezegd dan gedaan

Is je medewerker acht weken ziek, dan schrijft de Wet verbetering poortwachter voor dat je een Plan van Aanpak hebt liggen. Het Plan van Aanpak moet tijdens het verzuim je voortdurende aandacht hebben en daar waar nodig worden bijgesteld. Dat is een niet te onderschatten belangrijk onderdeel van de re-integratie en vereist dus bij het samenstellen grote zorgvuldigheid.

Samenwerking casemanager en de zieke medewerker

De Wet verbetering poortwachter heeft geregeld dat werkgevers in samenspraak met de zieke medewerker een casemanager aanwijzen. Dat hoeft niet per definitie een medewerker van een arbodienst te zijn, ook een collega of een leidinggevende mag die taak vervullen.

Leestip! 
Vaardigheden en taken van de casemanager

Probleemanalyse

De Wet verbetering poortwachter vereist dat jij als casemanager samen met de arbeidsongeschikte medewerker het plan van aanpak opstelt. Je maakt het plan aan de hand van de door de bedrijfsarts gemaakte probleemanalyse, die hij na zes weken ziekteverzuim voor je op de plank moet hebben liggen. De probleemanalyse vermeldt wat er nodig is voor de re-integratie.

Let op!
Zorg dat je de probleemanalyse tijdig in je bezit hebt, zodat je alle tijd hebt voor het plan van aanpak. Je moet immers het plan, waarvoor je gebruikmaakt van het standaard UWV-formulier, uiterlijk na acht weken ziekte bij UWV inleveren.

Afspraken plan van aanpak

Middels afspraken met elkaar leggen de casemanager en de arbeidsongeschikte medewerker in het plan van aanpak vast hoe de medewerker weer snel en verantwoord de werkplek kan betreden. Je moet hierbij het advies van de bedrijfsarts betrekken:

Let op!
Je dient het UWV-formulier samen met de arbeidsongeschikte medewerker in te vullen en door beiden te ondertekenen. Neem het plan van aanpak op in het re-integratiedossier van de medewerker, want als het een langdurige ziekte betreft heb je het nodig voor de WIA-keuring.

Leestip!
Re-integratieplan opstellen: volledigheid is essentieel in dit proces

Checklist ins & outs plan van aanpak:

 • Zorg ervoor dat je de probleemanalyse na zes weken ziekte in huis hebt, zodat je tijdig met het plan van aanpak aan slag kunt gaan.
 • Lever het plan van aanpak precies na acht weken ziekte bij UWV in. Daarmee voorkom je sancties.
 • Stel een casemanager aan.
 • Leg afspraken vast.
 • Leg doelen voor de korte en lange termijn vast.
 • Vermeld oplossingen.
 • Evalueer regelmatig de gemaakte afspraken.
 • Stel zo nodig eerder gemaakte afspraken bij en vermeld de reden ervan.
 • Leg datum en tijdstip vast voor afspraak met je zieke medewerker.
 • Vermeld de te nemen acties door jou en de zieke medewerker.
 • Vermeld datum en tijdstip afspraak medewerker en bedrijfsarts.
 • Vermeld mogelijke aanpassingen:
  • werkplek;
  • taken en functie;
  • werktijden;
  • werkzaamheden binnen de huidige functie.
 • Afspraken hervatting werkzaamheden in huidige functie.
 • Afspraken hervatting werkzaamheden in andere functie bij huidige of andere werkgever.

Tot slot:

 • Evalueer met de arbeidsongeschikte medewerker na een jaar ziekte (Eerstejaarsevaluatie) het plan van aanpak. Bespreek hoe het afgelopen jaar is vergaan en hoe nu verder te gaan. Leg de evaluatie samen vast in het Eerstejaarsevaluatie formulier van UWV en onderteken beiden.
 • Na twee jaar ziekte dient op het standaardformulier van UWV de Eindevaluatie plaats te vinden. Vergezeld van het Plan van Aanpak en het re-integratiedossier geven jij en de medewerker aan wat de stand van zaken is en wat de volgende stap is.

Download brochure opleiding tot Casemanager

Wil je casemanager worden of wil je graag een volgende stap maken in je loopbaan?

Met de opleiding tot Casemanager ben jij het eerste aanspreekpunt voor vragen en problemen bij verzuim als gevolg van verzuim. Nieuw → Wanneer je onze opleiding positief hebt afgerond, kun je je registreren bij het RNVC. Hiermee mag jij je de titel Register Case- en Caremanager (RCCM) gebruiken. Of Casemanager Regie op Verzuim (CROV) indien alleen module 1 en 2 van de opleiding is gevolgd.

Hans Lankhaar verzuimexpert

Datum: Vrijdag 14 juni 2019
Auteur: Hans Lankhaar, oprichter Scolea, adviseur arbeidsongeschiktheidvraagstukken en coach voor de opleiding tot Casemanager