17 mei 2022

Welke kennis en vaardigheden heb je nodig als arbeidsdeskundige?

Welke kennis en vaardigheden heb je nodig als arbeidsdeskundige?

De arbeidsdeskundige heeft een belangrijke rol in het verzuimproces van langdurig arbeidsongeschikte werknemers. De arbeidsdeskundige zoekt naar de balans tussen belasting en belastbaarheid. Wanneer dit zorgvuldig in kaart is gebracht, kan er worden gezocht naar mogelijkheden om passend werk te vinden. Welke vaardigheden heeft een arbeidsdeskundige hiervoor nodig?

Leestips:
>> Welke kennis en vaardigheden heb je nodig als casemanager?
>> Welke kennis en vaardigheden heb je nodig als re-integratiespecialist?

Checklist: Welke kennis heb je nodig als arbeidsdeskundige?

  • Goede kennis van de Wet verbetering poortwachter die je flexibel in de praktijk moet kunnen toepassen (Ken de ins & outs van de Wet verbetering poortwachter);
  • Goede kennis van de Wet op de Privacy en Medisch Geheim. Je moet deze wetten zorgvuldig en adequaat kunnen toepassen;
  • Op de hoogte zijn van de cultuur, onderlinge verhoudingen en taakverdeling binnen het bedrijf waarmee je werkt;
  • Bekend zijn met diverse aanbieders van diensten op de re-integratiemarkt;
  • Kennis hebben van de re-integratiemogelijkheden (en subsidiemogelijkheden) binnen en buiten het bedrijf.

Welke vaardigheden heb je nodig als arbeidsdeskundige?

Vaardigheid #1: Besluitvaardig zijn (de beoordelaar)

Jannet Mulder: “Je moet als arbeidsdeskundige zelfstandig, alert en assertief zijn. Een arbeidsdeskundige moet een oordeel vellen over of werk wel of niet passend is op basis van de beschikbare gegevens. Het is belangrijk om hierin onafhankelijk en onpartijdig te zijn en te zorgen dat je met een goede onderbouwing bij je besluit blijft.

Een besluit nemen, een oordeel vellen, en het besluit goed kunnen uitleggen zijn daarmee heel belangrijke aspect van de functie als arbeidsdeskundige.”

Vaardigheid #2: Met open vizier het gesprek aangaan

Ruud van den Broek: “Bepaalde dingen kun je leren, daarvoor is het belangrijk om een goede opleiding te krijgen, zoals ze bij Scolea aanbieden. Maar bepaalde vaardigheden moet je ook gewoon in je hebben. Het is bijvoorbeeld uitermate belangrijk dat jouw kandidaten merken dat je ze met een open vizier benadert. Zo win je snel het vertrouwen en dat is essentieel om tot een goed oordeel te komen.”

Vaardigheid #3: Mogelijkheden zien (de adviseur)

Een arbeidsdeskundige zet verschillende instrumenten in om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de belasting en belastbaarheid van de cliënt. Maar daar houdt het niet op, want wanneer dit oordeel is gegeven, wordt er advies gegeven over de mogelijkheden om passend werk te vinden voor de cliënt.

Vaardigheid #4: Goede begeleiding bieden (de coach)

Naast het komen tot een goede inschatting over de balans tussen belasting en belastbaarheid en het geven van advies op het gebied van passend werk, is het belangrijk dat je als arbeidsdeskundige goede traject- of procesbegeleiding biedt aan de cliënt en de werkgever.

Een belangrijk deel van het werk van een arbeidsdeskundige bestaat dus uit het coachen van cliënten bij het bereiken van reëele doelen op het gebied van werk en inkomen. Het hebben van een goede vertrouwensrelatie met cliënt en werkgever is hierbij onontbeerlijk.

Ruud van den Broek: “Coaching is een erg belangrijk onderdeel van het werk als arbeidsdeskundige. De rode draad van wat jouw taak is, is ‘empowerment’. Een van de vaardigheden die je moet hebben, is om de kandidaten overtuigen van hun eigen regie, dan heb je veel meer kans van slagen. Ik kan alles wel voor ze gaan doen, maar dat werkt helemaal niet.”

Ruud van den Broek: “Jouw kandidaten moeten gaan geloven dat er een kans voorbij komt. Dit moet je kunnen overbrengen met enthousiasme, zodat zij ook weer enthousiast worden en in mogelijkheden gaan denken. Dit maakt het werk ook gewoon leuk om te doen.”

Wat doet een arbeidsdeskundige precies?

Dat arbeidsdeskundigen de werkbelasting in relatie tot de (verstoorde) belastbaarheid bij werknemers kunnen vaststellen, weten de meesten wel. Maar wat niet iedereen weet, is dat arbeidsdeskundigen ook experts zijn in het voorkomen van overbelasting en het helpen bij herstel. De belangrijkste kerntaken van de arbeidsdeskundige zijn:

  • het voorkomen van discrepanties tussen belasting en belastbaarheid;
  • het beoordelen van discrepanties tussen belasting en belastbaarheid;
  • het herstellen van discrepanties tussen belasting en belastbaarheid.

Ben je benieuwd naar wat een arbeidsdeskundige precies doet? Ontdek 3 dingen die je hoogst waarschijnlijk nog niet wist over het werken als arbeidsdeskundige.

Download brochure opleiding tot Arbeidsdeskundige

Ook arbeidsdeskundige worden?

Wil je mensen én bedrijven verder brengen wanneer ze te maken krijgen met een zieke werknemer, arbeidshandicap of een ongeval op de werkvloer? Tijdens de erkende Post HBO opleiding tot Arbeidsdeskundige staat de integrale visie voorop en is het jouw doel de balans te herstellen tussen de belasting én belastbaarheid van werknemers.

via EVC traject Arbeidsdeskundige worden

Datum: Dinsdag 17 mei 2022
Auteur: Bert van den Berg, Oprichter Scolea en arbeidsdeskundige