31 mei 2022

Wat doet een bedrijfsarts?

Wat doet een bedrijfsarts? En wanneer schakel je een bedrijfsarts in?

Een werknemer meldt zich ziek. Wat nu? Wanneer ben je verplicht om een bedrijfsarts in te schakelen? En wat kun je van hem of haar aan begeleiding verwachten? We gaan hieronder uitgebreid in op de rol van de bedrijfsarts in het verzuimproces.Bedrijfarts inschakelen wanneer?

Een bedrijfsarts is een medisch specialist op het gebied van werk en gezondheid. Hij of zij speelt een belangrijke rol wanneer een werknemer zich ziek meldt: het is dan namelijk de taak van de arts om het ziekteverloop en de re-integratie in de gaten te houden.

Preventief: advies geven om verzuim te voorkomen

Daarnaast kan een bedrijfsarts ook op andere momenten bijdragen aan de gezondheid van je werknemers. Zo kan hij of zij ook preventief advies geven over gezondere arbeidsomstandigheden en maatregelen die verzuim kunnen voorkomen. Daarnaast voert de arts het Preventief Medisch Onderzoek (PMO) uit dat in sommige branches verplicht is.

Voor de meeste kleinere ondernemers zal de bedrijfsarts echter vooral in beeld komen door zijn of haar rol bij de verzuimbegeleiding. Hoe gaat dat precies in zijn werk?

Verzuimbegeleiding door de bedrijfsarts

Je hoeft niet bij iedere ziekmelding direct de bedrijfsarts in te schakelen. Bij een griepje van een paar dagen is extra begeleiding bijvoorbeeld vaak niet nodig. Dat verandert echter wanneer een werknemer langere tijd ziek is, of wanneer je er als werkgever aan twijfelt of de zieke inderdaad niet kan werken.

In dat geval is het de taak van de arts om de ziekmelding te beoordelen. De zieke werknemer is dan verplicht om bij de arts op spreekuur te komen. Op basis van dat bezoek bepaalt de arts in hoeverre de werknemer nog in staat is om (een deel) van zijn of haar gebruikelijke takenpakket uit te voeren.

Betrokken bij re-integratie

De bedrijfsarts is verder nauw betrokken bij de re-integratie van de zieke werknemer op het spreekuur. Hij houdt jou als werkgever ook regelmatig op de hoogte van de vorderingen in het re-integratieproces. En hij geeft advies over de maatregelen die jij kunt nemen om aan het herstel bij te dragen.

Probleemanalyse opstellen in de 6e week

Officieel hoeft de bedrijfsarts pas in het zesde week van het verzuim ingeschakeld te worden om een probleemanalyse op te stellen. Met het oog op de re-integratie is het echter verstandig om eerder contact met de arts op te nemen wanneer het ernaar uitziet dat de ziekte wel eens langer dan zes weken zou kunnen duren. Op die manier kan het hersteltraject effectiever ingezet en begeleid worden.

Signalering van beroepsziekten

Bedrijfsartsen zijn wettelijk verplicht beroepsziekten te melden bij het Het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB). Het NCvB werkt aan het bevorderen van de kwaliteit van preventie, (vroeg)diagnostiek, behandeling en begeleiding van arbeidsgebonden aandoeningen. Daarvoor heeft het NCvB een goed overzicht nodig.

Medisch beroepsgeheim

De bedrijfsarts vormt een belangrijke schakel tussen de werkgever en de zieke werknemer, maar dat wil niet zeggen dat je als werkgever alle details hoort. Omdat een bedrijfsarts een medisch professional is, is hij of zij ook gebonden aan het medisch beroepsgeheim. Dat betekent dat hij of zij geen specifieke informatie over de ziekte van de werkgever met je mag bespreken.

De volgende informatie mag de bedrijfsarts in het kader van verzuimbegeleiding wel aan de werkgever melden:

  1. De beperkingen en mogelijkheden van de werknemer en de mate waarin de werknemer nog in staat is om werk te verrichten;
  2. Hoe lang het verzuim zal duren;
  3. Eventuele adviezen over aanpassingen, werkvoorzieningen of interventies die de werkgever voor de re-integratie moet treffen;
  4. En een werkgever kan ook ingelicht worden over de behandelingen die de werknemer volgt.

De bedrijfsarts kan alleen meer informatie met je delen wanneer de werknemer daar zelf toestemming voor geeft. Ook contact tussen de bedrijfsarts en de huisarts of specialist van de werknemer is overigens alleen toegestaan met toestemming van de werknemer.

Ben je het oneens met de bedrijfsarts?

Het kan gebeuren dat je het als werkgever oneens bent met het oordeel van de bedrijfsarts. Ook in dat geval mag hij of zij geen aanvullende gegevens over de zieke met je delen. Als de werknemer het in deze situatie ook niet eens is met het advies van de arts kan deze een ‘second opinion’ aanvragen.

Lost ook dat het meningsverschil niet op?

Dan is de volgende stap een deskundigenoordeel bij het UVW. Een bij het UVW aangesloten arts zal in dat geval het dossier doornemen om het advies van de bedrijfsarts te beoordelen. Een deskundigenoordeel kan overigens ook aangevraagd worden door de zieke werknemer, bijvoorbeeld wanneer hij of zij het niet eens is met de beoordeling van zijn of haar arbeidsgeschiktheid.

Meer weten over verzuim, arbeidsparticipatie of re-integratie?

Scolea is dé opleider voor professionals die verantwoordelijk zijn voor verzuim, arbeidsparticipatie en re-integratie binnen bedrijven, verzekeraars, arbodiensten, re-integratiebedrijven, UWV en gemeenten. Versterk jezelf, jouw team of bedrijf op het gebied van arbeidsongeschiktheid, verzuim én re-integratie met onze opleidingen.

Arbeidsdeskundige Bert van den Berg

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum: Woensdag 18 september 2019
Auteur: Bert van den Berg, oprichter Scolea en arbeidsdeskundige.