21 okt 2019

Wat doet een arbo arts?

Wat doet een arbo arts precies?

Een arbo arts speelt een belangrijke rol wanneer één van je werknemers zich ziekmeldt. Daarnaast kan de hij of zij ook algemeen advies bieden, bijvoorbeeld op het gebied van verzuimpreventie. Toch is de rol van de arbo arts beperkter dan die van bijvoorbeeld een bedrijfsarts.

Wat doet een arbo arts nu precies? En wat is het verschil tussen een arbo arts en een bedrijfsarts? Om je werknemers de best mogelijke zorg te kunnen bieden, is het als werkgever belangrijk om hier goed van op de hoogte te zijn.

Wat is een arbo arts?

De functie van arbo arts wordt meestal gebruikt als een overkoepelende term voor alle artsen die vanuit een arbodienst werken. Dat kan om bedrijfsartsen gaan, maar ook om basisartsen of artsen met een andere specialisatie die (soms tijdelijk) bij een arbodienst aan de slag gaan.

De titel van arbo arts is – in tegenstelling tot veel andere medische specialisaties – geen beschermde titel. Iedereen met een medische opleiding mag zich dus in principe arbo arts noemen.

Verschil arbo arts en bedrijfsarts

De bedrijfsarts heeft zich, na zijn of haar opleiding tot basisarts, nog vier jaar gespecialiseerd op het gebied van arbeid en gezondheid. Hij of zij moet bovendien blijven voldoen aan verplichtingen op het gebied van nascholing, visitatie en kwaliteitsborging. Bij de vijfjaarlijkse herregistratie wordt steeds opnieuw gecontroleerd of de bedrijfsarts aan die voorwaarden voldoet.

Voor de arbo arts geldt dit allemaal niet. Een arbo arts moet een medische opleiding afgerond hebben, maar hoeft niet verder gespecialiseerd te zijn. Veel arbo artsen zijn dan ook basisartsen die geen verdere opleiding op het gebied van arbeidszorg achter de rug hebben.

Wat doet een arbo arts nu precies binnen je bedrijf?

Wanneer een werknemer zich ziekmeldt, kan de arbo arts hem of haar op spreekuur uitnodigen om de verzuimmelding te beoordelen en te bepalen in hoeverre de werknemer nog aan het werk kan blijven. Waar nodig kan de arbo arts de werknemer ook begeleiden bij de re-integratie op de werkvloer.

Verzuim minimaliseren

Verder kan de arbo arts jou als werkgever adviseren over maatregelen om het verzuim binnen de onderneming te minimaliseren. Denk bijvoorbeeld aan gezondere voeding in de kantine, ergonomische kantoorinrichting of adviezen voor werknemers die binnen een risicogroep voor verzuim vallen.

Al deze werkzaamheden mag een arbo arts echter alleen uitvoeren onder toezicht van een bedrijfsarts. Een arbodienst die een arbo arts aan je onderneming toewijst, moet dus ook altijd een bedrijfsarts in huis hebben.

Check je arts: bedrijfsarts of arbo arts!

Helaas blijkt in de praktijk dat arbodiensten nog wel eens sjoemelen met het onderscheid tussen bedrijfsartsen en arbo artsen. Neem je een arbodienst in de arm, dan kan het dus voorkomen dat je als ondernemer geen gespecialiseerde arts in kunt zetten om je werknemers bij te staan.

Gecertificeerd

Om zeker te weten dat jij en je personeel zo deskundig mogelijk begeleid worden, is het belangrijk dat je een gecertificeerde arts in de arm neemt. Let hier dus goed op wanneer je voor een bepaalde arbodienst kiest.

De titel van de bedrijfsarts is een beschermde titel, dus wanneer brieven ondertekend worden met ‘arbo arts’ of zelfs alleen ‘arts’, is er een goede kans dat de schrijver geen bedrijfsarts is. Ook kun je in het BIG-register controleren of een arts een bedrijfsarts is: bedrijfsartsen staan hier geregistreerd met het specialisme ‘arbeid en gezondheid – bedrijfsgeneeskunde’.

Blijkt dat je arbodienst met een arbo arts werkt in plaats van een bedrijfsarts?
Ga dan goed na of er bij de organisatie ook een bedrijfsarts werkt, en hoe de taken precies verdeeld zijn. Zo weet je zeker dat de arbo arts alleen diensten levert waar hij of zij ook toe bevoegd is!

Meer weten over verzuim, arbeidsparticipatie of re-integratie?

Scolea is dé opleider voor professionals die verantwoordelijk zijn voor verzuim, arbeidsparticipatie en re-integratie binnen bedrijven, verzekeraars, arbodiensten, re-integratiebedrijven, UWV en gemeenten. Versterk jezelf, jouw team of bedrijf op het gebied van arbeidsongeschiktheid, verzuim én re-integratie met onze verzuimopleidingen.

Arbeidsdeskundige Bert van den Berg

Datum: Maandag 21 oktober 2019
Auteur: Bert van den Berg, oprichter Scolea en arbeidsdeskundige.