28 mei 2019

Wat doet een arbeidsdeskundige? 3 dingen die je nog niet wist

Wat doet een Arbeidsdeskundige precies?

Wat doet een arbeidsdeskundige precies?

Dat arbeidsdeskundigen de werkbelasting in relatie tot de (verstoorde) belastbaarheid bij werknemers kunnen vaststellen, weten we. Maar wat niet iedereen weet, is dat arbeidsdeskundigen ook experts zijn in het voorkomen van overbelasting en het helpen bij herstel.

3 dingen die een arbeidsdeskundige doet en die je misschien nog niet wist

Wij benoemen 3 belangrijke specialismen van de arbeidsdeskundige:

#1. Een arbeidsdeskundige doet de onafhankelijke weging van belasting versus belastbaarheid van mensen in hun werk

Ze kunnen bij iedereen op elk gewenst moment de feitelijke werksituatie afwegen tegen individuele omstandigheden. In deze analyse wegen ze niet alleen iemands fysieke, mentale en psychosociale toestand mee, maar ze kijken ook naar directe omgevingsfactoren zoals werkorganisatie, familie, collega’s en persoonlijke financiën.

#2. Arbeidsdeskundigen kunnen de disbalans niet alleen vaststellen, maar ook helpen bij herstel en preventie

Wat doet een arbeidsdeskundige aan het herstel?

Met hun brede kijk kunnen ze als geen ander mensen die uit balans zijn geraakt, ondersteunen bij het realiseren van reële, haalbare doelen. Samen met de werknemers zoeken ze naar praktische oplossingen om het werkvermogen zoveel mogelijk te behouden op een bestaande of nieuwe werkplek.

Hierbij valt te denken aan:

  • Oplossingen op maat om (tijdelijk) verminderd werkvermogen toch optimaal te benutten;
  • Individuele oplossingen die rekening houden met inkomensgevolgen, maar die ook aansluiten bij concrete mogelijkheden van werkgevers.

Wat doet een arbeidsdeskundige aan preventie?

Van oudsher zijn arbeidsdeskundigen met name actief op het tertiaire preventieniveau. Dat wil zeggen: werknemers zijn al uitgevallen en/of het is al bekend dat ze een arbeidsbeperking hebben.

Hoewel arbeidsdeskundigen lange tijd niet actief waren op de hogere preventie­niveaus, blijkt uit hun kerntaken dat preventie wel onderdeel van hun werk is.

3 kerntaken van de arbeidsdeskundige:

  1. het voorkomen van discrepanties tussen belasting en belastbaarheid;
  2. het beoordelen van discrepanties tussen belasting en belastbaarheid;
  3. het herstellen van discrepanties tussen belasting en belastbaarheid.

Leestip!
Cor Hoogendoorn over het in de praktijk toepassen van de Functionele Mogelijkheden Lijst en/of de Inzetbaarheidslijst.

#3. Arbeidsdeskundigen bieden hulp bij complexe re-integratie

Leren omgaan met tijdelijke beperkingen of met baanverlies kost tijd en energie. Werknemers met complexe problematiek, dus problemen op meerdere gebieden, zoals medisch, financieel, juridisch, technisch en psychologisch, raken vaak het overzicht kwijt.

Het eerste doel van de arbeidsdeskundige is dan ook altijd herstel van zelfstandigheid en autonomie. De arbeidsdeskundige stelt de mogelijkheden en de eigen kracht van mensen centraal. Want hierdoor gaan mensen weer denken in mogelijkheden en oplossingen.

Leestip!
Lees meer over het instellen van een arbeidsdeskundig onderzoek.

Arbeidsdeskundige worden?

Wil je mensen én bedrijven verder brengen wanneer ze te maken krijgen met een zieke werknemer, arbeidshandicap of een ongeval op de werkvloer? Tijdens de erkende Post HBO opleiding Arbeidsdeskundige staat de integrale visie voorop en is het jouw doel de balans te herstellen tussen de belasting én belastbaarheid van werknemers.

Wat doet een Arbeidsdeskundige qua taken

Dinsdag 28 mei 2019
Auteur: Bert van den Berg, oprichter Scolea en arbeidsdeskundige