10 mei 2022

Wat doet een arbeidsdeskundige? 3 dingen die je nog niet wist

Wat doet een Arbeidsdeskundige precies?

Wat doet een arbeidsdeskundige precies?

Dat arbeidsdeskundigen de werkbelasting in relatie tot de (verstoorde) belastbaarheid bij werknemers kunnen vaststellen, weten we. Maar wat niet iedereen weet, is dat arbeidsdeskundigen ook experts zijn in het voorkomen van overbelasting en het helpen bij herstel. De belangrijkste kerntaken van de arbeidsdeskundige zijn:

  1. het voorkomen van discrepanties tussen belasting en belastbaarheid;
  2. het beoordelen van discrepanties tussen belasting en belastbaarheid;
  3. het herstellen van discrepanties tussen belasting en belastbaarheid.

3 dingen die een arbeidsdeskundige doet en die je misschien nog niet wist

Wij benoemen 3 belangrijke specialismen van de arbeidsdeskundige:

#1 Een arbeidsdeskundige doet de onafhankelijke weging van belasting versus belastbaarheid van mensen in hun werk

Ze kunnen bij iedereen op elk gewenst moment de feitelijke werksituatie afwegen tegen individuele omstandigheden. In deze analyse wegen ze niet alleen iemands fysieke, mentale en psychosociale toestand mee, maar ze kijken ook naar directe omgevingsfactoren zoals werkorganisatie, familie, collega’s en persoonlijke financiën.

#2 Arbeidsdeskundigen kunnen de disbalans niet alleen vaststellen, maar ook helpen bij herstel en preventie

Wat doet een arbeidsdeskundige aan het herstel?

Met hun brede kijk kunnen ze als geen ander mensen die uit balans zijn geraakt, ondersteunen bij het realiseren van reële, haalbare doelen. Samen met de werknemers zoeken ze naar praktische oplossingen om het werkvermogen zoveel mogelijk te behouden op een bestaande of nieuwe werkplek.

Hierbij valt te denken aan:

  • Oplossingen op maat om (tijdelijk) verminderd werkvermogen toch optimaal te benutten;
  • Individuele oplossingen die rekening houden met inkomensgevolgen, maar die ook aansluiten bij concrete mogelijkheden van werkgevers.

Wat doet een arbeidsdeskundige aan preventie?

Van oudsher zijn arbeidsdeskundigen met name actief op het tertiaire preventieniveau. Dat wil zeggen: werknemers zijn al uitgevallen en/of het is al bekend dat ze een arbeidsbeperking hebben. Hoewel arbeidsdeskundigen lange tijd niet actief waren op de hogere preventie­niveaus, blijkt uit hun kerntaken dat preventie wel onderdeel van hun werk is.

#3 Arbeidsdeskundigen bieden hulp bij complexe re-integratie

Leren omgaan met tijdelijke beperkingen of met baanverlies kost tijd en energie. Werknemers met complexe problematiek, dus problemen op meerdere gebieden, zoals medisch, financieel, juridisch, technisch en psychologisch, raken vaak het overzicht kwijt.

Het eerste doel van de arbeidsdeskundige is dan ook altijd herstel van zelfstandigheid en autonomie. De arbeidsdeskundige stelt de mogelijkheden en de eigen kracht van mensen centraal. Want hierdoor gaan mensen weer denken in mogelijkheden en oplossingen.

Checklist: Welke kennis heb je nodig als arbeidsdeskundige?

  • Goede kennis van de Wet verbetering poortwachter die je flexibel in de praktijk moet kunnen toepassen (Ken de ins & outs van de Wet verbetering poortwachter);
  • Goede kennis van de Wet op de Privacy en Medisch Geheim. Je moet deze wetten zorgvuldig en adequaat kunnen toepassen;
  • Op de hoogte zijn van de cultuur, onderlinge verhoudingen en taakverdeling binnen het bedrijf waarmee je werkt;
  • Bekend zijn met diverse aanbieders van diensten op de re-integratiemarkt;
  • Kennis hebben van de re-integratiemogelijkheden (en subsidiemogelijkheden) binnen en buiten het bedrijf.

Arbeidsdeskundige worden?

Wil je mensen én bedrijven verder brengen wanneer ze te maken krijgen met een zieke werknemer, arbeidshandicap of een ongeval op de werkvloer? Tijdens de erkende Post HBO opleiding Arbeidsdeskundige staat de integrale visie voorop en is het jouw doel de balans te herstellen tussen de belasting én belastbaarheid van werknemers.

Wat doet een Arbeidsdeskundige qua taken

Datum: Dinsdag 10 mei 2022
Auteur: Bert van den Berg, oprichter Scolea en arbeidsdeskundige