4 mrt 2021

Waarom kiezen voor Scolea als opleider?

Waarom zou je als student kiezen voor Scolea als opleider?

Waarom zou je als student kiezen voor Scolea? Het antwoord hierop is soms moeilijk te vatten. Want wat is nu precies het verschil tussen de verschillende opleiders op het gebied van arbeidsongeschiktheid, verzuim en re-integratie? We vroegen daarom Jannet Mulder – programmamanager – wat kenmerkend is voor Scolea.

Waarom zou je als student kiezen voor een opleiding van Scolea?‘Ik maakte eigenlijk per toeval kennis met Scolea toen ik nog bij ENgage Werkgeversadvies werkte,’ antwoord Jannet op de vraag hoe ze met Scolea in contact kwam. ‘Ik werd gevraagd om in te vallen voor een collega en een lesdag met een aantal verzuimdossiers erin voor Scolea te verzorgen, samen met Hans van den Berg. Hans en ik ontregelen de boel graag een beetje in zo’n lesdag. Daar hebben hebben we zoveel plezier in dat we bijna een soort komisch duo vormen. Heerlijk om te doen, dus dat doen we ook nog steeds!’

Toegankelijkheid en openheid

‘Toegankelijk zijn is wat mij betreft echt een kwaliteit van Scolea,’ vervolgt Jannet. ‘Bij Scolea heeft niemand de waarheid in pacht, dus er is plek voor ieders mening. Qua niveau zijn er natuurlijk wel bepaalde verwachtingen waaraan je moet voldoen, maar qua type mensen is het heel divers. Ik vind het prettig dat Scolea door zo toegankelijk te zijn ook meer openstaat voor veranderingen. Er wordt niet vastgehouden aan dogma’s. Er wordt naar jouw verhaal geluisterd – of je nu docent of student bent – en oprecht gekeken of er iets met jouw verhaal gedaan kan worden.’

In alles zit een parel verborgen

Jannet: ‘Soms merken we aan studenten dat ze in hun ontwikkelproces op een kruispunt komen en weerstand ervaren en zich daarover kritisch uiten (naar zichzelf, maar ook richting medestudenten en docenten). Dit kan te maken hebben met het idee dat je het allemaal al moet weten. Dat maakt leren – en het niet weten – heel ongemakkelijk. En ik herken dit zelf ook, want ik ben deze uitdagingen ook bij mezelf tegengekomen.’

‘Om het meeste uit de studie te halen, willen we vooral meegeven dat het goed is om kritisch te zijn en dingen te willen weten, maar dat het net zo belangrijk is om een open leerhouding te hebben en toe te geven dat je het nog niet allemaal weet. Vaak zien we dat studenten die in hun studie zo’n hobbel of kruispunt zijn tegengekomen hier bij de afronding van de opleiding de waarde van zien. Dat is mooi!’

Jannet Mulder: ‘We zijn er bij Scolea dus niet om jou te bevestigen in wat je al weet, maar we zijn er om jou allerlei kennis en ervaring aan te bieden, zodat jij op basis daarvan jouw eigen keuze kunt maken in wat je gaat gebruiken. In alles wat we aanbieden bij Scolea zit een parel verborgen.’

Zelf nadenken en je eigen waarheid vinden

‘Als je dé waarheid wilt horen, ben je beter op je plek bij andere opleiders,’ aldus Jannet. ‘Maar als je zelf op zoek wilt naar jouw eigen waarheid, ben je helemaal op je plek bij Scolea. Soms vinden studenten dat we daarmee veel van ze vragen. Ze moeten alle stappen in het proces kennen en dus ook nog een hele eigen visie hierop ontwikkelen.’

Jannet: ‘We dagen ze uit om na te denken over welke stappen je het beste op welk moment kunt nemen en nemen niet genoegen met minder. Achteraf zijn de studenten gelukkig alleen maar blij dat ze op deze manier echt tot hun eigen visie zijn gekomen. Op hun eigen kompas varen, daar hebben ze uiteindelijk het meeste aan.’

Scolea past bij autonome studenten

Jannet: ‘Eigenlijk staat in alle opleidingen autonomie centraal, maar als arbeidsdeskundige is autonomie wel het meest essentieel, omdat je echt je eigen besluiten moet nemen. Het gaat hier om jouw interpretatie van de situatie en dat zou best een andere interpretatie kunnen zijn dat die van het UWV. Je moet dus stevig in je schoenen staan, besluitvaardig zijn en je eigen koers durven varen.’

‘Als casemanager en re-integratiespecialist gaat het meer om het zetten van de juiste stappen op het juiste moment en het inschakelen juiste mensen,’ vervolgt Jannet. ‘Je moet ervoor zorgen dat iedere betrokkene de juiste toegevoegde waarde heeft in een dossier, zodat de ander zijn werk goed kan doen. Maar ook hier willen we aansturen op een gevoel van autonomie en het hebben van een duidelijke visie, omdat we vinden dat dit uiteindelijk voor het beste resultaat zorgt voor alle betrokkenen.’

We leren je om kansen te zien

Volgens Jannet is de bereidheid om los te laten wat niet meer werkt en te veranderen groot bij Scolea. ‘Daar hebben we het afgelopen jaar (in corona-crisis) ook veel aan gehad. We hebben een nieuwe manier van lesgeven moeten ontwikkelen en hierin ook de kans gezien om meteen na te denken over hoe dit op de allerbeste manier kan. Kunnen we bepaalde lessen met wat drogere stof dan bijvoorbeeld niet gaan gamificeren?’

Jannet: ‘Zo proberen we ook het goede voorbeeld te geven aan onze studenten in het meebewegen met je omgeving. We willen niet vasthouden aan hoe we het deden, maar kansen blijven zien en er het meeste uithalen. En dat willen we onze studenten ook meegeven: ga op zoek naar mogelijkheden. Hoe kan het dus wel?’

De menselijke maat (en vertrouwen) staat centraal

Jannet: ‘Wat wellicht een verschil is met andere opleiders, is dat het bij Scolea echt om de menselijke maat gaat. We kijken altijd naar wat passend is in een bepaalde situatie, we zoeken naar de juiste deksel op het juiste potje. En we kijken dus niet alleen naar de beste (financiële) oplossing.’

‘In onze ervaring is het heel belangrijk om de mens voorop te stellen om te komen tot een duurzame oplossing,’ vervolgt Jannet. ‘Een financiële overweging kan vaak ook star zijn en op de lange termijn helemaal niet voordelig uitpakken. Soms is een andere route, met een meer zachte hand veel effectiever op de lange termijn.’

Jannet Mulder: ‘We gaan bij Scolea uit van vertrouwen, dat betekent dat de meeste mensen deugen. En ik kan dit ook delen vanuit mijn eigen ervaring, want ik heb mij in al die jaren nog nooit bedonderd gevoeld. Natuurlijk is er wel complexe casuïstiek en moet je scherp zijn op alle belangen, maar ons systeem filtert de rotte appels er echt wel uit.’

Download brochure opleiding Casemanager

Wil je casemanager worden of wil je graag een volgende stap maken in je loopbaan?

Met de opleiding tot Casemanager ben jij het eerste aanspreekpunt voor vragen en problemen bij verzuim als gevolg van verzuim. Belangrijk → Wanneer je onze opleiding positief hebt afgerond, kun je je registreren bij het RNVC. Hiermee mag jij je de titel Register Case- en Caremanager (RCCM) gebruiken. Of Casemanager Regie op Verzuim (CROV) indien alleen module 1 en 2 van de opleiding is gevolgd.

 

Jannet Mulder programmamanager Scolea opleidingen

Jannet Mulder programmamanager Scolea

Datum: Donderdag 4 maart 2021
Auteur: Jannet Mulder, Arbeids- en organisatiedeskundige, docent en programmamanager van de opleiding tot Casemanager