6 apr 2022

Vooruitkijken met Jannet Mulder als nieuwe directeur

Vooruitkijken met Jannet Mulder als nieuwe directeur

Op 1 januari 2022 was het zover, Jannet Mulder nam het stokje over van Hans Lankhaar als directeur van Scolea. We blikken met Jannet terug op de start van 2022 en uiteraard kijken we ook vooruit; waar ligt de focus en waar verheugt ze zich het meest op?

Hoe heb je de start als directeur van Scolea tot nu toe ervaren?

“Gelukkig was er in 2022 al vrij snel goed nieuws, omdat de lockdown eraf ging. Dat betekende dat we weer fysiek konden lesgeven, op locatie dus. Voor de studenten en docenten was het uiteraard erg fijn om elkaar ‘live’ te ontmoeten. Het jaar is mede daarom erg mooi gestart.  

De overgang naar mijn nieuwe functie als directeur voelde door mijn eerdere werk binnen het managementteam van Scolea ook vrij natuurlijk, al hebben we intern wel wat taken herverdeeld. Daarnaast is Bert van den Berg als grondlegger van Scolea, docent, mentor en mijn sparringpartner een onveranderd belangrijke factor binnen Scolea.

Jannet: “Scolea staat voor contactonderwijs. Interactie met elkaar op onze opleidingslocaties is heel erg belangrijk en maakt het vooral ook veel leuker!”

Ik verheug me enorm op het feit dat we na twee jaar corona eindelijk een jaar zonder lockdowns tegemoet gaan. Dat betekent dat studenten en docenten elkaar dus op reguliere opleidingsdagen weer op locatie kunnen ontmoeten. En dat de diploma-uitreikingen en examen borrels weer terugkomen. We hebben het vaak gezegd: Scolea staat voor contactonderwijs. Interactie met elkaar op onze opleidingslocaties is heel erg belangrijk en maakt het vooral ook veel leuker!”

Is het duidelijker geworden waar jouw kwaliteiten liggen (en waar niet)?

“Jazeker! Ik heb herontdekt hoe leuk ik het contact met opdrachtgevers, aankomende studenten en relaties vindt. Ik praat met veel plezier met geïnteresseerde studenten over ons mooie werkveld en welke opleiding van Scolea goed bij ze past. Ik vind het leuk om te vertellen dat we bij Scolea staan voor een heel persoonlijke aanpak en dus met veel aandacht kijken naar jouw wensen. En van wat ik hoor, zijn we ook heel benaderbaar.

Ik merk dat ik ook plezier heb in mijn capaciteiten als ‘probleemoplosser’. Ik kijk voortdurend naar wat we kunnen verbeteren. Dat doet een appèl op mijn creativiteit en besluitvaardigheid en dat voelt goed. Ik houd ervan als iets ‘schaalbaar en herhaalbaar’ is. Dus ik vraag me steeds af: hoe kan dit beter, efficiënter en gemakkelijker? Kan dit bijvoorbeeld geautomatiseerd worden?

Jannet: “Ik merk dat ik ook plezier heb in mijn capaciteiten als ‘probleemoplosser’. Ik kijk voortdurend naar wat we kunnen verbeteren. Dit doet appèl op mijn creativiteit en besluitvaardigheid en dat voelt goed.” 

Tegelijkertijd ben ik daarin ook wel wat ongeduldig, soms wat overmoedig en loop ik mezelf soms voorbij, want we kunnen natuurlijk niet alles meteen verbeteren. Door het vertrek van Hans Lankhaar en de herverdeling van de taken binnen het team zijn sommige werkzaamheden nieuw voor de teamleden.”

Hoe zie je de toekomst van Scolea voor je?

“We komen natuurlijk uit een hectische corona periode en ik hoop dat we dit jaar het online lesgeven definitief achter ons kunnen laten. Deze periode heeft ons echter ook, net als bij veel organisaties, veel inspiratie opgeleverd. Zo kunnen we naast de consultatie bijeenkomsten die we op locatie houden het individuele contact met studenten intensiveren door gebruik te maken van Teams of Zoom. Dat is dus een mooie aanvulling.

Jannet: “We komen natuurlijk uit een hectische corona periode. Deze periode heeft ons echter ook, net als bij veel organisaties, veel inspiratie opgeleverd.”

Daarnaast hebben we in onze opleiding voor de arbeidsdeskundigen goed gekeken naar de mogelijkheid om enkele theoretische opleidingsdagen in e-learnings aan te bieden, waardoor meer ruimte ontstaat voor opleidingsdagen over specifieke vaardigheden. Mogelijk dat dit ook nog vervolg gaat krijgen in onze andere leergangen.”

Verder ontwikkelen van nieuwe en bestaande opleidingen

“We gaan verder met het ontwikkelen van nieuwe leergangen en specialisaties binnen de bestaande opleidingen. Binnen de opleidingen tot Arbeidsdeskundige, Casemanager en Re-integratiespecialist zijn we nu aan het verkennen wat hiervoor de mogelijkheden zijn.

Bij de opleiding tot Arbeidsdeskundige denk ik dan vooral aan specialisatie en verdieping van de opleiding. Bij de opleiding tot Casemanager denk ik aan betere aansluiting op een bredere beroepsgroep om het vak van de casemanager nog meer te bestendigen. En op dit moment heeft het vak re-integratiespecialist nog geen beroepsgroep. Er zijn dus volop uitdagingen om binnen dit werkveld op zoek te gaan naar de grote gemene deler.

Ook gaan we binnenkort de leergang ‘Volgend Sturen’ opnieuw op het programma zetten. Deze leergang is vorig jaar ontwikkeld in samenwerking met Frans Hoebink en wordt door NVvA en AKC als een waardevolle aanvulling op het professionele instrumentarium van de arbeidsdeskundige gezien.”

Opleiding Casemanager Janet Mulder

Datum: 06 april 2022
Geïnterviewde: Jannet Mulder, directeur van Scolea, docent aan de opleidingen, arbeid- en organisatieadviseur en arbeidsdeskundige.