30 aug 2021

‘Volgend sturen’ bij Scolea: duurzame groei kan alleen plaatsvinden als de omgeving meeverandert (axioma 4)

‘Volgend sturen’ bij Scolea: duurzame groei kan alleen plaatsvinden als de omgeving meeverandert (axioma 4)

De wetenschappelijk gevalideerde ‘Volgend sturen’ methodiek heeft zich bewezen in de leer-werk trajecten van Stichting Gezel en is in opdracht van het AKC (Arbeidsdeskundig Kennis Centrum) in kaart gebracht. Scolea heeft samen met partners deze wezenlijk andere beroepshouding omgezet naar de leergang ‘Volgend sturen’. Een belangrijke aanname (axioma) voor deze succesvolle methode is het belang van het meeveranderen van de omgeving. Maar hoe krijg je die omgeving zover?

De 4 uitgangspunten van de ‘Volgend sturen’ methodiek (axioma’s):

Er zijn een aantal aannames (axioma’s) gedaan die samenhangen met de manier waarop de begeleiding volgens ‘Volgend sturen’ uitgevoerd zou moeten worden. Deze axioma’s beschrijven de voorwaarden om de gewenste verandering te bereiken:

  1. Als je vrij van verwachtingen bent, geef je ruimte om te groeien.
  2. Als mensen doen wat ze kunnen, ontstaat er ruimte om te groeien.
  3. Een veilig groepsklimaat bevordert de individuele ontwikkeling.
  4. Duurzame groei kan alleen plaatsvinden als de omgeving meeverandert.

Zorg ervoor dat het systeem (de omgeving) meeverandert

Ieder mens is onderdeel van een systeem en elke verandering is een bedreiging voor dat systeem (vraagt iets van het systeem). Het grote systeem – zoals de maatschappij, maar ook sommige werkgevers en instanties – wil het liefst dat iedereen hetzelfde is en blijft. Anders kan het systeem het niet aan. In het kleine systeem, het gezin, is het vaak de ouder of partner die een bepalende factor heeft.

Vanuit het grote en kleine systeem is leidend sturen vaak de standaard. Bij leidend sturen heb je vertrouwen in jezelf als professional, ouder of deskundige en stuur je de keuzes van de cliënt. Bij ‘Volgend sturen’ moet je juist vertrouwen hebben in het vermogen van de cliënt om zelf passende keuzes te maken. Je kunt als professional wel volgen hoe de keuzes van een cliënt uitpakken en hier goede afspraken over maken.

De omgeving moet zich committeren aan de ‘Volgend sturen’ methodiek

Een van de belangrijkste vaardigheden van de professional die cliënten begeleidt, is dat je in staat bent om alle betrokkenen te verbinden, zodat ze zich committeren aan het veranderproces. De omgeving moet begrijpen dat het nodig is om de cliënt eerst zelfstandig te laten zijn, voordat de cliënt een passende keuze kan maken. Als het door deze afstand te nemen goed gaat, heeft de omgeving de cliënt in staat gesteld om het zelf te doen. De omgeving kan dit ook als een beloning zien. Dit is voor de omgeving vaak een hele andere kijk op de zaak.

Het meenemen van het – soms disfunctionele – gezinssysteem is ook nodig, omdat dit de cliënt kan helpen bij de overgang naar de toekomstige werkomgeving. De ondersteuning vanuit een project, de jobcoach, arbeidsdeskundige of andere professional is immers tijdelijk. Daarna zal de cliënt – samen met de omgeving – het zelf verder moeten dragen.

Bron: AKC Cahier

Let op! De leergang ‘Volgend sturen’ is nog in ontwikkeling
Op dit moment wordt de leergang ‘Volgend Sturen’ ontwikkeld in samenwerking met Frans Hoebink (Founding father van de ‘Volgend Sturen methodiek’ en lid van de Raad van Advies van Scolea). Het wordt tevens ondersteund vanuit de beroepsvereniging NVvA (arbeidsdeskundigen) via het AKC (Arbeidskundig KennisCentrum).

Interesse in de leergang 'Volgend sturen'?

De ‘Volgend Sturen methodiek’ leert je om op een andere manier met cliënten te werken door het proces centraal te stellen. En dat geeft de cliënt ruimte om te groeien. Het is een wetenschappelijk gevalideerde methode die tot betere resultaten leidt. De leergang focust op het ontwikkelen van deze andere beroepshouding en bijbehorende vaardigheden. In het najaar gaat de leergang ‘Volgend sturen’ bij Scolea starten. Laat het via de knop de pagina weten wanneer je interesse hebt, dan houden we je op de hoogte over de precieze startdatum!

Arbeidsdeskundig onderzoek wanneer

Datum: Maandag 30 augustus 2021
Auteur: Bert van den Berg, oprichter Scolea en arbeidsdeskundige.