23 aug 2021

‘Volgend sturen’ opleiding: een veilig groepsklimaat bevordert de individuele ontwikkeling (axioma 3)

‘Volgend sturen’ opleiding: een veilig groepsklimaat bevordert de individuele ontwikkeling (axioma 3)

De wetenschappelijk gevalideerde ‘Volgend sturen’ methodiek heeft zich bewezen in de leer-werk trajecten van Stichting Gezel en is in opdracht van het AKC (Arbeidsdeskundig Kennis Centrum) in kaart gebracht. Scolea heeft samen met partners deze wezenlijk andere beroepshouding omgezet naar de ‘Volgend sturen’ opleiding. Een belangrijke aanname (axioma) voor deze succesvolle methode is het creëren van een veilig groepsklimaat om de individuele ontwikkeling te bevorderen. Maar hoe doe je dat?

De 4 uitgangspunten van de ‘Volgend sturen’ opleiding (axioma’s):

Er zijn een aantal aannames (axioma’s) gedaan die samenhangen met de manier waarop de begeleiding volgens ‘Volgend sturen’ uitgevoerd zou moeten worden. Deze axioma’s beschrijven de voorwaarden om de gewenste verandering te bereiken:

  1. Als je vrij van verwachtingen bent, geef je ruimte om te groeien.
  2. Als mensen doen wat ze kunnen, ontstaat er ruimte om te groeien.
  3. Een veilig groepsklimaat bevordert de individuele ontwikkeling.
  4. Duurzame groei kan alleen plaatsvinden als de omgeving meeverandert.

Maak gebruik van de wetten van de groepsdynamica

Als begeleider weet je vaak wel dat een groepsproces gebruikt kan worden om individuele ontwikkeling te realiseren. En dat het vooral bij het vormen van nieuwe groepen nog alle kanten op kan gaan, omdat de posities in de groep dan worden ingenomen. Oplopende emoties, conflicten en competitie zijn dan vaak aan de orde. Het is daarom belangrijk om te zorgen voor veiligheid in de groep. Cliënten ontdekken dan dat ze niet alleen staan in hun ongemak over bepaalde zaken en de belemmering wordt minder belangrijk. De begeleider kan dit proces ondersteunen.

Er kunnen ook conflicten en misverstanden ontstaan door verschillen in de groep. Daarom is het van belang om de verschillen in de groep te normaliseren. Het is normaal dat niet iedereen dezelfde betekenis aan een woord of een gebeurtenis geeft, want iedereen heeft namelijk een andere achtergrond. Dit erkennen is heel belangrijk, want dan is de angel die tot misverstanden kan leiden eruit.

Zo vormt zich een ‘steunsysteem’

Het komt ook nogal eens voor dat groepsleden vriendjes van elkaar ‘afpakken’. De begeleider kan ervoor zorgen dat het vriendje de vijand wordt. Als de groep bedreigd wordt door iemand van buiten, sluiten namelijk altijd de rijen en is er weer eenheid in de groep. De werking van de wetten van de groepsdynamiek blijkt in de praktijk heel sterk te zijn.

Als de groep al wat langer bestaat, ontstaat er binnen de groep vaak een ‘steunsysteem’, dat ervoor zorgt dat iedereen kan slagen. Er ontstaan koppeltjes waarbij het ene groepslid het andere er doorheen trekt. De begeleider kan de groep actief betrekken bij een probleem van iemand uit de groep. En andere groepsleden dragen dan bij aan het creëren van ruimte.

Bron: AKC Cahier

Let op! De leergang ‘Volgend sturen’ is nog in ontwikkeling
Op dit moment wordt de leergang ‘Volgend Sturen’ ontwikkeld in samenwerking met Frans Hoebink (Founding father van de ‘Volgend Sturen methodiek’ en lid van de Raad van Advies van Scolea). Het wordt tevens ondersteund vanuit de beroepsvereniging NVvA (arbeidsdeskundigen) via het AKC (Arbeidskundig KennisCentrum).

Interesse in de leergang 'Volgend sturen'?

De ‘Volgend Sturen methodiek’ leert je om op een andere manier met cliënten te werken door het proces centraal te stellen. En dat geeft de cliënt ruimte om te groeien. Het is een wetenschappelijk gevalideerde methode die tot betere resultaten leidt. De leergang focust op het ontwikkelen van deze andere beroepshouding en bijbehorende vaardigheden. In het najaar gaat de ‘Volgend sturen’ opleiding bij Scolea starten. Laat het via de knop de pagina weten wanneer je interesse hebt, dan houden we je op de hoogte over de precieze startdatum!

Arbeidsdeskundig onderzoek wanneer

Datum: Maandag 23 augustus 2021
Auteur: Bert van den Berg, oprichter Scolea en arbeidsdeskundige.